Neformální zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU, Malta, 3. 2. 2017

Evropská rada

Informace pro sdělovací prostředky

Hlavní výsledky

Neformální summit na Maltě pod vedením předsedy Evropské rady Donalda Tuska, který pořádal maltský premiér Joseph Muscat, sestával ze dvou částí. Dopoledne se vedoucí představitelé dohodli na opatřeních s cílem zastavit příliv nelegálních migrantů z Libye do Itálie. V odpolední části se pak věnovali přípravám na nadcházející 60. výročí Římských smluv, které si připomeneme dne 25. března 2017

Spolupráce EU a Libye: zastavení toku migrantů

Dopoledne se 28 hlav států a předsedů vlád zemí EU zabývalo vnějším rozměrem migrace. Přijali maltské prohlášení, které se týká opatření, jež mají zastavit tok migrantů z Libye do Itálie.

V tomto prohlášení uvedli, že v roce 2016 byl na trase přes centrální Středomoří zaznamenán příchod více než 181 000 nelegálních migrantů a od roku 2013 se každým rokem zvyšuje počet osob, které na moři zahynuly nebo se pohřešují.

S ohledem na blížící se jaro se lídři rozhodli přijmout další opatření, jejichž cílem je výrazně omezit migrační toky, rozbít operační model převaděčů a zachraňovat lidské životy. Zejména se dohodli na posílení spolupráce s libyjskými orgány.

„V současnosti je více než kdy jindy důležité úsilí směřující ke stabilizaci situace v Libyi a EU učiní maximum, aby k dosažení tohoto cíle přispěla. Mají-li libyjské orgány získat kontrolu nad pozemními i námořními hranicemi a bojovat proti aktivitám spojeným s převaděčstvím a tranzitem, klíčem k úspěchu je budování kapacit.“

Maltské prohlášení

Vedoucí představitelé EU potvrdili, že podporují prezidentskou radu a vládu národní jednoty, podporovanou Organizací spojených národů. Rovněž uvedli, že jsou připraveni spolupracovat s libyjskými regionálními a místními komunitami, jakož i s mezinárodními organizacemi, které v zemi působí.

K prioritám patří:

  • výcvik, vybavení a podpora pro libyjskou národní pobřežní stráž a další příslušné agentury;
  • pokračující úsilí zaměřené na rozbití operačního modelu převaděčů prostřednictvím posílených operačních opatření se zapojením Libye a příslušných mezinárodních partnerů;
  • zlepšení socioekonomické situace místních komunit v Libyi, zejména pak komunit v pobřežních oblastech a v blízkosti pozemních libyjských hranic na migračních trasách;
  • úsilí zaměřené na zajištění odpovídajících přijímacích kapacit a podmínek pro migranty v Libyi společně s UNHCR a IOM;
  • podpora IOM při zintenzivňování činností souvisejících s dobrovolným navracením;
  • posílení informačních kampaní zaměřených na migranty.

Lídři rovněž zdůraznili, že je třeba napomoci ke snížení tlaku na pozemní hranice Libye posílením libyjských kapacit v oblasti správy hranic a prostřednictvím spolupráce se sousedními zeměmi.

„Uvítali jsme memorandum o porozumění, které včera podepsali italský a libyjský předseda vlády a které je dalším důležitým a povzbudivým znamením, že se věci mění k lepšímu“, uvedl Donald Tusk na tiskové konferenci po skončení části zasedání věnovaného migraci. „Opatření Evropské unie a naše kroky budou podporovat Itálii a Libyi. Jedná se o naši sdílenou odpovědnost.“

Lídři také uvítali záměr maltského předsednictví předložit Radě co nejdříve konkrétní plán provádění s cílem pokročit v práci a zajistit důkladné monitorování výsledků. Evropská rada by na zasedáních v březnu a červnu 2017 měla na základě zprávy maltského předsednictví posoudit pokrok, jehož bude v celkovém přístupu dosaženo.

Před summitem se předseda Tusk setkal s libyjským premiérem Fayezem al-Serrajem. Jednali o možnostech zlepšení spolupráce mezi EU a Libyí.

Přípravy na oslavy 60. výročí podpisu Římských smluv

V odpolední části zasedání se pak 27 vedoucích představitelů věnovalo přípravám na nadcházející oslavy 60. výročí Římských smluv, které si připomeneme dne 25. března 2017.

Diskuse navázaly na politickou reflexi o budoucnosti EU s 27 členskými státy, která byla zahájena ihned poté, co se Spojené království v referendu dne 23. června 2016 vyslovilo pro odchod z Evropské unie, a která pokračovala na zasedání v Bratislavě dne 16. září 2016.

„Konstruktivní diskuse na summitu na Maltě o budoucnosti EU 27, významu jednoty a přípravě summitu v Římě.“

Předseda Donald Tusk uvedl po zasedání na Twitteru

V dopise věnovaném budoucnosti Evropy a zaslaném dne 31. ledna 2017 dvaceti sedmi hlavám států a předsedům vlád poukázal předseda Donald Tusk na tři hlavní hrozby, které jsou nebezpečné pro stabilitu Evropy. Tyto hrozby souvisejí s:

  • novou geopolitickou situací: stupňující se asertivita Číny, agresivní politika Ruska vůči Ukrajině a sousedním zemím, války, teror a chaos v regionu Blízkého východu a v Africe (kde zásadní roli hraje radikální islám) a znepokojivá prohlášení nové americké vlády – všechny tyto skutečnosti přispívají k tomu, že naši budoucnost lze jen velmi stěží předvídat;
  • vnitřní situací: vzestup nacionalistických, stále xenofobnějších nálad v samotné EU;
  • názorovým rozpoložením proevropských elit: úbytek víry v politickou integraci, příklon k populistickým argumentům a pochybnosti ohledně základních hodnot liberální demokracie.

V dopise vyzval předseda Donald Tusk vedoucí představitele k zachování jednoty.

„Musí být naprosto jasně řečeno, že rozpad Evropské unie nepovede k obnovení jakési mýtické, úplné svrchovanosti jejích členských států, nýbrž k jejich reálné a faktické závislosti na velkých supervelmocech: Spojených státech, Rusku a Číně. Pouze společně můžeme být zcela nezávislými státy.“

Naposledy aktualizováno 14. 2. 2017