Vallettský summit o migraci, 11.–12. 11. 2015

Evropská rada
  • Evropská rada
  • 11.–12. 11. 2015
  • Valetta
  • Seznam účastníků 

Cílem Vallettského summitu o migraci, jehož se zúčastnili hlavy států a předsedové vlád evropských a afrických zemí, bylo posílení spolupráce a řešení současných výzev i příležitostí, které přináší migrace.

Účastníci summitu uznali, že migrace je záležitostí sdílené odpovědnosti zemí původu, tranzitu a určení. EU a Afrika jednaly v duchu partnerství s cílem nalézt společná řešení otázek oboustranného zájmu. 

Vedoucí představitelé, kteří se summitu zúčastnili, přijali politické prohlášení a akční plán, jehož cílem je:

  1. řešení prvotních příčin nelegální migrace a nuceného vysídlování,
  2. posílení spolupráce v oblasti legální migrace a mobility,
  3. zvýšení ochrany migrantů a žadatelů o azyl,
  4. předcházení nelegální migraci, převaděčství migrantů a obchodování s lidmi a boj proti těmto jevům, 
  5. zvýšení společného úsilí o zlepšení spolupráce v oblasti navracení, zpětného přebírání a reintegrace.

Dohodli se rovněž na seznamu 16 konkrétních opatření, která je třeba zavést do konce roku 2016. 

Ke sledování provádění akčního plánu budou použity stávající mechanismy rabatského procesu, chartúmského procesu a společné strategie EU–Afrika.

Nouzový svěřenský fond pro Afriku

V rámci summitu ve Vallettě byl rovněž formálně zřízen Nouzový svěřenský fond EU pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v Africe.

Fond poskytne další finanční prostředky na podporu provádění uvedeného akčního plánu.

Klíčové okamžiky summitu

Evropská unie a Etiopie podepsaly společný program pro migraci a mobilitu

Dne 11. listopadu 2015 podepsaly EU a Etiopie společné prohlášení týkající se společného programu pro migraci a mobilitu, což dokládá význam Etiopie jako klíčové země původu, tranzitu a určení, pokud jde o nelegální migranty a uprchlíky z oblasti Afrického rohu směřující do Evropy.

11. 11. 2015 17:30

Slavnostní zahájení

18:00

Úvodní prohlášení

Společné fotografování

12. 11. 2015 13:30

Tisková konference vallettského summitu

interaktivní mapa – migrační krize
Kliknutím na obrázek se otevře interaktivní mapa (k dispozici pouze v angličtině a francouzštině)

Souvislosti

EU již několik měsíců čelí přílivu bezprecedentního počtu migrantů a uprchlíků mířících do Evropy. Důvody, které je přiměly k migraci, jsou různé: prchají před konflikty, politickou a ekonomickou nestabilitou, porušováním lidských práv a před chudobou.

EU společně s členskými státy přijala celou řadu opatření s cílem řešit problémy, které migrace působí. Avšak migrace se netýká pouze Evropy. Je třeba, aby se na jejím řešení podílely také země původu nebo tranzitu nelegálních migračních toků.

Evropská rada proto v dubnu 2015 navrhla, aby byl uspořádán mezinárodní summit, na němž budou otázky migrace projednány s africkými a dalšími zainteresovanými klíčovými zeměmi. Tento summit se uskutečnil ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 v konferenčním středisku Mediterranean Conference Centre ve Vallettě. EU zastupovali předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Cílem summitu, jehož se zúčastnili hlavy států a předsedové vlád evropských a afrických zemí, bylo posílení spolupráce v oblasti migrace a řešení současných výzev i příležitostí. Konference se opírala o stávající procesy spolupráce mezi Evropou a Afrikou, zejména rabatský a chartúmský proces o migraci a dialog EU–Afrika o migraci a mobilitě.

K účasti na summitu byli pozváni zástupci členských států EU a zemí, které jsou stranami rabatského a chartúmského procesu, pozorovatelé rabatského procesu a představitelé Komise Africké unie, Komise Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS), Organizace spojených národů (OSN), Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC).

Migrační krize – časová osa

Časová osa uvádí přehled nejvýznamnějších opatření přijatých v několika posledních měsících EU a jejími členskými státy s cílem řešit problémy vyvolané migrací.

Viz též informace o příslušných politikách na internetových stránkách Rady:

Další informace

Naposledy aktualizováno 24. 11. 2015