Rada pro obecné záležitosti, 7. 3. 2017

Rada EU

Hlavní výsledky

Přezkum rozpočtového rámce EU 2014–2020 v polovině období

Rada se dohodla na úpravě víceletého finančního rámce EU na období 2014–2020 v zájmu jeho sladění s novými prioritami. Dohodnuté změny navyšují podporu EU pro řešení migrační krize, posilování bezpečnosti, stimulaci růstu a tvorbu pracovních míst. Tyto změny EU umožní snadněji reagovat na neočekávané potřeby, aniž by se měnily výdajové stropy víceletého finančního rámce, a pomohou rovněž zabránit nahromadění nadměrného objemu neuhrazených plateb.

„Tato historicky první revize víceletého rozpočtového rámce zajistí ještě vyšší efektivitu rozpočtu EU při řešení aktuálních výzev a reakci na neočekávané potřeby. Zabrání rovněž nepřiměřenému tlaku na státní rozpočty členských států v době pokračujícího úsilí o konsolidaci veřejných financí. Maltské předsednictví navázalo na práci slovenského předsednictví a vyvinulo značnou snahu o odblokování patové situace z minulého roku. Jsme velmi spokojeni, že se dnes podařilo dosáhnout dohody.“

Místopředseda maltské vlády a předseda Rady Louis Grech

Jarní zasedání Evropské rady

Rada dokončila přípravy na březnové zasedání Evropské rady projednáním návrhu závěrů k tématům, o nichž by měli jednat vedoucí představitelé EU. Jarní zasedání Evropské rady bude zaměřeno na pracovní místa, růst a konkurenceschopnost. Lídři EU zváží možnosti, jak zajistit udržitelnost hospodářského růstu, který v současné době zaznamenávají všechny členské státy. Hovořit budou o obchodní politice a o pokroku v návrzích týkajících se jednotného trhu.

„Začínají se projevovat výsledky: poprvé za téměř deset let zaznamenávají ekonomiky všech členských států růst – a v tomto růstu by měly podle očekávání pokračovat i v dohledné budoucnosti. Pro vytváření pracovních míst je však zásadní, aby byl hospodářský růst udržitelný. Dnešní zasedání Rady nám umožnilo připravit smysluplnou diskusi na zasedání Evropské rady, jehož ústředním bodem jednání bude budoucnost Evropy.“

Místopředseda maltské vlády a předseda Rady Louis Grech

V souvislosti s migrací vedoucí představitelé EU zhodnotí pokrok při provádění opatření, která byla dohodnuta na Maltě začátkem února s cílem omezit migrační toky na trase přes centrální Středomoří. Posoudí také provádění závěrů Evropské rady z prosince 2016, pokud jde o vnější bezpečnost a obranu, a budou jednat o situaci na západním Balkáně. Očekává se rovněž, že si Evropská rada zvolí svého předsedu na období od 1. června 2017 do 30. listopadu 2019.

Boj proti terorismu

Rada přijala směrnici, kterou se aktualizují a rozšiřují dostupné právní nástroje pro reakce na měnící se teroristickou hrozbu po celé EU. Nová pravidla pomohou předcházet teroristickým útokům kriminalizací takového jednání, jako je teroristický výcvik nebo vycestování do zahraničí za účelem terorismu či organizování takových cest nebo napomáhání k nim. Tato pravidla také posilují práva obětí terorismu. Rada rovněž přijala nařízení k posílení kontrol na vnějších hranicích.

Zdravotnické prostředky

Rada přijala nová pravidla EU, která zlepší bezpečnost zdravotnických prostředků. Tato pravidla zlepší zdraví pacientů a umožní zdravotně postiženým osobám lepší kvalitu života a současně zajistí, aby pacienti měli včasný přístup k inovativním řešením v oblasti zdravotní péče.

Zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pomáhají při diagnostice, prevenci a léčbě či zmírňování nemocí. Zahrnují širokou škálu výrobků od náplastí po náhrady kyčelních kloubů a naslouchadla a od těhotenských testů po testy na HIV.

Informace o zasedání

  • Zasedání č. 3526
  • Brusel
  • 7. 3. 2017
  • 10:00

Přípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informace pro média

Kontakt pro tisk

tiskový referent
+32 22815394
+32 473923628

Nepracujete-li pro média, obraťte se prosím se svým dotazem na službu informací pro veřejnost.

Oblasti činnosti: