Summit Východního partnerství, 24. 11. 2017

Mezinárodní summit
  • Mezinárodní summit
  • 24. 11. 2017
  • Brusel

Informace pro sdělovací prostředky

Pátý summit Východního partnerství se uskuteční 24. listopadu v Bruselu (budova Europa).

Hlavy států a předsedové vlád členských států EU a šesti zemí Východního partnerství budou jednat o budoucí spolupráci.

Zhodnotí rovněž pokrok dosažený od posledního summitu konaného v roce 2015 v Rize a zaměří se na konkrétní přínosy pro obyvatele šesti zemí Východního partnerství.

O Východním partnerství

Východní partnerství vzniklo v roce 2009 s cílem podporovat politické přidružení a hospodářskou integraci mezi EU a šesti partnerskými zeměmi východní Evropy: Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskou republikouUkrajinou.

Na summitu se bude jednat o tom, jak dále posílit spolupráci ve čtyřech prioritních oblastech dohodnutých v Rize:

  • silnější hospodářství: hospodářský rozvoj a lepší tržní příležitosti;
  • silnější správa věcí veřejných: posílení institucí a řádná správa věcí veřejných;
  • silnější propojenost: zlepšení propojenosti, zejména v oblasti dopravy a energetiky;
  • silnější společnost: zvýšení mobility a posílení mezilidských kontaktů.

Ve společném pracovním dokumentu útvarů ESVČ a Evropské komise s názvem „Východní partnerství – zaměření na klíčové priority a výsledky“ bylo identifikováno 20 výstupů pro rok 2020 v uvedených čtyřech oblastech. Zpráva byla poprvé předložena v prosinci 2016 a revidována v červnu 2017.

Přípravy

Politický a bezpečnostní výbor navštívil 3. až 6. října 2017 jižní Kavkaz

Politický a bezpečnostní výbor EU, který tvoří velvyslanci členských států působící v Bruselu, navštívil 3. až 6. října 2017 tři země Východního partnerství:

  • Ázerbájdžán,
  • Arménii a
  • Gruzii.

Tato návštěva, která se uskutečnila necelé dva měsíce před konáním summitu, byla příležitostí ke zhodnocení pozitivního vývoje vztahů se všemi třemi zeměmi jižního Kavkazu.

Na všech zasedáních na vysoké úrovni i na setkáních s organizacemi občanské společnosti Politický a bezpečnostní výbor opětovně potvrdil pevné odhodlání celé EU spolupracovat se svými východními partnery.

Zasedání ministrů Východního partnerství, 19. června 2017

V Lucemburku se 19. června 2017 uskutečnilo zasedání ministrů Východního partnerství. Ministři zahraničních věcí zemí EU si vyměnili názory ohledně nadcházejícího summitu se svými šesti protějšky ze zemí Východního partnerství, přičemž vycházeli z jednání v rámci Rady pro zahraniční věci konaného 15. května 2017 a ze závěrů Rady přijatých 14. listopadu 2016.

Ministři rovněž přijali novou vizuální identitu pro partnerství, která lépe zdůrazní jeho strukturovanější přístup ohledně čtyř prioritních oblastí a 20 výstupů.

Rada pro zahraniční věci, 15. května 2017

Ministři zahraničních věcí EU si na zasedání Rady pro zahraniční věci vyměnili názory na Východní partnerství. Znovu poukázali na zásadní význam Východního partnerství a zdůraznili, že jsou jednotní, pokud jde o poskytování individuálně uzpůsobené podpory pro celý region i jednotlivé země Východního partnerství. Zdůraznili rovněž, že jsou odhodláni dosáhnout konkrétních výsledků ku prospěchu občanů, jak v EU, tak i v zemích Východního partnerství.

Doprovodné akce

Východní partnerství se neomezuje pouze na mezivládní vztahy. U příležitosti summitu bude uspořádána řada cílených doprovodných akcí, do kterých se úzce zapojí občanská společnost, média, podniky a další zainteresované strany.

Ve Varšavě se 22. a 23. června 2017 konalo 3. fórum mládeže Východního partnerství. Do debat o aktivním občanství a zapojení mládeže do procesu rozhodování se zapojilo 300 účastníků.

V Kyjevě se 13. září 2017 konala 2. mediální konference o Východním partnerství. O otázkách rozvoje médií diskutovalo přibližně 350 pracovníků sdělovacích prostředků a dárců ze zemí Východního partnerství a z EU.

V Tallinu se 4. října 2017 konala konference o e-partnerství v rámci Východního partnerství. Tato akce byla zaměřena na osvědčené postupy a zabývala se politickými doporučeními pro rozvoj elektronické správy věcí veřejných (e-governance) v zemích Východního partnerství.

V Tallinu poté 25. a 26. října 2017 proběhne konference občanské společnosti Východního partnerství, společně s 9. výročním zasedáním Fóra občanské společnosti Východního partnerství. Tato akce se zaměří na vztahy mezi vládami a občanskou společností, demokratickou správu věcí veřejných, boj proti dezinformacím a na elektronická řešení.

Následně se bude v Tallinu 26. a 27. října 2017 konat podnikatelské fórum Východního partnerství. Zhodnotí se na něm výsledky Východního partnerství z obchodního hlediska a bude se pokračovat v diskusích o tom, jak dále rozvíjet spolupráci v rámci Východního partnerství. Zvláštní pozornost bude věnována proměnám podnikání v závislosti na elektronických řešeních, usnadnění přeshraničního podnikání, zvýšení transparentnosti, omezení korupce a financování malých a středních podniků.

Tyto akce budou pořádány společně s estonským předsednictvím Rady EU.

Předchozí summit

Předchozí summit Východního partnerství se konal 21. a 22. května 2015 v Rize. Opětovně potvrdil, že EU přikládá partnerství strategický význam, a prokázal pevné odhodlání usilovat o užší, individuálně uzpůsobené vztahy se všemi šesti partnerskými zeměmi.

Užitečné odkazy

Další informační a komunikační materiály jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise a ESVČ.

Naposledy aktualizováno 20. 10. 2017