Rada pro obecné záležitosti (článek 50), 22. 5. 2017

Rada EU

Hlavní výsledky

Jednání o brexitu mohou začít

Rada zasedající ve složení EU-27 přijala rozhodnutí, kterým se schvaluje zahájení jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z EU. Vyjednavačem EU byla jmenována Komise.

„Od dnešního dne je Komise zmocněna k zahájení jednání se Spojeným královstvím. Ze všeho nejdříve se zaměříme na to, abychom všem, jichž se rozhodnutí o brexitu dotýká, poskytli jasné informace a abychom zajistili hladké „oddělení“. Považujeme to za prvořadou prioritu. Jsme připraveni, jednotni a k jednáním přistupujeme s nejlepší vůlí a s jasným cílem dosáhnout dohody.“

Louis Grech, místopředseda maltské vlády a předseda Rady

Směrnice pro jednání

Ministři přijali první soubor směrnic pro jednání, v nichž je stanoven postoj EU pro první fázi jednání. Jsou v nich určeny prioritní otázky, které jsou považovány za nezbytný předpoklad pro spořádané vystoupení Spojeného království. Jedná se například o práva občanů, finanční vypořádání nebo situaci Irska.

Evropská rada (článek 50)

Ministři posoudili komentovaný návrh pořadu jednání, a zahájili tak přípravu nadcházejícího červnového zasedání Evropské rady (článek 50).

Pracovní skupina

Byla zřízena zvláštní pracovní skupina se stálým předsedou, která má být nápomocna Radě a Coreperu (Výboru stálých zástupců) ve všech záležitostech týkajících se vystoupení Spojeného království z EU. Tato pracovní skupina bude vždy zasedat ve složení EU-27.

Transparentnost v průběhu jednání

Dokumenty, které Rada přijala, umožňují zahájit jednání se Spojeným královstvím a tato jednání budou vedena s ohledem na zásady transparentnosti, jež minulý týden potvrdil Coreper.

Informace o zasedání

  • Zasedání č. 3542
  • Brusel
  • 12. 5. 2017
  • 10:00 hod.

Přípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informace pro média

Kontakt pro tisk

tisková referentka
+32 22815361
+32 473630723

tisková referentka
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Nepracujete-li pro média, obraťte se prosím se svým dotazem na službu informací pro veřejnost.