Euroskupina, 15. 9. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 15. 9. 2017
  • 09:00
  • Tallin

Hlavní výsledky

Informace o zasedání

Řecko

Řecký ministr financí Euclid Tsakalotos a příslušné instituce (Evropská komise, Evropská centrální banka, Evropský mechanismus stability a Mezinárodní měnový fond) informovali Euroskupinu o aktuálním stavu provádění ekonomického ozdravného programu v Řecku.

Představili očekávaný harmonogram nedávno zahájeného třetího přezkumu tohoto programu. Úkolem Řecka bude realizovat asi 95 opatření, z nichž mnohá se týkají provádění právních předpisů přijatých v dřívějších fázích programu.

K tématům, na něž se bude třetí přezkum vztahovat, patří rozpočet Řecka na rok 2018, přezkum sociálních dávek, reforma trhu práce, záležitosti týkající se veřejné správy, provádění strategie na řešení úvěrů v selhání, reforma odvětví energetiky a privatizace.

Tematická diskuze: ekonomická odolnost v HMU

Ministři si vyměnili názory na způsob, jak zvýšit odolnost ekonomik v hospodářské a měnové unii.

Určili řadu oblastí politiky, ve kterých by zlepšení mohlo vést ke zvýšení ekonomické odolnosti. Patří mezi ně nutnost diverzifikace hospodářství, pružnost trhů práce a trhů s výrobky, daňové pobídky k investicím, kvalita institucí a další oblasti.

Tato počáteční diskuze poslouží Euroskupině jako základ pro budoucí konkrétnější tematická jednání o růstu a zaměstnanosti.

Ekonomickou odolností se rozumí schopnost země řešit hospodářské otřesy a předcházet jim. To je obzvláště důležité pro eurozónu, kde země sdílejí jednotnou měnu a jsou vzájemně velmi úzce provázané a nedostatečná ekonomická odolnost v jedné zemi může rychle vést k vážným následkům v jiných ekonomikách eurozóny.

Naposledy aktualizováno 20. 9. 2017