Euroskupina, 22. 5. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 22. 5. 2017
  • 15:00
  • Brusel

Hlavní výsledky

Informace o zasedání

Řecko

Euroskupina uvítala předběžnou dohodu, jíž bylo dosaženo mezi Řeckem a institucemi ohledně nového souboru politických reforem na podporu hospodářského oživení země. Dohoda představuje významný krok směrem k dokončení druhého přezkumu makroekonomického ozdravného programu Řecka.

Euroskupina ocenila pokrok, jehož Řecko dosáhlo tím, že významnou část potřebných dohodnutých opatření již začalo provádět.

Reformní opatření, jejichž právní úpravu Řecko přijalo, se týkají oblastí jako důchody, daň z příjmů, trh práce a odvětví energetiky. Měla by podpořit obnovení ekonomické rovnováhy příznivé pro růst a vést k větší stabilitě střednědobé fiskální strategie Řecka.

Euroskupina se věnovala důkladné diskusi o otázce udržitelnosti veřejného dluhu Řecka, ale k celkové dohodě nedospěla. V souladu s rámcem dohodnutým v květnu 2016 se bude v práci pokračovat i během následujících týdnů s cílem vyvodit definitivní závěr na příštím zasedání Euroskupiny.

Hospodářská situace v eurozóně

Euroskupina si v návaznosti na ekonomickou prognózu z jara 2017, kterou Komise zveřejnila dne 11. května 2017, vyměnila názory na hospodářskou situaci a nejnovější vývoj inflace v eurozóně.

Španělsko: Sedmá mise v rámci dohledu po ukončení programu

Euroskupina byla krátce informována o hlavních závěrech sedmé kontrolní mise ve Španělsku v rámci dohledu po ukončení programu, kterou provedli zaměstnanci Evropské komise a Evropské centrální banky ve dnech 24. až 26. dubna.

Mise potvrdila, že pokud jde o úvěry, které Španělsko získalo v rámci svého programu rekapitalizace bankovního sektoru v letech 2012–2014 s podporou Evropského mechanismu stability, riziko jejich nesplácení nehrozí.

Naposledy aktualizováno 2. 6. 2017