Evropská rada, 26.–27. 6. 2014

Evropská rada
 • Evropská rada
 • 26.–27. 6. 2014
 • Brusel
 • Předseda: Donald Tusk

Vedoucí představitelé EU navrhli do čela Komise Jeana-Clauda Junckera

Na zasedání Evropské rady ve dnech 26. a 27. června se lídři EU dohodli na svém kandidátovi na předsedu Evropské komise. Jednali také o strategické agendě EU a o návrhu mírového plánu pro Ukrajinu a poblahopřáli Řecku k hlavním úspěchům, jichž dosáhlo během svého předsednictví. 

Evropská rada přijala po formálním hlasování kvalifikovanou většinou rozhodnutí, jímž Evropskému parlamentu navrhuje jako předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera.

Toto rozhodnutí je výsledkem rozsáhlých jednání, která vedl Herman Van Rompuy s hlavními stranami v Evropském parlamentu a se zástupci členských států s cílem vybrat pro uvedenou funkci nejlepšího kandidáta.

Evropská rada se dohodla, že se opět setká 16. července, aby jednala o kandidátech na další vysoké funkce v EU.

Evropská strategická agenda

Na zvláštním zasedání, které se u příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války konalo dne 26. června v Yprech, jednali unijní lídři o budoucnosti EU, jejích prioritách a cílech pro nadcházející roky.

Dohodli se na strategické agendě, která je zaměřena na 5 hlavních cílů a na způsoby, jak jich dosáhnout:

 • silnější ekonomiky nabízející více pracovních míst,
 • společnosti, které dávají prostor občanům a chrání je,
 • zabezpečení energie a klimatu pro budoucnost,
 • prostor důvěry, ve kterém jsou zaručeny základní svobody,
 • účinná společná činnost ve světě.

Vedoucí představitelé znovu potvrdili, že jsou odhodláni se zasazovat o reformy a fiskální konsolidaci a současně uskutečňovat investice nezbytné pro budoucnost. K zajištění rovnováhy mezi fiskální kázní a nezbytností podporovat růst nabízí stávající fiskální rámec EU možnosti, jichž je třeba využít.

Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy v této souvislosti uvedl: „Všichni jsme odhodláni naplňovat Pakt o stabilitě a růstu a uvědomujeme si, že je třeba co nejlépe využívat flexibility, kterou poskytují stávající pravidla tohoto paktu.

„Všichni jsme odhodláni naplňovat Pakt o stabilitě a růstu a uvědomujeme si, že je třeba co nejlépe využívat flexibility, kterou poskytují stávající pravidla tohoto paktu,“ prohlásil předseda Van Rompuy.

 

Krize na Ukrajině

Lídři EU uvítali mírový plán prezidenta Porošenka. Evropská rada však vyjádřila politování nad tím, že po vyhlášení příměří nebyly vojenské nepřátelské akce úplně zastaveny.

Pokud jde o sankce, Evropská rada je připravena se kdykoli znovu sejít, aby přijala další důrazná omezující opatření, pokud Rusko a separatisté neučiní do pondělí 30. června podrobně stanovené konkrétní kroky:

 • dohoda na mechanismu ověřování pro účely dodržování příměří a účinné správy hranic, který bude monitorován OBSE,
 • předání tří hraničních přechodů zpět pod správu ukrajinských orgánů,
 • propuštění rukojmích, včetně všech pozorovatelů OBSE,
 • zahájení věcných jednání o provádění mírového plánu prezidenta Porošenka.

Dohody o přidružení s Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou

Dne 27. června podepsali vedoucí představitelé EU dohody o přidružení s Gruzií a Moldavskou republikou. Za přítomnosti nově zvoleného ukrajinského prezidenta Porošenka byl završen proces podpisu dohody o přidružení s Ukrajinou.

Předseda van Rompuy poukázal na dějinný význam tohoto slavnostního aktu: „Nejedná se pouze o další z řady různých dohod, ale o mezníky v dějinách našich vztahů a celé Evropy. Za užší vazbu s Evropskou unií položili lidé v Kyjevě a dalších místech své životy. Nikdy na ně nezapomeneme.“

A dále připomněl: „Evropská unie je připravena v případě potřeby kdykoli jednat s Ruskem, aby byla odstraněna případná nedorozumění (...).“

Další témata na pořadu jednání

Evropský semestr

Evropská rada potvrdila doporučení pro jednotlivé země, a tím uzavřela evropský semestr 2014. Země EU by měly tato doporučení zohledňovat při přípravě návrhů svých rozpočtů a strukturálních reforem a rovněž ve svých politikách zaměstnanosti a sociálních politikách.

Lídři EU také zdůraznili, že je třeba pokračovat v úsilí o fiskální konsolidaci „diferencovaným způsobem podporujícím růst“ a ve strukturálních reformách stimulujících růst.

Rozšíření eurozóny

Evropská rada potvrdila návrh Komise, aby Litva přijala euro ke dni 1. ledna 2015. Konečné rozhodnutí přijme Rada EU poté, až své stanovisko vydá Evropský parlament.

Strategické směry pro prostor svobody, bezpečnosti a práva 

Evropská rada vymezila strategické směry pro legislativní a operativní plánování pro nadcházející roky. Tyto směry se týkají oblastí, jako je přistěhovalectví, azyl, hranice, policejní a justiční spolupráce, základní práva a boj proti závažné trestné činnosti a terorismu.

Obecnou prioritou pro toto období je důsledné provedení již přijatých právních nástrojů a politických opatření do vnitrostátního práva, jejich účinné provádění a konsolidace.

Klima a energetika

Lídři zhodnotili pokrok, jehož bylo dosaženo v souvislosti s rámcem pro politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a zdůraznili, že je třeba urychleně rozpracovat jeho hlavní prvky. Jednali rovněž o evropské strategii energetické bezpečnosti, kterou navrhla Komise.

Evropská rada potvrdila, že konečné rozhodnutí o rámci do roku 2030, včetně opatření ke zvýšení energetické bezpečnosti a cílů v oblasti propojení, přijme nejpozději v říjnu roku 2014.

Status kandidátské země pro Albánii

Evropská rada potvrdila závěry Rady ze dne 24. června 2014 o udělení statusu kandidátské země Albánii.

Naposledy aktualizováno 7. 11. 2014