Euroskupina, 9. 9. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 9. 9. 2016
  • 09:00
  • Bratislava

Hlavní výsledky

Informace o zasedání

Řecko

Instituce a řecký ministr financí Euclid Tsakalotos informovali Euroskupinu o aktuálním stavu provádění řeckého ekonomického ozdravného programu.

Průběžné cíle, které byly dohodnuty v kontextu prvního přezkumu programu, chtějí řecké orgány splnit včas.

Tyto průběžné cíle zahrnují 15 opatření souvisejících s privatizací, reformou odvětví energetiky, správou a řízením bank a zřízením nezávislé daňové správy. Jejich splnění je předpokladem pro uvolnění částky 2,8 miliardy eur z Evropského mechanismu stability.

Zástupci institucí navštíví v nejbližší době Atény za účelem příprav na zahájení druhého přezkumu programu.

Tematická diskuse o růstu a pracovních místech: kvalita veřejných financí

Euroskupina si vyměnila názory na zkušenosti členských států v souvislosti s přezkumy veřejných výdajů. Tyto přezkumy se provádějí za účelem posouzení efektivnosti a účinnosti veřejných prostředků v různých kategoriích rozpočtu jednotlivých zemí.

Cílem této diskuse je pomoci členským státům dosáhnout takové skladby jejich rozpočtů, která by více podporovala růst.

Euroskupina přijala prohlášení nastiňující společné zásady pro lepší rozdělování výdajů.

Ministři se rovněž dohodli, že budou o tomto tématu hovořit pravidelně, a mají v úmyslu se k němu vrátit v prvním pololetí roku 2017.

Aktuální fiskální otázky

Euroskupina potvrdila, že členské státy eurozóny by měly své návrhy rozpočtových plánů na rok 2017 předložit v období od 1. do 15. října letošního roku.

Tento termín zajistí, že budou návrhy rozpočtových plánů posouzeny na základě srovnatelného souboru makroekonomických předpokladů. V případě zemí, které mají prozatímní vládu, bude nalezeno pragmatické řešení.

V souladu se zavedenou praxí uspořádá Euroskupina později na podzim na základě stanovisek Evropské komise každoroční podrobnou diskusi o těchto plánech.

Ministři se ve stručnosti zabývali také pokračujícím postupem při nadměrném schodku vedeným se Španělskem a Portugalskem. V červenci Rada rozhodla, že ani jedna z těchto zemí nepřijala účinná opatření k nápravě nadměrného schodku ve stanovené lhůtě. Následně byly Portugalsku a Španělsku stanoveny nové lhůty, přičemž účinná opatření mají obě země přijmout do 15. října. Rada rovněž přijala návrhy Komise na zrušení pokut, které by musely Španělsko a Portugalsko podle pravidel Paktu o stabilitě a růstu zaplatit za to, že schodek včas nenapravily.

Ministři dále vzali na vědomí značný pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci probíhající práce, jejímž cílem je zjednodušit provádění Paktu o stabilitě a růstu.

Naposledy aktualizováno 13. 9. 2016