5. summit Africké unie a EU, 29.–30. 11. 2017

Mezinárodní summit
 • Mezinárodní summit
 • 29.–30. 11. 2017
 • Abidjan

Informace pro sdělovací prostředky

O akreditaci na summit lze požádat do 17. listopadu na níže uvedené stránce:

Hashtag #AUEU

Investice do mladých lidí v zájmu udržitelné budoucnosti

Pátý summit Africké unie a Evropské unie (AU–EU) se uskuteční ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 v Abidžanu (Pobřeží slonoviny).

Rok 2017 představuje ve vztazích mezi EU a Afrikou mezník, neboť v tomto roce uplynulo deset let od přijetí společné strategie EU–Afrika.

Summit AU–EU bude důležitým momentem a příležitostí k posílení politických a hospodářských vazeb mezi oběma kontinenty.

Vedoucí představitelé zemí Afriky a EU budou na summitu jednat o budoucnosti vztahů mezi EU a Afrikou a zaměří se na „investice do mládeže“. Toto téma je pro Afriku i EU hlavní prioritou, protože lidé mladší 25 let představují 60 % africké populace.

Během summitu se bude jednat i o dalších prioritách partnerství mezi EU a Afrikou, mezi něž patří:

 • mír a bezpečnost,
 • správa věcí veřejných včetně demokracie, lidských práv, migrace a mobility,
 • investice a obchod,
 • rozvoj dovedností,
 • vytváření pracovních míst.

Doprovodné akce

Jelikož mládež je ústředním tématem summitu, mladí lidé se budou aktivně podílet na přípravách tohoto setkání vedoucích představitelů v Abidžanu.

Čtvrtého summitu africké a evropské mládeže, který se konal v Abidžanu ve dnech 9. až 11. října, se zúčastnilo 120 vedoucích představitelů mladé generace, kteří se dohodli na prohlášení obsahujícím doporučení pro listopadový summit.

Na základě tohoto prohlášení bude skupina 36 mladých lidí z obou kontinentů pokračovat v práci v rámci iniciativy pro zapojení mládeže AU–EU. V období mezi 12. říjnem a 29. listopadem pak vypracují návrhy pro summit.

Dne 27. listopadu se v Abidžanu bude konat také 6. podnikatelské fórum EU–Afrika. Jeho cílem je zvýšit investice na podporu rozvoje v Africe. Diskuse na podnikatelském fóru se budou zaměřovat na mladé podnikatele a na podnikání žen.

Fórum občanské společnosti Afrika–EU se letos konalo dříve, a to ve dnech 11. až 13. července v Tunisu. Šlo o třetí ročník tohoto fóra, v jehož rámci se sešli zástupci organizací občanské společnosti z obou kontinentů. Na fóru bylo přijato prohlášení zdůrazňující význam zapojení občanské společnosti do vztahů mezi EU a Afrikou.

EU a Afrika v číslech

EU a její členské státy jsou největšími přispěvateli na podporu rozvoje, stability a míru v Africe:

 • 21 miliard EUR – hodnota rozvojové pomoci, kterou v roce 2016 poskytly Africe Evropská unie a její členské státy, největší dárci pomoci na kontinentu;
 • 32 miliard EUR – částka, kterou podniky EU v roce 2015 investovaly v Africe a která představuje zhruba třetinu všech přímých zahraničních investic v Africe;
 • 3,35 miliard EUR – částka vyčleněná na Evropský fond pro udržitelný rozvoj, která by měla podnítit investice ve výši až 44 miliard EUR;
 • 7 – počet civilních a vojenských misí rozmístěných v celé Africe;
 • 1,4 miliardy EUR – částka vyčleněná na období 2014–2020 na vzdělávací programy v Africe.

Předchozí summit

Čtvrtého summitu AU–EU konaného v roce 2014 se zúčastnilo více než 60 vedoucích představitelů z EU a Afriky, aby jednali o budoucnosti vztahů mezi EU a Afrikou a posílili vazby mezi oběma kontinenty.

Další informace

Naposledy aktualizováno 17. 10. 2017