Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Hlavní výsledky

Videozáznam – hlavní body zasedání Euroskupiny, 9. října 2017

Informace o zasedání

Prohlubování HMU: úloha Evropského mechanismu stability

V rámci probíhající širší debaty o budoucnosti hospodářské a měnové unie jednala Euroskupina o možné budoucí úloze a úkolech Evropského mechanismu stability (ESM).

Úvodní diskuse se zaměřila na to, jakou roli by mohl ESM hrát v krizovém řízení a ve vztahu k bankovní unii, stejně jako na to, jak by tato případná nová úloha ovlivnila jeho správu a řízení a také místo, které v mechanismech hospodářské a měnové unie zaujímá.

Tematická jednání o růstu a zaměstnanosti: financování nižších daní pro pracující

Ministři si vyměnili názory a zkušenosti ze svých členských států ohledně toho, jak nejlépe financovat snižování daňového zatížení práce. K tomuto tématu by se měla Euroskupina ještě letos vrátit při každoročním posuzování návrhů rozpočtových plánů, které členské státy eurozóny předkládají na následující rok.

Nižší daňové zatížení práce bylo eurozóně doporučeno v rámci každoročního unijního cyklu koordinace hospodářských politik označovaného jako evropský semestr. Daňové zatížení práce v eurozóně patří k nejvyšším na světě a jeho snížení by mohlo napomoci hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. Vzhledem k tomu, že daně zatěžující pracovní sílu tvoří v řadě zemí eurozóny významnou část vládních příjmů, je otázka kompenzace jejich případného snížení důležitým tématem.