Evropská rada, 19.–20. 10. 2017

Evropská rada
 • Evropská rada
 • 19.–20. 10. 2017
 • Brusel
 • Předseda: Donald Tusk

Informace pro sdělovací prostředky

Dne 19. října jednali vedoucí představitelé EU o migraci, digitální Evropě, obraněvnějších vztazích. K těmto čtyřem tématům přijali příslušné závěry.

V pátek se vedoucí představitelé EU setkají znovu na neformálním zasedání, na němž se budou zabývat agendou lídrů, tedy konkrétním pracovním programem, na jehož základě by se měla v budoucnu odvíjet činnost EU. Evropská rada (článek 50) posoudí na zasedání ve složení EU-27 stav jednání o brexitu.

Hlavní výsledky, 19. 10. 2017

Migrace

Vedoucí představitelé EU se shodli na tom, že jejich „komplexní, pragmatická a rozhodná“ migrační strategie, jejímž cílem je obnovit ochranu vnějších hranic a snížit počet příchozích osob a úmrtí na moři, přináší výsledky a měla by být konsolidována.

Současně zdůraznili, že je třeba, abychom pozorně sledovali všechny migrační trasy a byli připraveni reagovat na veškeré nové trendy a vývoj.

Summit vyzval k přijetí dalších opatření včetně:

 • podpory pro přímo dotčené země EU,
 • intenzivní spolupráce se zeměmi původu a tranzitu, mimo jiné s Tureckem a zeměmi západního Balkánu,
 • dalšího úsilí o zvýšení počtu návratů,
 • uplatňování nezbytných motivačních prvků prostřednictvím politik EU, jako jsou politiky v oblasti obchodu či rozvoje, v zájmu zvýšení míry navracení a předcházení nelegální migraci.

Vedoucí představitelé EU rovněž znovu potvrdili, že podporují schengenský systém. Uvedli, že se k Schengenu co nejdříve vrátí, přičemž zohlední bezpečnostní zájmy zemí EU.

Rovněž se zavázali, že na prosincovém summitu budou pokračovat v jednání o reformě dublinského systému s cílem dosáhnout konsensu během prvního pololetí roku 2018.

Infografika – Migration flows: Central Mediterranean route

Irregular arrivals in Italy per month, from January 2015-2017

Trasa přes centrální Středomoří

Díky úsilí EU a jejích členských států, zejména Itálie, se na trase přes centrální Středomoří ve třetím čtvrtletí roku 2017 snížil počet nelegálních vstupů v porovnání se stejným obdobím v roce 2016 téměř o 70 %.

„Lídři se shodli na tom, že poskytnou premiéru Gentilonimu silnější podporu pro opatření, jež Itálie provádí s libyjskými orgány. Máme reálnou šanci na uzavření trasy přes centrální Středomoří.“

předseda Donald Tusk na tiskové konferenci po zasedání Evropské rady dne 19. října 2017

Vedoucí představitelé EU vyzvali na summitu k dalšímu úsilí, mimo jiné pokud jde o:

 • spolupráci s Libyí a se zeměmi, které s ní sousedí, s cílem posílit ochranu hranic a o podporu místních komunit podél migračních tras v Libyi,
 • intenzivnější úsilí o zajištění stálé přítomnosti EU v Libyi,
 • poskytování odpovídajících a cílených finančních prostředků pro projekty související s migrací realizované v severní Africe.

Digitální Evropa

V návaznosti na závěry ze summitu k digitální problematice, který proběhl dne 29. září v Tallinu, Evropská rada zdůraznila, že „je připravena učinit pro digitalizaci Evropy, co bude třeba“.

Vedoucí představitelé se zabývali otázkou, jak může EU využít příležitosti a řešit výzvy, jež digitalizace přináší. V zájmu vytvoření úspěšné digitální Evropy se dohodli na souboru priorit, jimiž jsou například:

 • zajištění toho, aby veřejná správa a veřejný sektor plně vstoupily do digitálního věku,
 • završení strategie pro jednotný digitální trh do konce roku 2018,
 • vybudování prvotřídní infrastruktury a komunikační sítě,
 • přijetí společného přístupu ke kybernetické bezpečnosti,
 • zintenzivnění úsilí v boji proti terorismu a internetové kriminalitě,
 • vytvoření účinného a spravedlivého systému zdanění vhodného pro digitální věk.

Evropská rada vybídla orgány EU k intenzivnější legislativní činnosti a vyzvala členské státy, aby provedly právní předpisy EU a přijaly veškerá nezbytná opatření v zájmu utváření nového digitálního věku.

Obrana

Vedoucí představitelé EU se vrátili k jednání o stálé strukturované spolupráci (PESCO) v oblasti obrany. Členské státy, které mají zájem se této stálé strukturované spolupráce účastnit, byly vyzvány, aby o svém záměru informovaly Radu a vysokou představitelku. To umožní její zahájení do konce roku.

Pokud jde o Program rozvoje evropského obranného průmyslu, Evropská rada vyzvala k dosažení dohody v rámci Rady do konce tohoto roku.

Evropská rada rovněž uvítala zahájení zkušebního provedení koordinovaného každoročního přezkumu v oblasti obrany (CARD), jehož cílem je posílit v EU spolupráci v oblasti obrany.

Vnější vztahy

Evropská rada vyzvala KLDR, aby upustila od jaderného programu a programu balistických raket, přičemž zdůraznila, že trvalého míru a denuklearizace Korejského poloostrova musí být dosaženo mírovými prostředky.

Evropská rada také znovu zdůraznila, že plně podporuje dohodu s Íránem o jaderném programu, a potvrdila prohlášení Rady pro zahraniční věci ze dne 16. října 2017.

Hlavní body pořadu jednání, 20. 10. 2017

Agenda lídrů

V pátek ráno proběhne neformální snídaně, při níž se vedoucí představitelé budou zabývat agendou lídrů. Jedná se o konkrétní pracovní program, na jehož základě by se měla odvíjet činnost EU až do června roku 2019. Agendu vypracoval předseda Tusk za konzultace se všemi členskými státy EU.

Jednání o brexitu

Evropská rada (článek 50) posoudí na zasedání ve složení EU-27 nejnovější vývoj jednání v návaznosti na oznámení záměru Spojeného království vystoupit z EU.

Program

20. 10. 2017 8:00

Příjezd účastníků

9:00

Pracovní snídaně Evropské rady

10:30

Pracovní zasedání Evropské rady (článek 50)

13:00

Tisková konference předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise

Naposledy aktualizováno 20. 10. 2017