Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Rozšíření EU

Stručně

EU stanovila pro země, jež se k ní chtějí připojit, řadu podmínek, pokud jde o demokracii, hospodářství a politiku.

Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina požádala o členství v EU v únoru 2016

Albánie

Status kandidátské země byl Albánii udělen v červnu 2014.

Turecko

Turecko získalo status kandidátské země v roce 1999. Přístupová jednání byla zahájena v říjnu 2005.

Srbsko

Srbsko je kandidátskou zemí od března 2012. Přístupová jednání byla zahájena v lednu 2014.

Černá Hora

Černá Hora je kandidátskou zemí od prosince 2010. Přístupová jednání byla zahájena v červnu 2012.

Island

Island požádal o členství v EU v roce 2009. Přístupová jednání byla zahájena v roce 2010, v roce 2013 však byla pozastavena.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Bývalá jugoslávská republika Makedonie je kandidátskou zemí EU od prosince 2005.

6 úspěšných vln rozšíření EU

 • 2013: Chorvatsko
 • 2007: Bulharsko a Rumunsko
 • 2004: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko
 • 1995: Finsko, Rakousko a Švédsko
 • 1986: Portugalsko a Španělsko
 • 1981: Řecko
 • 1973: Dánsko, Irsko a Spojené království

Rozšíření představuje proces, jehož prostřednictvím přistupují země k Evropské unii.

Jak rozšíření EU probíhá?

O členství v EU může požádat kterákoli evropská země, která respektuje hodnoty EU uvedené ve Smlouvě o Evropské unii (SEU) a která je odhodlána tyto hodnoty prosazovat.

Přístupová kritéria

Prvním krokem je pro danou zemi splnění přístupových kritérií. Tato kritéria byla definována v roce 1993 na zasedání Evropské rady v Kodani, a jsou tedy často označována jako „kodaňská kritéria“.

Kodaňská kritéria stanoví pro země, jež se chtějí k EU připojit, řadu podmínek, pokud jde o demokracii, hospodářství a politiku:

 • stabilní instituce zajišťující demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin,
 • fungující tržní hospodářství a schopnost vyrovnat se s hospodářskou soutěží a tržními silami v EU,
 • schopnost převzít a účinně plnit povinnosti vyplývající z členství, včetně dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie.

Je také třeba, aby EU byla schopná nové členy integrovat.

Výhody rozšíření EU

 • větší prosperita pro všechny členské státy: trojnásobný objem obchodní výměny mezi starými a novými členskými státy, nárůst obchodu mezi novými členskými státy na pětinásobek
  • větší stabilita v Evropě
  • větší váha EU v globálních záležitostech

  Zahájení jednání o členství

  Srbsko – leden 2014
  Černá Hora – červen 2012
  Turecko – říjen 2005

  Kandidátské země

  Albánie – červen 2014
  Bývalá jugoslávská republika Makedonie – prosinec 2005

  Potenciální kandidátské země

  Bosna a Hercegovina – žádost podána v únoru 2016
  Kosovo*

  *Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

  Strategie rozšíření

  Politika EU v oblasti rozšíření nadále vychází z obnoveného konsensu ohledně rozšíření, na němž se dohodla Evropská rada na zasedání v prosinci roku 2006. Vedoucí představitelé EU se dohodli, že budou prosazovat strategii založenou na:

  • konsolidaci závazků EU v rámci probíhajících přístupových jednání,
  • spravedlivých a přesně vymezených podmínkách ve všech fázích jednání s kandidátskými zeměmi,
  • větší transparentnosti a lepší komunikaci pro zajištění široké a udržitelné podpory veřejnosti,
  • schopnosti EU integrovat nové členy.

  Západní Balkán

  Evropská rada na svém zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 potvrdila své odhodlání plně podporovat evropskou perspektivu zemí západního Balkánu.

  Vedoucí představitelé EU na zasedání Evropské rady v prosinci 2006 potvrdili, že budoucnost západního Balkánu je v Evropské unii.

  Země západního Balkánu se stanou nedílnou součástí EU, jakmile v plném rozsahu splní:

  • přístupová kritéria,
  • podmínky stanovené v procesu stabilizace a přidružení.

  Činnost v rámci Rady

  Proces rozšíření EU a přístupová jednání stanoví Rada pro obecné záležitosti, která na celý proces rovněž dohlíží. Pokud některá země podá žádost o přistoupení k EU, Rada vyzve Evropskou komisi, aby k této žádosti předložila své stanovisko.

  Přijetím rozhodnutí Rady pro obecné záležitosti je zahájen postup technického hodnocení, v jehož rámci se stanoví, zda:

  • země splňuje všechna nezbytná kritéria pro to, aby byla považována za oficiální kandidátskou zemi pro členství v EU,
  • je možné zahájit a úspěšně uzavřít formální jednání o členství,
  • kandidátská země se k EU může připojit.

  Pro veškerá rozhodnutí, jež Rada pro obecné záležitosti přijímá s cílem posoudit pokrok dosažený kandidátskými zeměmi, je vyžadována jednomyslná shoda mezi všemi 28 členskými státy EU.

  Rada pro obecné záležitosti vždy v prosinci vyhodnocuje proces rozšíření. Jednání a případná rozhodnutí vycházejí z výroční strategie rozšíření vypracované Komisí a ze zpráv o pokroku týkajících se jednotlivých zemí procesu rozšíření. Tyto dokumenty jsou tradičně zveřejňovány v říjnu.

  Nejnovější rozhodnutí

  2016

  Dne 13. prosince 2016 vedla Rada pro obecné záležitosti diskuzi o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení, po níž předsednictví konstatovalo, že nedošlo ke shodě umožňující přijetí závěrů Rady na toto téma. Předsednictví proto vypracovalo závěry, které v průběhu jednání podpořila naprostá většina delegací.

  2015

  Rada dne 15. prosince 2015 přijala závěry o:

  • politice rozšíření EU, zahrnující Turecko, Černou Horu a Srbsko;
  • procesu stabilizace a přidružení mezi EU a zeměmi západního Balkánu, zahrnující Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Albánii, Bosnu a Hercegovinu a Kosovo.

  Rada v závěrech znovu potvrzuje své odhodlání podporovat proces rozšíření a zasazovat se o evropskou perspektivu zemí západního Balkánu.