EU a Spojené království po referendu konaném dne 23. června 2016

Dne 29. března 2017 Spojené království oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU.

„Nemá smysl předstírat, že dnešek je šťastný den, ať už pro Brusel, nebo pro Londýn,“ uvedl téhož dne předseda Evropské Rady Donald Tusk. Dodal, že v rámci nadcházejících jednání bude společenství 27 států nadále „odhodlané a jednotné“: „Náš cíl je jasný: minimalizovat dopad na občany EU, podniky a členské státy.“

Oznámení o zahájení postupu podle článku 50 navazuje na výsledky referenda ve Spojeném království ze dne 23. června 2016.

2017

29. března

Spojené království oficiálně aktivovalo článek 50 s cílem vystoupit z EU

Spojené království oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU.

Evropská rada v reakci na oznámení učiněné Spojeným královstvím přijala prohlášení.

Litujeme, že Spojené království přestane být členem Evropské unie, avšak na proces, který nyní bude následovat, jsme připraveni. (...) V průběhu těchto jednání bude Unie postupovat jako jeden celek a bude hájit své zájmy. Naší první prioritou bude minimalizovat nejistotu, kterou rozhodnutí Spojeného království vyvolalo u našich občanů, podniků a členských států.

Evropská rada, 29. března 2017

21. března

Předseda Donald Tusk svolává na 29. dubna 2017 zasedání Evropské rady věnované brexitu

Evropská rada na mimořádném zasedání ve složení EU-27 přijme pokyny pro jednání o brexitu. „Musíme učinit vše, co je v našich silách, aby toto rozvodové řízení bylo co nejméně bolestivé pro EU,“ uvedl předseda Donald Tusk.

Předseda Donald Tusk svolal toto zasedání v reakci na oznámení Londýna, že má v úmyslu zahájit postup podle článku 50 Smlouvy dne 29. března 2017.

2016

15. prosince

Postup pro jednání

Infografika – Brexit process

Infographic on the Brexit process

Na neformálním zasedání konaném v prosinci 2016 se 27 vedoucích představitelů dohodlo na tomto postupu pro nadcházející jednání o brexitu:

  1. Spojené království uplatní článek 50 tím, že Evropské radě oznámí svůj záměr vystoupit z EU.
  2. 27 lídrů EU přijme pro účely jednání „pokyny“, včetně zásad a obecných postojů. Tyto pokyny budou v průběhu jednání podle potřeby aktualizovat.
  3. V návaznosti na doporučení Komise přijme Rada pro obecné záležitosti rozhodnutí zmocňující k zahájení jednání.
  4. Rada přijme směrnice pro jednání týkající se podstaty dané otázky a podrobných institucionálních opatření. Směrnice lze v průběhu jednání upravovat nebo doplňovat.
  5. Rada jmenuje vyjednavačem Unie Komisi, která bude vést jednání jménem sedmadvacítky. Komise, která hlavním vyjednavačem jmenovala Michela Barniera, bude v průběhu jednání předkládat zprávy vedoucím představitelům a Radě a bude rovněž „podrobně a pravidelně informovat“ Evropský parlament.
  6. Rada a její přípravné orgány zajistí, aby byla jednání vedena v souladu s pokyny stanovenými 27 lídry EU. Budou také poskytovat poradenství Komisi.

„Přijali jsme organizační strukturu, v níž si Evropská rada zachová nad daným procesem politickou kontrolu a úlohu vyjednavače Unie bude vykonávat Evropská komise,“ uvedl po zasedání předseda Tusk.

15. prosince

Neformální zasedání 27 hlav států a předsedů vlád EU

Ve vydaném prohlášení uvedlo 27 vedoucích představitelů a předsedové Evropské rady a Komise, že zahájí jednání se Spojeným královstvím, jakmile oznámí svůj záměr podle článku 50.

„Vítáme úmysl Spojeného království učinit tak do konce března 2017, abychom se mohli začít věnovat nejistotám, které výhledové vystoupení Spojeného království přináší,“ uvedli ve svém prohlášení.

Rovněž zopakovali své odhodlání dodržovat zásady dohodnuté v červnu 2016, a to včetně:

  • zásady, že dokud nebude oznámení záměru učiněno, nebudou vedena žádná jednání;
  • zásady zajištění rovnováhy práv a povinností;
  • zásady, že přístup na jednotný trh je podmíněn přijetím všech čtyř svobod EU.

29. listopadu

Tusk reaguje na obavy poslanců Spojeného království týkající se postavení občanů EU a Spojeného království

Předseda Donald Tusk odpověděl poslancům Spojeného království na dopis, v němž vyjádřili obavy ohledně postavení občanů EU ve Spojeném království a naopak občanů Spojeného království, kteří žijí a pracují v Evropě.

