Evropská rada, 19.–20. 3. 2015

Evropská rada

Zasedání Evropské rady bylo zahájeno minutou ticha za oběti teroristického útoku v Tunisku, k němuž došlo dne 18. března 2015. 

V průběhu zasedání se vedoucí představitelé EU dohodli na vytvoření energetické unie. Projednali také ekonomická témata a vnější vztahy, situaci v Libyi, vztahy s Ruskem a Ukrajinou a cíle nadcházejícího summitu Východního partnerství, který se uskuteční v Rize.

Energetická unie

Evropská rada souhlasila se stanovením prvních kroků vedoucích k vytvoření energetické unie. Vedoucí představitelé EU jsou odhodláni zajistit v EU cenově dostupnou, bezpečnou a udržitelnou energii.

Při jednání se zaměřili na energetickou bezpečnost a transparentnost dohod o dodávkách plynu. Všechny takové dohody musejí být slučitelné s ustanoveními právních předpisů EU, musejí být transparentnější a neměly by mít negativní dopad na energetickou bezpečnost Evropy.  

Představitelé EU se také dohodli na:

  • rozvíjení strategií pro inovace týkajících se další generace obnovitelných zdrojů energie a na zvýšení energetické účinnosti;
  • zintenzivnění diplomatické činnosti EU v oblasti klimatu v zájmu zajištění úspěchu konference o změně klimatu, která se uskuteční v prosinci 2015 v Paříži. 

Vnější vztahy

Východní partneři

Čelní představitelé EU se dohodli na cílech pro summit Východního partnerství, který se uskuteční ve dnech 21. a 22. května 2015 v Rize. Evropská rada znovu připomněla svůj závazek, pokud jde o východní partnery, a jako prioritu stanovila posílení demokratických institucí na východě. 

Vztahy s Ruskem a Ukrajinou

Vedoucí představitelé se rozhodli svázat stávající režim sankcí s plněním minských dohod. Hospodářské sankce zůstanou v platnosti do konce roku 2015, kdy má být splněn poslední bod mírového plánu: Ukrajině má být navrácena kontrola nad hranicemi na východě země. 

Vedoucí představitelé rovněž zdůraznili potřebu čelit probíhajícím veřejným dezinformačním kampaním Ruska ohledně konfliktu na Ukrajině. Vysoká představitelka Federica Mogheriniová do červnového zasedání Evropské rady připraví akční plán pro strategickou komunikaci.

Libye

EU i nadále plně podporuje proces transformace Libye a práci zvláštního zástupce OSN Bernardina Leona. Vedoucí představitelé EU vyzvali k okamžitému a bezpodmínečnému příměří a k urychlené dohodě na vládě národní jednoty.

Vedoucí představitelé EU uznali potřebu řádně řídit migraci a provádět opatření, která s cílem lépe řídit migrační toky schválila Rada v říjnu roku 2014, a posílit operaci Triton, kterou zahájila agentura Frontex ve středním Středomoří. Nezbytné je soustředěnější úsilí s cílem zvýšit podporu, kterou EU poskytuje zemím původu a tranzitu. 

Ekonomická témata 

Evropský semestr 2015

V Evropské radě proběhla jednání o hospodářské situaci v Evropě a o provádění strukturálních reforem členskými státy. 

Vedoucí představitelé potvrdili tři priority roční analýzy růstu na rok 2015:

  • investice,
  • strukturální reformy, 
  • fiskální odpovědnost.

Vyzvali členské státy, aby tyto priority zohlednily ve svých národních programech reforem a programech stability nebo v konvergenčních programech, které by měly předložit v květnu 2015.

Investiční plán pro Evropu

Vedoucí představitelé EU uvítali přijetí vyjednávacího postoje Rady k návrhu o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI)

Evropská rada očekává, že jednání s Evropským parlamentem budou ukončena v červnu 2015, aby fond mohl začít fungovat od poloviny roku 2015.

Vedoucí představitelé rovněž projednali stav jednání s USA ohledně dohody o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic. Zopakovali své odhodlání uzavřít jednání do konce tohoto roku a zvýšit úsilí ohledně informování o přínosech této dohody.

Zvací dopis a informativní poznámka

Trojstranná sociální vrcholná schůzka 

Dne 19. března, před zasedáním Evropské rady, se Donald Tusk spolu s Jeanem-Claudem Junckerem a lotyšskou premiérkou Laimdotou Straujumou ujal předsednictví vrcholné schůzky, jež je fórem pro dialog mezi orgány EU a evropskými sociálními partnery.

Letošní jarní schůzka se zaměřila na téma: „Investice do růstu a vytváření pracovních míst: posílení příspěvku sociálních partnerů.“

Naposledy aktualizováno 24. 3. 2015