Trojstranná sociální vrcholná schůzka, 18. 10. 2017

Evropská rada
  • Evropská rada
  • 18. 10. 2017
  • Předseda: Donald Tusk

Hlavním tématem této trojstranné vrcholné schůzky pro růst a zaměstnanost je „Utváření budoucnosti Evropy: posilování odolnosti a podpora hospodářského a sociálního pokroku pro všechny“.

Jednání se zaměří na tři oblasti:

  • sociální rozměr Evropy,
  • dosažený pokrok a možnosti, jak zlepšit zapojení sociálních partnerů do politik a reforem na vnitrostátní úrovni,
  • investice do vzdělávání v kontextu digitální ekonomiky a společnosti.

Program

14:00

zasedání (budova Europa)

17:00

společná fotografie (budova Europa)

17:15

tisková konference (budova Europa)

Co se rozumí trojstrannou sociální vrcholnou schůzkou?

Trojstranná sociální vrcholná schůzka je fórem pro dialog mezi orgány EU na úrovni předsedů a evropskými sociálními partnery na úrovni nejvyššího vedení. Této vrcholné schůzce spolupředsedají předseda Evropské rady, předseda Evropské komise a hlava státu či předseda vlády země, která vykonává rotující předsednictví – v současnosti estonský předseda vlády.

Zaměstnavatele zastupuje Konfederace evropského podnikání (BusinessEurope), Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického zájmu (CEEP) a Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků (UEAPME).

Odborové organizace zastupuje Evropská konfederace odborových svazů (EKOS).

Naposledy aktualizováno 16. 10. 2017