Euroskupina, 20. 2. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 20. 2. 2017
  • 15:00
  • Brusel

Hlavní výsledky

Informace o zasedání

Řecko: aktuální situace

Instituce (Evropská komise, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond a Evropský mechanismus stability) a řecký ministr financí Euclid Tsakalotos Euroskupinu informovali o druhém přezkumu řeckého ekonomického ozdravného programu. V něm ještě zbývá vyřešit střednědobou fiskální strategii (na rok 2018 a dále) a reformu pracovního trhu.

Euroskupina uvítala, že uvedené instituce a řecké orgány dospěly ke společnému porozumění, díky čemuž se může kontrolní mise vrátit do Athén a pokračovat v práci nezbytné k uzavření dohody na úrovni pracovních útvarů o politických reformách v rámci druhého přezkumu programu.

Dohoda na úrovni pracovních útvarů je nezbytnou podmínkou pro úspěšné dokončení přezkumů, a tudíž i pro vyplacení finanční podpory.

Tematická diskuse o růstu a zaměstnanosti: podmínky pro podnikání

Ministři si vyměnili informace o osvědčených postupech pro vytváření příznivých podnikatelských podmínek. Ty mají totiž značný vliv na růstový potenciál ekonomiky. Tématem diskuse byly zejména záležitosti typu efektivnosti veřejných služeb, ale také administrativní a regulační zátěže.

Výsledek této diskuse poslouží jako základ pro debatu o investicích, kterou Euroskupina povede letos v dubnu.

Hospodářská prognóza pro eurozónu na roky 2017 a 2018

V návaznosti na letošní zimní hospodářskou prognózu, kterou představila Evropská komise, proběhla v Euroskupině výměna názorů na hospodářskou situaci v eurozóně.

Hospodářské oživení pokračuje v eurozóně již čtvrtým rokem v řadě, přičemž na konci roku 2016 dosahoval růst HDP 1,7 %. Míra nezaměstnanosti činila 9,6 %, což je nejméně od května 2009. Poklesl rovněž rozpočtový schodek a veřejný dluh.

Podle prognózy by mělo hospodářské oživení v eurozóně trvat i nadále, i když nejistota spojená s ekonomickým výhledem vzrostla. Růst reálného HDP by měl v roce 2017 dosáhnout 1,6 % a v roce 2018 pak 1,8 %.

Ministři obecně vyjádřili s analýzou Evropské komise souhlas.

Při zasedání Euroskupiny se uskutečnilo také zasedání Rady guvernérů Evropského mechanismu stability (ESM), na němž Rada guvernérů opětovně jmenovala Klause Reglinga generálním ředitelem ESM na druhé pětileté funkční období, které začíná 8. října 2017.

Naposledy aktualizováno 21. 2. 2017