Summit EU–Japonsko, 6. 7. 2017

Mezinárodní summit
  • Mezinárodní summit
  • 6. 7. 2017

Dne 6. července se uskutečnil v Bruselu summit EU–Japonsko. Na tomto summitu oznámili vedoucí představitelé politickou dohodu o ambiciózní dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem a užší politické spolupráci na základě sdílených hodnot, lidských práv, demokracie a právního státu.

EU na summitu zastupovali Donald Tusk, předseda Evropské rady, a Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise.

Vedoucí představitelé přijali po summitu prohlášení a učinili také prohlášení o Severní Koreji.

Dohoda o hospodářském partnerství

Vedoucí představitelé EU a Japonska se v zásadě dohodli na dohodě o hospodářském partnerství. Tato dohoda podpoří obchod mezi EU a Japonskem a hospodářské partnerství tím, že se zaměří na:

  • přístup zboží (včetně aut a mléčných produktů), služeb a investic na trh
  • zadávání veřejných zakázek, mimo jiné i v oblasti železnic
  • nesazební opatření
  • ochranu zeměpisných označení
  • práva duševního vlastnictví.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem bude tvořit základ pro prosazování volného a spravedlivého obchodu mezi dvěma z nejdůležitějších světových ekonomik a odmítá jakoukoli formu protekcionismu. Rovněž posiluje odhodlání EU a Japonska ještě intenzivněji spolupracovat na stanovení nových mezinárodních standardů v budoucnosti.

„Ačkoli někteří říkají, že znovu přichází doba izolacionismu a rozpadu, my názorně ukazujeme, že tomu tak není. Že se svět opravdu nemusí vrátit o sto let nazpět. Zcela naopak. Nemusí tomu tak být. A my s Japonskem jsme toho důkazem.“

Předseda Donald Tusk na tiskové konferenci v rámci summitu EU–Japonsko v Bruselu

Příslušné vyjednávací týmy finalizují dohodu, což umožní brzké zahájení vnitřních postupů v EU i v Japonsku.

Dohoda o strategickém partnerství

Japonsko a EU dosáhly v zásadě rovněž dohody o dohodě o strategickém partnerství. Ta bude tvořit rámec pro ještě hlubší a strategičtější spolupráci mezi EU a Japonskem.

V dohodě o strategickém partnerství jsou zdůrazněny sdílené hodnoty a společné zásady, jež tvoří základ partnerství mezi EU a Japonskem a k nimž patří rovněž lidská práva, demokracie a právní stát.

„Tento základ sdílených hodnot, které nejen respektujeme, ale které jsme se v souladu s dohodou o strategickém partnerství zavázali prosazovat, nám umožnil jednání dokončit. A nejdůležitější na tom je, že nikdo nic neztratil.“

Předseda Donald Tusk na tiskové konferenci v rámci summitu EU–Japonsko v Bruselu

Severní Korea

Vedoucí představitelé vyzvali na summitu k brzkému přijetí nové rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Korejské lidově demokratické republice (KLDR) v návaznosti na nedávné vypuštění balistické rakety s možným mezikontinentálním doletem.

KLDR rovněž naléhavě vyzvali, aby upustila od všech jaderných a dalších zbraní hromadného ničení a programů balistických raket a aby navázala důvěryhodný dialog s mezinárodním společenstvím.

Viz rovněž

Naposledy aktualizováno 7. 7. 2017