Summit EU–Indie, Nové Dillí, 6. 10. 2017

Mezinárodní summit
  • Mezinárodní summit
  • 6. 10. 2017

Dne 6. října 2017 se v indickém hlavním městě Nové Dillí konal 14. summit EU-Indie. Vedoucí představitelé jednali o zahraniční a bezpečnostní politice, migraci, obchodu, klimatu, výzkumu a inovacích.

EU zastupovali předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Indii zastupoval předseda vlády Nárendra Módí.

Summit s Indií se konal u příležitosti 55. výročí navázání diplomatických styků mezi EU a Indií.

„Jsem rád, že jsme se dnes dohodli na dalším rozvoji politického rozměru našich vztahů, na rozvoji našich dynamických vztahů v oblasti obchodu a investic a na posílení spolupráce při řešení globálních a regionálních otázek.“

Předseda Donald Tusk na tiskové konferenci konané v rámci summitu EU–Indie

Vedoucí představitelé přijali společné prohlášení, v němž znovu potvrdili svůj závazek posílit strategické partnerství EU–Indie.

Vedoucí představitelé EU a Indie přijali rovněž společná prohlášení týkající se konkrétních otázek:

Strategické partnerství

Na summitu lídři také opětovně potvrdili, že jsou odhodláni strategické partnerství mezi Indií a EU dále prohlubovat a posilovat.

Uvítali pokrok při provádění akčního programu Indie–EU do roku 2020. Jedná se o plán dvoustranné spolupráce schválený na předchozím summitu Indie-EU.

Bezpečnost

Vedoucí představitelé EU a Indie důrazně odsoudili nedávné teroristické útoky spáchané v různých částech světa. Vyzvali mezinárodní společenství, aby se v boji proti hrozbě terorismu spojilo.

Přijali společné prohlášení o spolupráci v oblasti boje proti terorismu s cílem řešit otázku zahraničních teroristických bojovníků, financování terorismu a dodávek zbraní.

EU a Indie také opětovně vyjádřily své odhodlání pokračovat ve spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti v Indickém oceánu i mimo něj. Lídři uvítali obnovení taktických cvičení v Adenském zálivu za účasti námořních sil operace EU ATALANTA a indického námořnictva.

Zahraniční politika

Vedoucí představitelé vyzvali k neprodlenému ukončení násilností, jimž je vystavena etnická menšina Rohingyů v Myanmaru, a k opětovnému nastolení míru v Arakanském státě.

„Rohingyům musí být umožněn dobrovolný, bezpečný a důstojný návrat. Vyzýváme k provedení doporučení mezinárodní poradní komise pro Arakanský stát, jejichž cílem je řešit základní příčiny této krize.“

Předseda Donald Tusk na tiskové konferenci konané v rámci summitu EU–Indie

Pokud jde o situaci na korejském poloostrově, obě strany odsoudily jadernou zkoušku, kterou provedla KLDR dne 3. září 2017. EU a Indie vyzvaly k denuklearizaci korejského poloostrova a k tomu, aby celé mezinárodní společenství provedlo v plném rozsahu všechny sankce uložené Radou bezpečnosti OSN.

„Je povinností Evropské unie, Indie a celého mezinárodního společenství rozhodně se zasadit o mírovou denuklearizaci korejského poloostrova.“

Předseda Donald Tusk na tiskové konferenci konané v rámci summitu EU–Indie

Co se týče íránské jaderné otázky, Indie a EU znovu potvrdily, že budou podporovat pokračující plné provádění společného komplexního akčního plánu (JCPOA).

V otázce Ukrajiny lídři zdůraznili, že jednoznačně podporují diplomatické řešení prostřednictvím plného provádění minských dohod všemi stranami.

Globální výzvy

Vedoucí představitelé EU a Indie jednali o globální migraci a uprchlické krizi a dohodli se na úzké koordinaci.

„Je povinností mezinárodního společenství, aby zakročilo proti převaděčům, kteří využívají zranitelné osoby a nerespektují svrchované hranice“.

Předseda Donald Tusk na tiskové konferenci v rámci summitu EU–Indie

Vedoucí představitelé znovu vyjádřili podporu reformní agendě OSN a odhodlání zasazovat se o silnější globální správu a řízení.

Pokud jde o změnu klimatu, lídři zdůraznili svůj závazek ohledně Pařížské dohody a dohodli se na urychlení spolupráce při jejím provádění. EU a Indie přijaly společné prohlášení o čisté energii a změně klimatu.

EU a Indie rovněž opětovně potvrdily, že jsou odhodlány spolupracovat při naplňování společných priorit v zájmu dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Obchod

Vedoucí představitelé EU a Indie vyjádřili společné odhodlání posílit hospodářské partnerství mezi Indií a EU.

Lídři poukázali na pokračující snahu obou stran vrátit se k jednáním o komplexní obchodní a investiční dohodě mezi Indií a EU (BTIA).

Další informace

Naposledy aktualizováno 9. 10. 2017