Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů
Oficiální logo italského předsednictví skupiny G7
Oficiální logo italského předsednictví skupiny G7
Vedoucí představitelé skupiny G7 se sešli na Sicílii, aby jednali o celosvětových výzvách

Ve dnech 26. a 27. května se v Itálii konalo zasedání vedoucích představitelů skupiny G7. Summit se zaměřil na zahraniční politiku, globální ekonomiku a snížení nerovností, jakož i na migrační krizi.

EU na summitu zastupovali Donald Tusk, předseda Evropské rady, a Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise.

Vedoucí představitelé přijali závěrečné komuniké, plán týkající se rovnosti žen a mužů a schválili akční plán o inovacích, dovednostech a pracovní síle. Přijali také prohlášení skupiny G7 z Taorminy o boji proti terorismu a násilném extremismu.

Zahraniční politika

V souvislosti s válkou v Sýrii vedoucí představitelé požadovali ukončení konfliktu prostřednictvím otevřeného politického procesu vedeného Sýrií pod záštitou OSN. Představitelé se zavázali zvýšit úsilí porazit mezinárodní terorismus v Sýrii, zejména Islámský stát/ISIL/Dá'iš a Al-Kajdu.

Skupina G7 se zabývala rovněž situací v Libyi a vybídla k pokročení na cestě politického dialogu a národního usmíření.

Vedoucí představitelé navíc odsoudili severokorejské jaderné zkoušky a odpaly balistických raket. Vyzvali Severní Koreu, aby se v plném rozsahu, prokazatelně a nezvratně vzdala všech jaderných programů a programů balistických raket.

Vedoucí představitelé se rovněž zaměřili na situaci na Ukrajině a vyzvali k plnému provedení minských dohod. Připomněli, že doba trvání stávajících sankcí je jasně navázána na plné provedení těchto dohod ze strany Ruska a jeho respektování svrchovanosti Ukrajiny.

Globální ekonomika

Vrcholnou prioritou skupiny G7 je zvýšit globální růst, a zajistit tak vyšší životní úroveň a kvalitní pracovní místa. Vysocí představitelé potvrdili svůj závazek využít veškerých politických nástrojů včetně nástrojů měnových, fiskálních a strukturálních, aby bylo dosaženo silného, udržitelného a vyváženého růstu podporujícího začlenění.

Snížení nerovností

Vedoucí představitelé uznali, že nerovnosti narušují důvěru a omezují budoucí růstový potenciál. Dohodli se na posílení odolnosti ekonomik a komunit a jejich schopnosti přizpůsobit se dynamice vývoje tak, aby globální ekonomika fungovala ku prospěchu všech.

Skupina G7 připomněla, že prosazovat rovnost žen a mužů je klíčovým příspěvkem k pokroku směrem k udržitelnému rozvoji. Vedoucí představitelé přijali plán skupiny G7 pro hospodářské prostředí z hlediska rovnosti žen a mužů za účelem posílení ekonomického postavení žen a dívek.

Obchod

Vedoucí představitelé opětovně potvrdili, že jsou odhodláni zachovat otevřené trhy a bojovat proti protekcionismu, aniž by polevovali ze svého postoje, pokud jde o boj proti nekalým obchodním praktikám. Zavázali se, že přijmou vhodné politiky, jež všem firmám a občanům umožní v maximální míře využívat příležitosti, které nabízí globální ekonomika.

Skupina G7 vyzvala k odstranění všech praktik, které narušují trh, a to v zájmu zajištění skutečně rovných podmínek. Kromě toho vedoucí představitelé vyzdvihli význam mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech a zavázali se ke spolupráci usilující o lepší fungování Světové obchodní organizace.

Migrace

Vedoucí představitelé vyzvali ke koordinovanému úsilí na vnitrostátní i na mezinárodní úrovni, jehož předmětem musí být řešení otázky rozsáhlých přesunů migrantů a uprchlíků. Dohodli se, že vybudují partnerství, která jednotlivým zemím napomohou při tvorbě vnitrostátních podmínek reagujících na příčiny migrace.

Uznali rovněž právo států chránit vlastní hranice a zavádět politiky chránící jejich národní zájmy.

Afrika

Bezpečnost, stabilita a udržitelný rozvoj Afriky představují pro skupinu G7 vysoké priority. Vysocí představitelé hodlají posílit spolupráci a dialog s africkými zeměmi a regionálními organizacemi v zájmu rozvoje afrických kapacit, a to s cílem dosáhnout zlepšení v oblasti předcházení krizím a konfliktům, reakce na ně a jejich řešení.

Inovace, dovednosti a pracovní síla

Vedoucí představitelé přijali akční plán o inovacích, dovednostech a pracovní síle zaměřený na občany. V akčním plánu je vymezen soubor potenciálních politických doporučení v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti a posílení růstu založeného na inovacích ve prospěch všech.

Další informace:

Souvislosti

Summit skupiny G7 je fórum, které hraje významnou úlohu při utváření globálních reakcí na globální výzvy, a doplňuje tak globální ekonomickou koordinaci prováděnou skupinou G20. Sdružuje vedoucí představitele Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Spojeného království, Spojených států a EU.

Tento summit navazuje na summit skupiny G7 v Japonsku v roce 2016 a summit pořádaný výjimečně EU v Bruselu v roce 2014.

Vedoucí představitelé se ve formátu G7 setkávají od roku 2014, poté co Ruská federace narušila svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

EU jako člen skupiny G7

Zástupci tehdejšího Evropského společenství se začali těchto setkání účastnit od summitu v Londýně v roce 1977. Úloha EU byla původně omezena jen na ty oblasti, ve kterých měla výlučné pravomoci, avšak časem se rozšířila. EU byla postupně zapojována do všech politických diskusí a od summitu v Ottawě (1981) se účastní všech pracovních zasedání summitů.

EU přebírá všechny povinnosti plynoucí z členství. Prohlášení ze summitu je politicky závazné pro všechny členy G7.

V předsednictví skupiny je nyní tato rotace: 2016 – Japonsko, 2017 – Itálie, 2018 – Kanada, 2019 – Francie, 2020 – USA.