Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Hlavní výsledky

Řecko

Euroskupina byla informována o vývoji v intenzivních jednáních mezi Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou, Mezinárodním měnovým fondem, Evropským mechanismem stability a řeckou vládou během uplynulého měsíce.

Instituce a řecké orgány dosáhly dohody ohledně hlavních prvků politických reforem, nezbytných pro dosažení pokroku ve druhém přezkumu probíhajícího makroekonomického ozdravného programu. Dohoda je předpokladem pro uvolnění další finanční pomoci Řecku a týká se rozsahu, načasování a posloupnosti reforem.

Instituce se co nejdříve vrátí k technické práci v Aténách za účelem urychleného uzavření dohody na úrovni pracovních útvarů.

Tematická jednání o růstu a zaměstnanosti: investice

Euroskupina pokračovala v diskusi o podpoře investic, kterou zahájila v červenci loňského roku, a přijala prohlášení stanovující společné zásady, jež budou pro vnitrostátní politiky vodítkem v této oblasti.

Tyto zásady se týkají zlepšení podnikatelského prostředí, zvýšení efektivity veřejné správy, upřednostňování kvalitních veřejných investic na podporu růstu a potenciálního růstu, rozvinutí tržních zdrojů financování podniků a odstranění regulačních překážek pro soukromé investice.

Bankovní unie: aspekty týkající se eurozóny

Předsedkyně Rady dohledu Evropské centrální banky Danièle Nouyová představila výroční zprávu ECB o činnosti dohledu za rok 2016.

Mezi její priority na rok 2017 patří další sbližování vnitrostátních standardů dohledu v bankovní unii, řešení úvěrů v selhání, které mají banky ve svých rozvahách a které jsou v některých členských státech i nadále problematické, a zlepšení ziskovosti bank, a tím i jejich schopnosti financovat hospodářství.

Předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí Elke Königová informovala Euroskupinu o aktivitách výboru. Podala zprávu o pokroku dosaženém při plánování řešení krizí a o příspěvcích bank do Jednotného fondu pro řešení krizí.

Kypr: dohled po ukončení programu

Instituce účastnící se přezkumu po ukončení programu a kyperský ministr financí Harris Georgiades stručně informovali o výsledcích nedávné kontrolní mise na Kypru v rámci dohledu po ukončení programu.

Ujistili ministry, že kyperské orgány nepolevují v odhodlání dále realizovat zdravé hospodářské politiky. Potvrdili rovněž, že nehrozí riziko nesplacení půjček, jež Kypr obdržel od Evropského mechanismu stability v rámci svého makroekonomického ozdravného programu v letech 2013–2016.