Summit EU–USA, Brusel, 26. 3. 2014

Evropská rada
  • Evropská rada
  • 26. 3. 2014
  • Brusel

Při setkání u příležitosti summitu EU–USA konaného v Bruselu jednali Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso a prezident Barack Obama o pevném partnerství mezi EU a USA, mezinárodní zahraniční politice, krizi na Ukrajině a hlavních celosvětových výzvách.

Mezinárodní zahraniční politika a ukrajinská krize

Nedávné události na Ukrajině potvrdily zásadní význam silné spolupráce mezi Evropskou unií a Spojenými státy při zajišťování míru a bezpečnosti.

Pokud jde o Ukrajinu, považují prezident Obama, předseda Komise Barroso a předseda Evropské rady Van Rompuy za prvořadou prioritu stabilizaci situace v zemi. Vzali na vědomí první pozitivní kroky směrem k zahájení jednání, kdy se poprvé setkali ruský a ukrajinský ministr zahraničí, a ruskou podporu pro misi OBSE na Ukrajině.

Představitelé EU a USA diskutovali rovněž o jednáních s Íránem týkajících se íránského jaderného programu a o humanitární tragédii v Sýrii a ve Středoafrické republice. Reagovali na vynesení hromadného rozsudku smrti nad 500 členy Muslimského bratrstva v Egyptě a vyzvali egyptské orgány ke znovunastolení právního státu.

Po zrušení zasedání skupiny G8 se Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso a prezident Barack Obama dohodli na opětovném setkání v Bruselu, kde se v červnu uspořádá příští summit skupiny G7.

Ekonomika a globální výzvy

Hlavním úkolem na obou stranách Atlantiku zůstává i nadále posílení hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. EU a Spojené státy učinily významné kroky v zájmu stabilizace finanční situace a překonání krize. EU je i nadále odhodlána budovat prohloubenou a skutečnou hospodářskou a měnovou unii, včetně unie bankovní.

Lídři EU a USA jednali o energetické bezpečnosti a o snížení závislosti Evropy na ruském plynu. Předseda Barroso přivítal možnost budoucího vývozu plynu z USA, neboť další globální dodávky by pro Evropu a jiné strategické partnery byly přínosem.

Jednali také o změně klimatu a potvrdili, že jsou odhodláni usilovat o to, aby byl v roce 2015 přijat globální protokol.

Znovu vyjádřili své odhodlání usilovat o pevné transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP), které by mělo přesahovat rámec dohody o volném obchodu a představovat potvrzení hodnot, které Evropa a Spojené státy sdílejí, jako je demokracie, osobní svoboda, právní stát a lidská práva, jakož i potvrdit společné odhodlání podporovat otevřené společnosti a ekonomiky.

Summit byl také příležitostí k jednání o obavách evropských občanů v souvislosti s programy USA zaměřenými na sledování. V současné době se připravuje „zastřešující“ dohoda o ochraně údajů.

Lídři znovu potvrdili, že jsou odhodláni co nejdříve uzavřít ujednání o bezpečném bezvízovém styku mezi Spojenými státy a všemi členskými státy EU.

Transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP)

EU a USA se rozhodly, že vzájemné hospodářské vztahy pozdvihnou na vyšší úroveň a v této souvislosti se dohodly na zahájení jednání o komplexní obchodní a investiční dohodě. Jejím cílem je odstranit v celé řadě hospodářských odvětví překážky obchodu, aby se tak mohl usnadnit nákup a prodej zboží a služeb mezi EU a USA.

Naposledy aktualizováno 20. 11. 2014