Spolupráce EU v oblasti bezpečnosti a obrany

Rada EU

Na bratislavském summitu, který se uskutečnil v září 2016, rozhodlo 27 vedoucích představitelů EU, že evropská vnější bezpečnost a obrana dostanou nový impuls: ve složitém geopolitickém prostředí bude v oblasti vnější bezpečnosti a obrany posílena spolupráce EU.

Jako jeden z cílů stanovili, že se na prosincovém zasedání Evropské rady rozhodne o konkrétním prováděcím plánu v oblasti bezpečnosti a obrany a o tom, jak lépe využívat možnosti, které skýtají Smlouvy, zejména pokud jde o schopnosti, a rozhodli, že bude neprodleně zahájeno provádění společného prohlášení s NATO.

V zájmu naplnění tohoto závazku bude Evropská rada na prosincovém zasedání jednat o bezpečnostním a obranném balíčku, který bude zahrnovat tyto tři prvky:

  • plán provádění globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany a závěry Rady o provádění globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany,
  • návrhy na posílení spolupráce mezi EU a NATO, jejichž prostřednictvím bude prováděno společné prohlášení předsedy Evropské rady Donalda Tuska, předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga v 7 stanovených oblastech,
  • evropský obranný akční plán, který navrhla Evropská komise s cílem posílit výzkum a schopnosti, jakož i konkurenceschopnost prostřednictvím lépe fungujícího vnitřního trhu.

2017

24. března 2017

Spolupráce mezi EU a NATO: neformální zasedání Politického a bezpečnostního výboru a Severoatlantické rady

Politický a bezpečnostní výbor a Severoatlantická rada jednaly o spolupráci mezi EU a NATO, zejména o provádění společného prohlášení, které v červenci 2016 podepsal ve Varšavě předseda Evropské rady, předseda Evropské komise a generální tajemník NATO a jehož konkrétním výsledkem byl společný soubor návrhů, který v prosinci 2016 schválily příslušné rady obou organizací.

Velvyslanci EU a NATO vyjádřili pevné odhodlání dále rozvíjet partnerství mezi EU a NATO se zaměřením na konkrétní a praktickou spolupráci.

2016

15. prosince

Evropská rada zdůraznila, že je třeba posílit bezpečnost a obranu Evropy

Evropská rada znovu potvrdila své odhodlání naplňovat strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie na období 2015–2020. Jednala o posílení spolupráce EU v oblasti vnější bezpečnosti a obrany, přičemž se zaměřila na tři priority:

  • globální strategii EU v oblasti bezpečnosti a obrany,
  • evropský obranný akční plán,
  • provádění společného souboru návrhů, které navazují na společné prohlášení EU a NATO podepsané v červenci 2016 ve Varšavě.

6. prosince

Společný soubor návrhů pro provádění společného prohlášení EU a NATO

Rada přijímá závěry o provádění společného prohlášení EU a NATO, přičemž potvrdila 40 návrhů v 7 oblastech. Tyto návrhy tentýž den potvrdila Severoatlantická rada.

30. listopadu

Evropská komise předkládá evropský obranný akční plán

Evropský fond pro obranu a další opatření mají podpořit efektivnější výdaje členských států v souvislosti se společnými obrannými schopnostmi, zvýšit bezpečnost evropských občanů a posílit konkurenceschopnou a inovativní průmyslovou základnu.

14. listopadu

Prováděcí plán v oblasti bezpečnosti a obrany

Ministři zahraničí a obrany zemí EU jednají o prováděcím plánu v oblasti bezpečnosti a obrany v rámci globální strategie EU. Stanoví úroveň ambicí a další postup v souvislosti s budoucím rozvojem bezpečnostní a obranné politiky EU.

8. července

Podpis společného prohlášení EU–NATO

Předseda Evropské rady, předseda Evropské komise a generální tajemník NATO podepisují na summitu NATO ve Varšavě společné prohlášení o spolupráci mezi EU a NATO.

Cílem prohlášení je další posílení spolupráce EU–NATO v době bezprecedentních bezpečnostním výzev přicházejících z východu a jihu.

28. června

Předložení globální strategie Evropské unie

Vysoká představitelka Federica Mogheriniová předkládá vedoucím představitelům EU na summitu v Bruselu globální strategii EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku.

Přípravou této nové strategie pověřila vysokou představitelku Evropská rada v červnu 2015. Strategie s názvem „Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa“ je výrazem společným postojů vyjádřených během daného procesu a přináší strategickou vizi globální úlohy EU. V této – pro Evropu i celý svět – složité době zdůrazňuje strategie společnou perspektivu a nastiňuje další postup.

2013

20. prosince

Stanovení prioritních opatření pro obranu

Poprvé od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jedná Evropská rada o obraně a stanoví prioritní opatření k prohloubení spolupráce:

  • zvýšení účinnosti, viditelnosti a dopadu společné bezpečnostní a obranné politiky,
  • posílení rozvoje schopností,
  • posílení evropského obranného průmyslu.

2009

1. prosince

V platnost vstupuje Lisabonská smlouva. EBOP je nahrazena SBOP

V platnost vstupuje Lisabonská smlouva, podepsaná v roce 2007; EBOP je přejmenována na společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP). Tato smlouva stanoví vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. Delegace Komise v zemích mimo EU se stávají delegacemi EU.

2004

12. července

Vytvoření Evropské obranné agentury

Je zřízena Evropská obranná agentura, která má poskytovat podporu členským státům a Evropské radě při posilování evropských obranných schopností v oblasti řešení krizí a EBOP.

2003

12.–13. prosince

Přijetí Evropské bezpečnostní strategie

Na summitu v Bruselu je přijata Evropská bezpečnostní strategie. Jejím cílem je vytvořit bezpečnou Evropu v lepším světě, identifikovat hrozby, jimž EU čelí, stanovit její strategické cíle a vyložit důsledky pro evropskou politiku.

2002

16. prosince

Podpis ujednání „Berlín plus“

Je podepsáno ujednání „Berlín plus“, které umožňuje využívat struktury, mechanismy a prostředky NATO k provádění misí EBOP.

1999

3.–4. června

Zahájení evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP)

Na zasedání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem se EU15 rozhodla posílit společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.

1991

9.–10. prosince

Položení základů společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Na zasedání Evropské rady v Maastrichtu jsou položeny základy politické unie vytvořením společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a prostřednictvím počátků společné obranné politiky jako druhého pilíře Maastrichtské smlouvy.

Příslušný text je podepsán v únoru 1992 a vstupuje v platnost v listopadu 1993.