Vztahy EU s Arménií

Evropská unie a Arménie jsou odhodlány posílit a prohloubit svou spolupráci ve všech možných oblastech. Obě země dokončily proces analýzy budoucího rozsahu vztahů. Během tohoto procesu se vyjasnily oblasti možné spolupráce s EU, které jsou slučitelné s novými závazky Arménie vyplývajícími z její účasti v Euroasijské hospodářské unii, ke které se Arménie nedávno připojila.

Po přistoupení Arménie k Euroasijské hospodářské unii byl proces jednání o dohodě o přidružení k EU pozastaven. EU se však zaměřuje na budoucnost a je jednoznačně odhodlána nadále se angažovat v oblastech, které jsou slučitelné se závazky Arménie v rámci Euroasijské unie.

Dne 12. října 2015 zmocnila Rada Evropskou komisi a vysokou představitelku k zahájení jednání o nové, právně závazné a komplexní dohodě s Arménií a přijala související mandát k jednání.

Jednání byla zahájena dne 7. prosince 2015 a byla uzavřena na sedmnáctém zasedání Rady pro spolupráci dne 23. května 2017. Tato dohoda nahradí stávající dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Arménií.

Rada pro spolupráci

Rada pro spolupráci mezi Evropskou unií (EU) a Arménskou republikou uspořádala své sedmnácté zasedání dne 23. května 2017.

Dialog o vízovém režimu

Dohody o zjednodušení vízového režimu a o zpětném přebírání osob s Arménií vstoupily v platnost v lednu 2014.