Evropská rada, 22.–23. 6. 2017

Evropská rada
 • Evropská rada
 • 22.–23. 6. 2017
 • Brusel
 • Předseda: Donald Tusk
 • Seznam účastníků 

Informace pro sdělovací prostředky

Sledujte #EUCO

Červnové zasedání Evropské rady bylo zaměřeno na bezpečnost a obranu, zahraničněpolitické otázky, změnu klimatu, hospodářství, obchodmigraci.

Hlavní výsledky

Bezpečnost a obrana

Vedoucí představitelé EU ostře odsoudili nedávné teroristické útoky. Opět potvrdili, že jsou odhodláni spolupracovat na úrovni EU za účelem:

 • boje proti radikalizaci na internetu;
 • prevence a potírání násilného extremismu;
 • boje proti financování terorismu;
 • lepšího sdílení informacíinteroperability databází.

Evropská rada se rovněž shodla na tom, že je nutné zahájit inkluzivní a ambiciózní stálou strukturovanou spolupráci (PESCO), jež posílí evropskou bezpečnost a obranu. V zájmu zahájení této spolupráce se členské státy do tří měsíců dohodnou na společném seznamu kritérií a závazků, jakož i na konkrétních projektech zaměřených na schopnosti.

„Jedná se o historický krok, neboť tato spolupráce umožní Evropské unii postupovat směrem k hlubší integraci v oblasti obrany. Chceme, aby byla tato spolupráce ambiciózní a inkluzivní, a každá země EU, která se k ní chce připojit, je tedy vítána.“

Donald Tusk na tiskové konferenci Evropské rady

Evropská rada dále uvítala sdělení Komise o Evropském obranném fondu a očekává, že bude v brzké době operativní. Vedoucí představitelé vyzvali k rychlému dosažení dohody ohledně návrhu na zřízení evropského programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany.

Pařížská dohoda o změně klimatu

„Dohoda zůstává základním kamenem celosvětového úsilí o účinné zvládání změny klimatu a nelze o ní jednat znovu,“ uvedli vedoucí představitelé EU.

Hlavy států a předsedové vlád znovu potvrdili, že je EU odhodlána rychle a v plném rozsahu provádět Pařížskou dohodu o změně klimatu, včetně cílů týkajících se financování opatření v oblasti klimatu, a stát v čele celosvětového přechodu k čisté energii.

Vyzdvihli posílenou spolupráci EU s mezinárodními partnery, která prokazuje solidaritu s budoucími generacemi a odpovědnost za celou planetu.

Brexit

Po pracovní večeři se setkali vedoucí představitelé 27 členských států EU a zhodnotili nejnovější vývoj jednání v návaznosti na oznámení Spojeného království podle článku 50 SEU.

Během tohoto setkání potvrdili postup pro přemístění agentur EU, které mají v současné době sídlo ve Spojeném království.

Zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost

Návrat hospodářského růstu do všech 28 členských států představuje pozitivní vývoj, který je třeba upevnit.

„Byla obnovena důvěra v evropský projekt, což se pozitivně odráží na naší ekonomice. Konkrétním výsledkem této důvěry je silný růst, vyšší spotřeba, vyšší investice a především větší počet pracovních míst.“

Donald Tusk na tiskové konferenci Evropské rady, 23. června 2017

Obchod

Vedoucí představitelé znovu potvrdili své odhodlání prosazovat volný obchod a investice a zároveň zajistit, aby byl tento systém spravedlivý a navzájem výhodný. Evropská rada vyzvala spolunormotvůrce, aby se v zájmu boje proti nekalým obchodním praktikám urychleně dohodli na nástrojích na ochranu obchodu slučitelných s pravidly WTO.

„Evropa potřebuje lepší ochranu našich občanů před nekalými obchodními praktikami, například posílením reciprocity. Dohodli jsme se, že Komise bude analyzovat investice ze třetích zemí ve strategických odvětvích.“

Donald Tusk na tiskové konferenci Evropské rady, 23. června 2017

Vedoucí představitelé vyzvali k dosažení pokroku ve všech probíhajících jednáních usilujících o ambiciózní a vyvážené dohody o volném obchodu, mimo jiné s Mercosurem a Mexikem. Uvítali nedávno dosažený pokrok v jednáních s Japonskem, jenž by mohl otevřít cestu k politické dohodě.

Jednotný trh

Evropská rada zdůraznila, že je zapotřebí dalšího úsilí, má-li být dosaženo cílů stanovených v závěrech z června roku 2016. Vyzvala Radu, aby zprávu o dalším pokroku předložila v červnu roku 2018.

Vedoucí představitelé vyzvali, aby byla na základě závěrů Rady z května roku 2017 přijata konkrétní opatření, jimiž bude jednotnému trhu zajištěna silná a konkurenceschopná průmyslová základna.

Rovněž vybídla Radu a Evropský parlament, aby se urychleně dohodly na prodloužení a posílení Evropského fondu pro strategické investice.

Evropský semestr

Evropská rada potvrdila doporučení pro jednotlivé země, čímž uzavřela evropský semestr 2017 – postup EU pro koordinaci hospodářských politik.

Migrace

Vedoucí představitelé EU vyzvali k přijetí dalších opatření s cílem zastavit příliv migrantů z Libye do Itálie, kteří využívají trasu vedoucí přes centrální Středomoří. Zejména se zaměřili na:

 • poskytování výcviku a vybavení libyjské pobřežní stráži;
 • užší spolupráci se zeměmi původu a tranzitu;
 • další úsilí o zvýšení míry návratů.

Uvedli, že je třeba urychleně zavést readmisní dohody se třetími zeměmi.

Vedoucí představitelé EU rovněž znovu zopakovali, že je nutné provést reformu společného azylového systému. „Díky pokroku, jehož bylo dosaženo během maltského předsednictví, panuje všeobecná shoda na tom, že reformovaný společný evropský azylový systém musí zajistit správnou rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou,“ uvedli vedoucí představitelé.

Naposledy aktualizováno 4. 9. 2017