Euroskupina, 11. 7. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 11. 7. 2016
  • 15:00
  • Brusel

Hlavní výsledky

Informace o zasedání

Hospodářská a finanční situace v eurozóně

V Euroskupině proběhla výměna názorů ohledně hospodářské a finanční situace v eurozóně. Ministři si vyslechli informace Komise a Evropské centrální banky o vývoji na finančních trzích poté, co byly vyhlášeny výsledky britského referenda, které se konalo 23. června.

Objevují se známky toho, že trhy se po počátečních korekcích stabilizují. Přetrvávající nejistota, zejména mezi investory, by však mohla negativně ovlivnit střednědobé vyhlídky hospodářského růstu, a to i v rámci eurozóny.

„Panuje vysoká míra nejistoty, to však nijak neoslabuje naše odhodlání nadále usilovat o zdravé fiskální politiky podporující růst, o strukturální reformy a o vyřešení problémů bankovního sektoru. Náš program a naše rozhodné úsilí o jeho uskutečňování se nemění,“ uvedl po zasedání předseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem.

Dohled po ukončení programu v Irsku a Portugalsku

Euroskupina byla informována o hlavních výsledcích pátého přezkumu po ukončení programu v Irsku a čtvrtého přezkumu po ukončení programu v Portugalsku, které byly provedeny v červnu 2016.

Obě kontrolní mise po ukončení programu dospěly k závěru, že Irsko i Portugalsko jsou schopny splácet úvěry, které jim byly v rámci příslušných programů poskytnuty.

Pakt o stabilitě a růstu – provádění v zemích eurozóny

V Euroskupině proběhla výměna názorů ohledně rozpočtové situace ve Španělsku a v Portugalsku. Evropská komise přijala 7. července doporučení pro rozhodnutí Rady, která konstatují, že žádná z obou zemí nepřijala ve lhůtě stanovené v doporučení Rady z 21. června 2013 účinná opatření k nápravě nadměrného schodku.

Rozhodnutí vyplývající z těchto doporučení Komise přijme Rada EU.

Nastavení fiskálních politik v eurozóně

Euroskupina jednala o nastavení fiskálních politik v eurozóně, a to na základě programů stability, které členské státy eurozóny předložily v rámci evropského semestru letos v dubnu.

Euroskupina se shodla, že celková orientace fiskálních politik v eurozóně se má podle očekávání posunout od mírně expanzivního nastavení, které existovalo v roce 2016, k víceméně neutrálnímu v roce 2017.

Výsledky této diskuse se promítnou do přípravy rozpočtových plánů na rok 2017, jež mají členské státy předložit na podzim.

Tematická diskuse o růstu a pracovních místech: investice v eurozóně.

Euroskupina pokračovala v sérii tematických diskusí o růstu a pracovních místech, přičemž tentokrát se zaměřila na investice. Ministři si vyměnili názory na způsob, jak se vypořádat se strukturálními a regulačními překážkami pro investice, přičemž se zaměřili zejména na zvýšení efektivity veřejné správy, podnikatelské prostředí a na specifické problémy, s nimiž se různá odvětví setkávají.

Tato diskuse je doplněním širších, celounijních iniciativ zaměřených na podporu investic.

Oživení investic je důležité zejména proto, aby se zlepšily krátkodobé i dlouhodobé vyhlídky růstu v eurozóně.

Euroskupina bude v této diskusi na podzim pokračovat.

Naposledy aktualizováno 13. 7. 2016