60. výročí podpisu Římských smluv, 25. 3. 2017

Evropská rada
  • Evropská rada
  • 25. 3. 2017
  • Řím
  • Předseda: Donald Tusk
  • Seznam účastníků 

Hlavy států a předsedové vlád zemí EU se dne 25. března setkali v Římě, aby si připomněli 60. výročí podpisu Římských smluv. Toto setkání bylo příležitostí k reflexi o stavu Evropské unie a o budoucnosti integračního procesu.

„Dnes v Římě obnovujeme jedinečný svazek svobodných národů, k jehož vzniku dali před 60 lety popud naši význační předchůdci,“ uvedl předseda Donald Tusk na slavnostním ceremoniálu v paláci Campidoglio. „V té době nediskutovali o různých rychlostech integrace, nevymýšleli postupy pro vystoupení ze společného celku, ale navzdory všem tragickým událostem nedávné historie veškerou svou důvěru vložili v jednotu Evropy.“

Předseda Tusk zdůraznil skutečnost, že v den tohoto výročí miliony lidí po celé Evropě manifestují podporu Evropské unii.

„Podstatou Evropské unie nejsou hesla, procedury ani právní předpisy. Naše Unie je zárukou toho, že svoboda, důstojnost, demokracie a nezávislost již nejsou pouze našimi sny, ale naší každodenní realitou.“

Předseda Donald Tusk

Na konci oslav vedoucí představitelé přijali a podepsali Římské prohlášení, které nastiňuje společnou vizi pro nadcházející roky.

V tomto prohlášení zdůraznili, že Evropská unie je jedinečnou Unií se společnými orgány a pevnými hodnotami, společenstvím míru, svobody, demokracie, lidských práv a právního státu a významnou hospodářskou velmocí s nebývalou úrovní sociální ochrany a sociálního zabezpečení.

„Evropská jednota byla zprvu snem hrstky, stala se však nadějí mnohých. Evropa se poté opět sjednotila. Dnes jsme jednotní a silnější: stovky milionů lidí napříč Evropou využívají výhod plynoucích z toho, že žijí v rozšířené Unii, která překonala staré rozpory.“

Římské prohlášení 

Vedoucí představitelé prohlásili, že se s ohledem na obavy občanů EU zavazují k naplňování Římské agendy a k práci na dosažení těchto cílů:

  • bezpečná a chráněná Evropa;
  • prosperující a trvale udržitelná Evropa;
  • sociální Evropa;
  • silnější Evropa ve světě.

„Buď bude Evropa jakožto politická entita jednotná, nebo nebude vůbec. Pouze jednotná Evropa může být Evropou, která bude ve vztahu ke zbytku světa svrchovaná,“ uvedl předseda Tusk.

Souvislosti

Římské smlouvy byly zakládajícími smlouvami Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (ESAE). Podepsány byly 25. března 1957 a vstoupily v platnost 1. ledna 1958.

Podobně jako Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) měla nová společenství čtyři orgány: Komisi, Radu a s ESUO sdílené Shromáždění a Soudní dvůr.

První zasedání Rady EHS se konalo 25. ledna 1958 a předsedal mu belgický ministr zahraničních věcí Victor Larock.

Informace pro sdělovací prostředky

Naposledy aktualizováno 27. 3. 2017