Rozpočet EU na rok 2017

Dne 28. listopadu 2016 dala Rada rozpočtu EU na rok 2017 s konečnou platností zelenou tím, že schválila dohodu s Evropským parlamentem ze 17. listopadu. Rozpočet EU na rok 2017 byl přijat 1. prosince 2016, kdy Evropský parlament dohodu potvrdil.

Rozpočet EU na rok 2017 stanoví celkovou částku v prostředcích na závazky na 157,86 miliardy EUR a v prostředcích na platby na 134,49 miliardy EUR.

157,86 miliardy EUR na závazky
134,49miliardy EUR na platby

 

Rozpočet na rok 2017 ponechává rezervu ve výši 1,1 miliardy EUR pro reakci na nepředvídané potřeby. Prostředky na platby jsou po přizpůsobení s ohledem na skutečné potřeby o 1,6 % nižší než v rámci rozpočtu EU na rok 2016.

Řešení migrační a uprchlické krize

Na řešení migračního tlaku a zajištění bezpečnějšího života evropských občanů bude k dispozici téměř 6 miliard EUR v prostředcích na závazky, což je zhruba o 11,3 % více než v roce 2016. Tyto finanční prostředky budou využity na:

  • pomoc členským státům při přesídlování uprchlíků
  • vytváření přijímacích středisek
  • integraci osob, které mají právo pobytu, a při navracení osob, které toto právo nemají
  • zlepšení ochrany hranic
  • posílení prevence trestné činnosti a aktivit v oblasti boje proti terorismu
  • ochranu kritické infrastruktury

Výzkum a růst

Za účelem posílení hospodářského růstu a tvorby nových pracovních míst byly uvolněny prostředky na závazky ve výši 21,3 miliardy EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje navýšení o zhruba 12 %. Tato část rozpočtu se týká nástrojů, jako je Erasmus+, kde došlo k navýšení o 19 % na 2,1 miliardy EUR, a Evropský fond pro strategické investice, který vzrostl o 25 % na 2,7 miliardy EUR.

Více peněz pro mladé lidi

Vedle významného navýšení prostředků pro program Erasmus + rozpočet EU na rok 2017 zajišťuje také celou řadu dalších opatření ve prospěch zejména mladých lidí. Mezi tato opatření patří Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, pro kterou je k dispozici další částka ve výši 500 milionů EUR s cílem pomoci mladým lidem při hledání práce. Rozpočet EU na rok 2017 také Komisi umožňuje zahájit iniciativu s cílem pomoci mladým lidem cestovat a objevovat další evropské země.

Zemědělství

Rozpočet EU na rok 2017 zahrnuje rovněž částku 500 milionů EUR pro balíček opatření na podporu zemědělců produkujících mléko a dalších zemědělců v oblasti živočišné výroby, který byl oznámen v červenci.

 

Shrnutí rozpočtu EU na rok 2017:

Prostředky podle okruhův miliardách EUR
závazkyplatby

1. Inteligentní růst podporující začlenění:

a) Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

b) Hospodářská, sociální a územní soudržnost

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Udržitelný růst58,58454,914
3. Bezpečnost a občanství4,2843,787
4. Globální Evropa10,1629,483
5. Správní výdaje (za všechny orgány EU)9,3959,395
Zvláštní nástroje:534390
Prostředky celkem           157,858134,490