Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Hlavní výsledky

Předseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem prezentuje hlavní výsledky jejího zasedání, 7. listopadu 2016

Bankovní unie – aspekty týkající se eurozóny

Jednotný mechanismus dohledu a Jednotný výbor pro řešení krizí

Euroskupina vyslechla prezentace Danièle Nouyové, předsedkyně Rady dohledu Evropské centrální banky, a Elke Königové, předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí.

Informovaly Euroskupinu o nejnovějším vývoji ve finančním sektoru, o hlavních činnostech obou institucí v posledních měsících a o jejich klíčových výzvách a prioritách do budoucna.

Danièle Nouyová informovala Euroskupinu o probíhající práci týkající se zátěžových testů, které byly provedeny v červenci 2016, o výzvách souvisejících s řešením otázky nesplácených úvěrů a o snaze snížit počet variantních řešení a vnitrostátních diskrečních pravomocí v oblasti dohledu, jež v bankovním sektoru eurozóny existují, s cílem zajistit rovnější podmínky.

Elke Königová prezentovala zprávu o pokroku při činnostech Jednotného výboru pro řešení krizí, soubor příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí a dohody o mechanismu úvěrů s jednotlivými členskými státy.

Euroskupina ocenila dobrou práci, kterou obě instituce doposud odvedly, a se zájmem očekává další výměnu názorů, která má proběhnout na jaře příštího roku.

Tematická diskuse o růstu a pracovních místech: vnitrostátní insolvenční rámce

Euroskupina jednala o tom, jak zlepšit efektivitu a účinnost vnitrostátních insolvenčních rámců. Tato diskuse navázala na zasedání Euroskupiny konané v dubnu 2016, na němž byl dohodnut soubor zásad, které mají být dodržovány. Tyto zásady se týkají především rychlosti, předvídatelnosti a nákladové efektivnosti insolvenčních rámců.

Dobře fungující insolvenční rámce jsou nezbytné pro řešení převisu dluhu a pro zlepšení schopnosti bank poskytovat úvěry ekonomice. Toto téma má pro eurozónu zvláštní význam, neboť případné problémy se mezi jejími ekonomikami snadněji šíří a přenášejí.

Euroskupina se k této otázce vrátí příští rok.

Řecko: druhý přezkum programu a zpráva o technické pomoci EU

V návaznosti na kontrolní misi, kterou instituce uskutečnily na konci října v Aténách, byli ministři informováni o probíhajícím druhém přezkumu provádění ekonomického ozdravného programu Řecka.

Euroskupina vyzvala řecké orgány a pracovníky mise, aby pokračovali v konstruktivní spolupráci a přezkum rychle dokončili.

Druhý přezkum zahrnuje rozpočet na rok 2017, střednědobou fiskální strategii a reformu trhu práce.

Euroskupina rovněž obdržela aktuální informace o technické pomoci, kterou řeckým orgánům doposud poskytl útvar Evropské komise na podporu strukturální reformy (SRSS). Tento útvar byl zřízen v červenci 2015 s cílem pomoci členským státům při realizaci správních a strukturálních reforem podporujících růst. Euroskupina očekává, že tento útvar zejména pomůže Řecku s prováděním reforem.

Dohled po ukončení programu: Kypr a Španělsko

Ministři vzali na vědomí závěry první mise na Kypru v rámci dohledu po ukončení programu, která se uskutečnila koncem září 2016, a závěry šesté mise ve Španělsku v rámci dohledu po ukončení programu, která se uskutečnila v polovině října 2016.

Návrh rozpočtových plánů členských států eurozóny na rok 2017

Evropská komise informovala Euroskupinu o probíhajícím posuzování návrhů rozpočtových plánů na rok 2017, včetně své korespondence s řadou členských států.

Na základě stanovisek Komise ministři uspořádají zvláštní diskusi o těchto plánech na zasedání Euroskupiny konajícím se dne 5. prosince.