Evropská rada, 18.–19. 2. 2016

Evropská rada

Zasedání Evropské rady bylo věnováno především jednáním o řešení pro Spojené království a o pokračující migrační a uprchlické krizi. Vedoucí představitelé EU jednali rovněž o situaci v Sýrii a v Libyi.

Zasedání Evropské rady bylo zahájeno prohlášením odsuzujícím teroristický útok v Ankaře. Vedoucí představitelé EU vyjádřili upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí a solidaritu s tureckým lidem.

„Jsem hluboce přesvědčen, že Velká Británie Evropu potřebuje a že Evropa potřebuje Velkou Británii. Kdybychom toto pouto nyní přetrhli, bylo by to zcela proti zájmům obou stran. Udělali jsme vše, co jsme mohli, aby se to nestalo.“

Donald Tusk, předseda Evropské rady

Spojené království v Evropské unii

Po intenzivním vyjednávání dospěli vedoucí představitelé EU k řešení, jímž bude zvláštní postavení Spojeného království v EU upevněno. Jedná se o právně závazné a nezvratné rozhodnutí všech 28 vedoucích představitelů. Dané řešení reaguje na všechny obavy premiéra Camerona, aniž by jím byly zasaženy základní hodnoty EU.

Během zasedání Evropské rady konaného v prosinci 2015 se Evropská rada dohodla, že na svém únorovém zasedání nalezne všestranně uspokojivá řešení ve čtyřech diskutovaných oblastech, jimiž jsou:

  • konkurenceschopnost;
  • správa ekonomických záležitostí;
  • svrchovanost;
  • sociální dávky a volný pohyb osob.

Dne 2. února 2016 předložil předseda Tusk návrh nového řešení zahrnujícího všechna tato témata. Řečený návrh sloužil během nynějšího zasedání jako základ našich jednání.

Následující harmonogram poskytuje přehled klíčových okamžiků v procesu vyjednávání.

Migrace

Vedoucí představitelé EU přijali závěry o migrační a uprchlické krizi. Rozprava se zaměřila na nejnovější události, k nimž došlo od prosincového zasedání Evropské rady, avšak rovněž na potřebu dospět k evropskému konsenzu o migraci.

Vedoucí představitelé také potvrdili, že na počátku března zamýšlejí uspořádat zvláštní zasedání s Tureckem.

Interaktivní mapa – migrační krize
Po kliknutí na obrázek se otevře interaktivní mapa (k dispozici pouze v angličtině a francouzštině)

Jednání se soustředila na:

  • pokrok, jehož bylo dosaženo v provádění akčního plánu EU-Turecko, ale rovněž na potřebu výrazně a udržitelným způsobem snížit počty nedovoleného překračování hranic EU z Turecka
  • humanitární pomoc syrským uprchlíkům, a to i v zemích Balkánu
  • správu vnějších hranic
  • potřebu postupně dosáhnout opět stavu, kdy všichni členové schengenského prostoru plně uplatňují Schengenský hraniční kodex
  • požadavek na dosažení plné funkčnosti hotspotů
  • provádění rozhodnutí o relokaci, navracení a zpětném přebírání osob.

Časová osa uvádí přehled nejvýznamnějších opatření, která EU a její členské státy přijaly v několika posledních měsících.

Viz též informace o příslušných politikách na internetových stránkách Rady:

Souvislosti

Naposledy aktualizováno 3. 3. 2016