Zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU s Tureckem, 29. 11. 2015

Mezinárodní summit
  • Mezinárodní summit
  • 29. 11. 2015
  • 13:00
  • Brusel

Dne 29. listopadu 2015 se hlavy států a předsedové vlád zemí EU zúčastnili zasedání s Tureckem. Toto zasedání znamenalo významný krok pro rozvoj vztahů mezi EU a Tureckem a příspěvek k řešení migrační krize

Zasedání předsedal předseda Evropské rady Donald Tusk, tureckou stranu zastupoval předseda vlády Ahmet Davutoğlu.

EU a Turecko se dohodly na oživení procesu přistoupení Turecka k Evropské unii. Dialog na vysoké úrovni mezi oběma stranami bude posílen pořádáním častějších a strukturovanějších zasedání včetně summitů, které se uskuteční dvakrát ročně.  

Tyto pravidelné summity poskytnou platformu pro vyhodnocení vývoje vztahů mezi Tureckem a EU a pro jednání o mezinárodních otázkách.

„Od nikoho nečekáme, že bude místo nás chránit naše hranice. (...) Očekáváme však, že bude učiněn významný krok směrem ke změně pravidel hry, pokud jde o zastavení přílivu migrantů přicházejících do EU přes Turecko.“

Donald Tusk, předseda Evropské rady

Na zasedání byl přijat společný akční plán s cílem řešit uprchlickou krizi způsobenou situací v Sýrii. EU a její členské státy zintenzivní spolupráci s Tureckem a podstatným způsobem zvýší svou politickou a finanční angažovanost.

EU se zavazuje poskytnout Turecku počáteční 3 miliardy eur dodatečných zdrojů na pomoc při zvládání vysokého počtu syrských uprchlíků, kteří se v současné době nacházejí na tureckém území.

Společně s prováděním akčního plánu posílí obě strany svou aktivní spolupráci zaměřenou na migranty, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu, a to tím, že:

  • budou předcházet jejich cestám do Turecka a EU;
  • zajistí uplatňování zavedených dvoustranných ustanovení o zpětném přebírání osob; 
  • je budou urychleně vracet do jejich zemí původu.

Vedoucí představitelé uvítali záměr Turecka dále zlepšovat podmínky Syřanů, kteří požívají dočasné ochrany, a vyjádřili odhodlání pokračovat v boji proti zločinným převaděčským sítím.

EU a Turecko se rovněž dohodly, že budou od června 2016 uplatňovat dohodu o zpětném přebírání osob. Cílem EU a Turecka je dokončit proces uvolňování vízového režimu a zrušení vízových požadavků pro občany Turecka v schengenském prostoru do října 2016.

Proces přistoupení

Vedoucí představitelé oznámili, že 14. prosince 2015 bude uspořádána mezivládní konference, na níž bude k jednání otevřena kapitola 17 procesu přistoupení věnovaná další hospodářské integraci s Tureckem. Evropská komise zahájí přípravné práce, pokud jde o další kapitoly, s výhradou postoje členských států.

Z celkového počtu 35 kapitol bylo k jednání s Tureckem otevřeno 14 kapitol, z nichž 1 byla předběžně uzavřena.

Stav jednání

Souvislosti

Rozhodnutí svolat zasedání všech 28 vedoucích představitelů EU a Turecka bylo přijato v návaznosti na řadu jednání na vysoké úrovni mezi Evropskou komisí a Tureckem, jakož i na řadu dvoustranných jednání předsedy Tuska s prezidentem Erdoğanem a premiérem Davutoğluem. 

O potřebě zintenzivnit spolupráci s Tureckem v otázce migrační krize jednali lídři EU na zasedáních v říjnu a listopadu.

interaktivní mapa – migrační krize
Kliknutím na obrázek se otevře interaktivní mapa (k dispozici pouze v angličtině a francouzštině)

Migrační krize – časová osa

Časová osa uvádí přehled nejvýznamnějších opatření, která v několika posledních měsících přijala EU a její členské státy s cílem řešit problémy vyvolané migrací.

Viz též informace o příslušných politikách na internetových stránkách Rady:

Naposledy aktualizováno 30. 11. 2015