Euroskupina, 9. 10. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 9. 10. 2017
  • 15:00
  • Lucembursko

Hlavní výsledky

Informace o zasedání

Prohlubování HMU: úloha Evropského mechanismu stability

V rámci probíhající širší debaty o budoucnosti hospodářské a měnové unie jednala Euroskupina o možné budoucí úloze a úkolech Evropského mechanismu stability (ESM).

Úvodní diskuse se zaměřila na to, jakou roli by mohl ESM hrát v krizovém řízení a ve vztahu k bankovní unii, stejně jako na to, jak by tato případná nová úloha ovlivnila jeho správu a řízení a také místo, které v mechanismech hospodářské a měnové unie zaujímá.

Tematická jednání o růstu a zaměstnanosti: financování nižších daní pro pracující

Ministři si vyměnili názory a zkušenosti ze svých členských států ohledně toho, jak nejlépe financovat snižování daňového zatížení práce. K tomuto tématu by se měla Euroskupina ještě letos vrátit při každoročním posuzování návrhů rozpočtových plánů, které členské státy eurozóny předkládají na následující rok.

Nižší daňové zatížení práce bylo eurozóně doporučeno v rámci každoročního unijního cyklu koordinace hospodářských politik označovaného jako evropský semestr. Daňové zatížení práce v eurozóně patří k nejvyšším na světě a jeho snížení by mohlo napomoci hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. Vzhledem k tomu, že daně zatěžující pracovní sílu tvoří v řadě zemí eurozóny významnou část vládních příjmů, je otázka kompenzace jejich případného snížení důležitým tématem.

Kontrolní mise po ukončení programu v Portugalsku

Evropská komise, Evropská centrální banka, Evropský mechanismus stability a Mezinárodní měnový fond Euroskupinu informovaly o výsledcích šesté kontrolní mise po ukončení programu v Portugalsku. Tato mise se uskutečnila od 26. června do 4. července 2017.

Výsledky mise byly celkově pozitivní: hospodářská a finanční situace Portugalska se nadále zlepšuje a příznivý zůstává i výhled, že ve střednědobém až dlouhodobém horizontu bude země schopna splatit svůj dluh.

Naposledy aktualizováno 10. 10. 2017