Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Hlavní výsledky

Nejdůležitější výsledky zasedání Euroskupiny, které se konalo 20. března 2017 v Bruselu.

Návrhy rozpočtových plánů a provádění Paktu o stabilitě a růstu

Euroskupina posoudila, jak členské státy eurozóny provádějí své návrhy rozpočtových plánů na rok 2017 a závazky uvedené v prohlášeních Euroskupiny z 5. prosince 2016 a 26. ledna 2017. Posouzení bylo provedeno s ohledem na zimní prognózu Evropské komise na rok 2017 a výrazně se neliší od posouzení vypracovaných v prosinci 2016 a v lednu tohoto roku.

Euroskupina se dohodla, že na jaře letošního roku situaci znovu přezkoumá.

Tematická diskuse o růstu a zaměstnanosti: důchodové systémy

Euroskupina pokračovala ve své diskusi o důchodových systémech v rámci eurozóny. Tentokrát se ministři zabývali nedávnou analýzou provedenou Evropskou komisí a dohodli se na zahájení referenčního srovnávání mezi členskými státy.

Referenční srovnávání důchodových systémů by vycházelo ze souboru ukazatelů (mezi něž patří fiskální udržitelnost důchodových systémů) a z osvědčených vnitrostátních postupů. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v prohlášení Euroskupiny.

Toto téma bylo naposledy projednáváno v červnu 2016, kdy se ministři dohodli na souboru společných zásad pro posílení udržitelnosti důchodových systémů.

Řecko

Instituce (Evropská komise, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond a Evropský mechanismus stability) a řecký ministr financí Euclid Tsakalotos informovali Euroskupinu o vývoji situace ohledně druhého přezkumu řeckého ekonomického ozdravného programu.

Řecké orgány a uvedené instituce nadále usilují o to, aby byla na základě společné shody, jíž dosáhly minulý měsíc, urychleně uzavřena dohoda na úrovni pracovních útvarů. V nadcházejících dnech povedou v Bruselu intenzivní jednání, při nichž se zaměří na hlavní nevyřešené otázky. Mezi tyto otázky patří obnovení rovnováhy řeckých veřejných financí ve střednědobém horizontu (v roce 2018 a v následujícím období), které bude podporovat růst, a reforma trhu práce.

Dohoda na úrovni pracovních útvarů je nezbytnou podmínkou pro úspěšné dokončení přezkumů uvedeného programu, a tudíž i pro obdržení další finanční podpory, která je v jeho rámci k dispozici.