Euroskupina, 26. 1. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 26. 1. 2017
  • 15:00
  • Brusel

Hlavní výsledky

Informace o zasedání

Řecko

V návaznosti na kontrolní misi, kterou v Aténách uskutečnily v prosinci, příslušné instituce informovaly Euroskupinu o druhém přezkumu ekonomického ozdravného programu.

Euroskupina řecké orgány i příslušné instituce naléhavě vyzvala, aby urychleně obnovily jednání a dohodly se na balíčku politických reforem sdíleném všemi zúčastněnými stranami. Dosažení této dohody je podmínkou úspěšného dokončení druhého přezkumu.

Reformy se týkající řeckého pracovního trhu, trhu zboží a služeb, odvětví energetiky a dalších oblastí. Očekává se rovněž dohoda o střednědobé fiskální strategii Řecka na období počínající rokem 2018.

Evropský mechanismus stability (ESM), který program financuje, ministry informoval o pokroku dosaženém při zavádění krátkodobých opatření ke zmírnění dluhového břemene Řecka. Tato opatření potvrdila v prosinci Euroskupina a 23. ledna 2017 formálně přijala správní rada ESM a správní rada Evropského nástroje finanční stability (EFSF).

Mají za cíl snížit Řecku úrokové riziko, mimo jiné i tím, že u některých dluhů změní úrokovou sazbu z pohyblivé na pevnou, a ulehčit zátěž spojenou se splácením dluhu. Pro akcionáře ESM, jimiž jsou členské státy eurozóny, nemají tato opatření žádné rozpočtové důsledky.

Dohled po ukončení programu v Irsku a Portugalsku

Euroskupina byla informována o hlavních výsledcích šestého přezkumu po ukončení programu v Irsku a pátého přezkumu po ukončení programu v Portugalsku, které se uskutečnily na konci listopadu a na začátku prosince 2016.

Obě kontrolní mise po ukončení programu dospěly k závěru, že Irsko i Portugalsko jsou schopny splácet úvěry, které jim byly v rámci příslušných programů poskytnuty.

Konzultace s eurozónou podle článku IV Dohody o MMF

Mezinárodní měnový fond (MMF) informoval Euroskupinu o hlavních zjištěních své pravidelné mise, která se v rámci konzultace podle článku IV Dohody o MMF uskutečnila koncem roku 2016.

Euroskupina souhlasila s hodnocením MMF ohledně hospodářského výhledu pro eurozónu i s jeho názory na politické výzvy, jimž měnová unie čelí.

Závěrečnou misi provede MMF v průběhu roku a jejím výsledkem bude kompletní závěrečná zpráva.

Evropský semestr: doporučení pro eurozónu v roce 2017

Euroskupina jednala o návrhu doporučení Rady týkajícího se hospodářské politiky eurozóny na rok 2017.

Ministři se shodli na tom, že doporučení na rok 2017 by se měla zaměřit na růst a vytváření pracovních míst, zdravé fiskální politiky a dokončení bankovní unie.

Návrh doporučení bude schválen na zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci 27. ledna.

Návrhy rozpočtových plánů: Španělsko a Litva

Euroskupina jednala o aktualizovaných návrzích rozpočtových plánů Španělska a Litvy na rok 2017. Návrhy rozpočtových plánů, které obě země předložily v říjnu 2017, totiž vycházely z předpokladu nezměněné politiky, neboť v té době neměly jejich vlády v důsledku probíhajících vnitrostátních volebních procesů plnou rozpočtovou pravomoc. Proto musely po jmenování nových vlád předložit plán aktualizovaný.

Jednání Euroskupiny se opíralo o stanoviska Evropské komise k těmto plánům, která byla zveřejněna 17. ledna. Komise byla toho názoru, že plán Španělska požadavky Paktu o stabilitě a růstu obecně splňuje, zatímco v případě Litvy existuje riziko, že pravidla paktu budou porušena.

Euroskupina obecně vyjádřila se stanovisky Evropské komise souhlas. Vzala na vědomí žádost litevských orgánů o flexibilní uplatňování pravidel paktu, které je za určitých podmínek povoleno. V souvislosti s tím vydala Euroskupina prohlášení.

Naposledy aktualizováno 27. 1. 2017