Summit Východního partnerství, Riga, 21.–22. 5. 2015

Evropská rada
 • Evropská rada
 • 21.–22. 5. 2015
 • Riga
 • Vedoucí delegací 


U příležitosti čtvrtého summitu Východního partnerství, který se konal v Rize, se vedoucí představitelé EU setkali se zástupci partnerských zemí Východního partnerství, aby znovu potvrdili význam, jejž EU Východnímu partnerství přikládá.

Účastníci summitu zhodnotili výsledky, jichž bylo dosaženo od summitu konaného v roce 2013 ve Vilniusu a stanovili pozitivní agendu pro budoucnost.

„Smyslem našeho partnerství, stejně jako samotného summitu v Rize není přijímat dramatická rozhodnutí či činit obrovské skoky vpřed. Ne – naše vztahy jsou založeny na svobodné vůli, respektu a rovnosti. A naše partnerství se bude vyvíjet postupně, stejně jako byla budována Evropská unie.“

Předseda Tusk na tiskové konferenci během summitu v Rize

Diferenciace a inkluzivnost

Summit rovněž poskytl Evropské unii příležitost, aby prokázala své odhodlání dále rozvíjet bližší, diferencované vztahy se svými nezávislými a svrchovanými partnery.

EU se intenzivně angažuje vůči všem šesti partnerům bez ohledu na individuální úroveň ambicí každého z nich, pokud jde o vztahy s Unií. Rozsah a hloubka spolupráce závisí na:

 • ambicích a potřebách EU a partnerské země,
 • tempu reforem.

Východní partnerství vzniklo v roce 2009 jako společná iniciativa:

 • Evropské unie,
 • členských států EU,
 • 6 východoevropských a jihokavkazských partnerských zemí: Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavské republiky a Ukrajiny.

Evropské ambice a evropská volba dotčených partnerů byly uznány, jak potvrzují dohody o přidružení.

Vedoucí představitelé také znovu zdůraznili význam reformní agendy východních partnerů a potřebu vybudovat posílené a transparentnější instituce, jež budou prosté korupce.

Jednání se zaměřila na vícestranné projekty spolupráce, jejichž cílem je:

 • posílení institucí a řádné správy věcí veřejných; EU potvrdila, že se bude angažovat, aby partnerským zemím pomohla posílit instituce a jejich odolnost vůči vnějším výzvám,
 • zvýšení mobility a posílení mezilidských kontaktů,
 • vytváření tržních příležitostí zlepšením podnikatelského prostředí a právní jistoty ve východoevropských partnerských zemích pro malé a střední podniky i jiné podniky a zaměřením na oblastdigitální ekonomiky,
 • zajištění energetické bezpečnosti a lepší propojenosti nejen v odvětví energetiky, ale i dopravy. 

Značná pozornost byla na summitu věnována také řešení konfliktů v regionu. Všichni účastníci summitu se shodli na tom, že se budou co nejvíce zasazovat o deeskalaci a politické řešení krize na Ukrajině a o mírové urovnání dalších nevyřešených konfliktů v regionu.

Doprovodné akce

U příležitosti summitu v Rize proběhla řada doprovodných akcí jako doklad toho, že se Východní partnerství neomezuje pouze na mezivládní vztahy, ale zahrnuje také občanskou společnost, média, podniky a další zainteresované aktéry.

Na zasedání podnikatelského fóra Východního partnerství, které se v Rize uskutečnilo dne 21. května 2015, zahájila Evropská komise provádění nástroje pro malé a střední podniky v rámci prohloubené a komplexní zóny volného obchodu.

Prostřednictvím tohoto nástroje budou poskytnuty granty v hodnotě asi 200 milionů eur, jež by měly přispět k realizaci nových investic v hodnotě nejméně 2 miliard eur pro malé a střední podniky ve třech zemích účastnících se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu: v Gruzii, Moldavské republice a na Ukrajině. 

Dne 22. května 2015 Evropská komise a Ukrajina podepsaly memorandum o porozumění a smlouvu o úvěru pro účely třetího programu makrofinanční pomoci EU pro Ukrajinu.

Další informace

Další informační a komunikační materiály jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise a ESVČ. U příležitosti summitu v Rize byly připraveny zvláštní letáky, které mají názorně doložit historii partnerství a související fakta a čísla i jednotlivé stěžejní iniciativy.

Naposledy aktualizováno 27. 5. 2015