Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Hlavní výsledky

Videozáznam – shrnutí ze zasedání Euroskupiny, 10. října 2016

Řecko

Příslušné instituce a řecký ministr financí Euclid Tsakalotos informovali Euroskupinu o dosažení patnácti průběžných cílů, k jejichž provedení se Řecko zavázalo v rámci prvního přezkumu svého ekonomického ozdravného programu.

Mezi tyto průběžné cíle patřilo vytvoření privatizačního fondu, reforma odvětví energetiky, opatření pro správu a řízení bank a zřízení nezávislé daňové správy.

Euroskupina se na zasedání shodla, že splnění těchto průběžných cílů umožní Evropskému mechanismu stability (ESM) schválit vyplacení 1,1 miliardy eur. Tato částka bude využita na pokrytí potřeb souvisejících s obsluhou řeckého dluhu.

Zbývajících 1,7 miliardy eur by mělo být uvolněno, jakmile budou k dispozici zářijové údaje o pokroku Řecka ve vyrovnávání nedoplatků a instituce vydají kladné hodnocení. Výplatu těchto prostředků musí schválit správní rada ESM. Částku 1,7 miliardy eur má Řecko použít k úhradě svých nedoplatků.

Euroskupina přijala prohlášení o Řecku.

Vyzvala řecké orgány, aby zintenzivnily spolupráci s institucemi v zájmu včasného dokončení druhého přezkumu programu.

Tematická diskuse o růstu a zaměstnanosti: systémy zdravotní a dlouhodobé péče

V Euroskupině proběhla výměna názorů ohledně rizik, které mohou výdaje na zdravotní a dlouhodobou péči představovat pro udržitelnost veřejných financí v eurozóně v nadcházejících desetiletích.

Cílem diskuse bylo sdílení vnitrostátních osvědčených postupů a zkušeností získaných v této oblasti politiky, která obvykle tvoří značnou část vládních výdajů.

Aktuální fiskální otázky

Euroskupina je nyní připravena na letošní přezkum návrhů rozpočtových plánů členských států eurozóny na příští rok. Členské státy jsou povinny předložit své plány na rok 2017 v době od 1. do 15. října tohoto roku a Euroskupina je projedná 5. prosince.

Evropská komise informovala Euroskupinu o strukturovaném dialogu, který vedla s Evropským parlamentem ohledně pozastavení vyplácení prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů pro Španělsko a Portugalsko.

Návrh Komise na toto pozastavení se očekává v kontextu postupu při nadměrném schodku v návaznosti na červencová rozhodnutí Rady týkající se toho, že tyto země nepřijaly účinná opatření k nápravě svého nadměrného schodku.

Zasedání skupiny G7

Předseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem informoval Euroskupinu o diskusích, které začátkem října proběhly na mezinárodních zasedáních konaných ve Washingtonu D.C., a o jejich výsledcích.