Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů
Shrnutí ze summitu EU-Ukrajina, konaného v Kyjevě (Ukrajina) ve dnech 12. a 13. července 2017

Hlavní výsledky

Účastníci summitu v Kyjevě uvítali dokončení ratifikace dohody o přidružení i nedávné uvolnění vízového režimu pro ukrajinské občany. Oba tyto kroky mají zásadní význam pro posilování partnerství mezi EU a Ukrajinou.

„Tento summit je vhodnou příležitostí k tomu, abychom vyjádřili potěšení nad silným a prohlubujícím se přátelstvím mezi Evropskou unií a Ukrajinou.“

Donald Tusk, předseda Evropské rady

Vedoucí představitelé jednali o těchto otázkách:

  • význam provádění ambiciózního reformního procesu, zejména v oblasti boje proti korupci;
  • konflikt na východní Ukrajině a protiprávní připojení Krymu a Sevastopolu Ruskem, včetně provádění minských dohod;
  • způsoby umožňující v maximální míře využít přínosu či potenciálu dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou.

Evropskou unii zastupovali předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Ukrajinu zastupoval prezident Petro Porošenko.

Dohoda o přidružení EU–Ukrajina

Vedoucí představitelé uvítali, že dohodu o přidružení, zahrnující prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu, ratifikovaly všechny země EU. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem 1. září 2017.

„Klíčovou větou dohody o přidružení je pro mě věta ‚Evropská unie oceňuje evropsky orientované ambice Ukrajiny a vítá její evropské směřování‘.“

Donald Tusk, předseda Evropské rady

Většina ustanovení dohody o přidružení je již uplatňována. Mnoho politických a odvětvových ustanovení dohody je prozatímně uplatňováno již od 1. září 2014, zatímco její obchodní část, týkající se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, je prozatímně prováděna od 1. ledna 2016. Obchod mezi EU a Ukrajinou v uvedeném období nadále rostl a EU posílila své postavení největšího obchodního partnera Ukrajiny. V prvním čtvrtletí roku 2017 vzrostl obchod mezi oběma stranami o téměř 30 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku předchozího.

Krize a konflikt na Ukrajině

EU znovu potvrdila, že podporuje nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. Vedoucí představitelé vyzvali k úplnému provedení minských dohod a zdůraznili zvláštní odpovědnost Ruska při provádění těchto dohod.

Vzhledem k tomu, že v provádění minských dohod nedošlo k žádnému pokroku, vedoucí představitelé EU se na červnovém summitu v Bruselu dohodli, že prodlouží hospodářské sankce vůči určitým odvětvím ruského hospodářství.

„EU dnes opět jasně ukázala, že ve věci agrese Ruska a jeho snah o podrývání nezávislosti Ukrajiny odhodlaně stojíme na straně Ukrajiny,“ uvedl po summitu předseda Donald Tusk.

Rada rovněž nedávno prodloužila sankce reagující na nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu Ruskem o jeden rok. Na summitu EU–Ukrajina v Kyjevě EU zopakovala, že je odhodlána nadále uplatňovat politiku neuznání.

Program reforem

Vedoucí představitelé EU vyzvali Ukrajinu, aby pokračovala v provádění reforem, zejména pokud jde o protikorupční opatření.

Vyzdvihli konkrétní výsledky dosažené pomocí podpůrných programů EU. Zdůraznili, že je důležité provést do konce roku všechna politická opatření spojená s vyplacením třetí tranše programu.

Rovněž jednali o prioritách pomoci EU v roce 2017, mezi něž patří podpora, pokud jde o správu veřejných financí, regiony na východní Ukrajině a energetickou účinnost, jakož i technická pomoc na podporu klíčových reforem a provádění dohody o přidružení.

Uvolnění vízového režimu

Summit poskytl vedoucím představitelům vhodnou příležitost, aby uvítali nedávné zavedení bezvízového režimu EU pro ukrajinské občany.

Od 11. června 2017 již ukrajinští občané, kteří mají biometrický pas a cestují do EU na dobu až 90 dní pro obchodní, turistické nebo rodinné účely, nepotřebují vízum.

Další informace