„Ve svém dopise jste mě vyzvali, aby byla ,tato záležitost jednou provždy vyřešenaʻ na prosincovém zasedání Evropské rady. To by v podstatě znamenalo, že příslušná jednání začnou již v prosinci. EU je k tomuto kroku připravena, je však možné jej učinit jen za podmínky, že bude aktivován článek 50. (...) o aktivaci článku 50 může rozhodnout pouze Spojené království, což plně respektujeme.“

„Stejně jako Vy bych chtěl i já předejít situaci, kdy by se občané stali v procesu jednání trumfem jedné ze stran. Aby k tomu nedošlo, budeme potřebovat konkrétní a komplexní řešení, která nebudou jen líbivá, ale poskytnou občanům skutečné záruky bezpečnosti.“

13. října

„Tvrdý Brexit“ nebo „žádný Brexit“, říká Donald Tusk

„Jedinou skutečnou alternativou k „tvrdému Brexitu“ je „žádný Brexit“. I když dnes v tuto možnost téměř nikdo nevěří,“ uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk v projevu v Centru pro evropskou politiku v Bruselu.

Poznamenal, že klíčovým úkolem během jednání o vystoupení bude ochrana zájmů EU i zájmů každé z 27 zemí. Rovněž zdůraznil, že přístup na evropský jednotný trh vyžaduje přijetí čtyř základních svobod EU: volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb.

2. října

Britská premiérka Theresa Mayová dne 2. října na konferenci v Birminghamu uvedla, že Spojené království zahájí formální proces vyjednávání o vystoupení z EU do konce března 2017.

Předseda Donald Tusk toto prohlášení bezprostředně poté uvítal. „Prohlášení vnáší jasnost ohledně otázky, kdy budou jednání o brexitu zahájena, což všichni vítáme. Jakmile bude článek 50 uplatněn, začne sedmadvacítka usilovně pracovat na ochraně svých zájmů,“ uvedl na Twitteru.

8. září

Předseda Evropské rady Donald Tusk navštívil Londýn, aby si vyměnil názory s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

„Při rozhovoru s paní premiérkou Mayovou jsem vyjádřil přesvědčení, že je v zájmu nás všech, aby jednání začala v brzké době a panující nejistota se tak zmírnila a poté zcela skončila,“ prohlásil po setkání.

29. června

Neformální zasedání 27 hlav států a předsedů vlád EU

„Jsme odhodláni zůstat jednotní a úsilím v rámci EU čelit výzvám 21. století a nalézat řešení v zájmu našich národů a našeho lidu,“ uvedlo ve společném prohlášení 27 vedoucích představitelů po neformálním zasedání, které proběhlo 29. června. Lídři rovněž vyzvali vládu Spojeného království, aby záměr vystoupit z EU oznámila Evropské radě co nejrychleji.

Sedmadvacítka vedoucích představitelů se znovu sejde v září 2016, aby pokračovala v rozhovorech o budoucnosti EU.

28. června

Evropská rada, 28. června 2016

Evropská rada se zaměřila na výsledek referenda ve Spojeném království. Premiér David Cameron vysvětlil situaci ve Spojeném království po referendu. Poté následovala první výměna názorů.

„Vedoucí představitelé chápou, že nyní bude určitou dobu trvat, než se situace ve Spojeném království uklidní. Avšak na druhou stranu očekávají, že vláda Spojeného království co nejdříve upřesní své další kroky,“ prohlásil předseda Donald Tusk na tiskové konferenci po skončení zasedání.

24. června

Tiskové prohlášení předsedy Donalda Tuska k výsledku referenda ve Spojeném království

„Na tento negativní scénář jsme připraveni. Nenastane žádné právní vakuum“, prohlásil předseda Donald Tusk v reakci na oficiální výsledky referenda ve Spojeném království.

24. června

Společné prohlášení vedoucích představitelů EU a nizozemského předsednictví k výsledku referenda ve Spojeném království.

„Britští občané v rámci svobodného a demokratického procesu vyjádřili své přání odejít z Evropské unie. Litujeme tohoto rozhodnutí, ale respektujeme je,“ uvedli ve společném prohlášení předseda Donald Tusk, předseda Jean-Claude Juncker, předseda Martin Schulz a nizozemský premiér Mark Rutte.

Dále uvedli, že „‚Nové řešení pro Spojené království v rámci Evropské unie‘, sjednané na zasedání Evropské rady ve dnech 18.-19. února 2016, nyní podle dohody nevstoupí v účinnost a zaniká. Nebude se o něm znovu vyjednávat.“

23. června

Referendum ve Spojeném království

V referendu dne 23. června 2016 se občané Spojeného království vyslovili pro odchod z Evropské unie. Tomuto hlasování předcházela intenzivní jednání o dohodě, která by posílila zvláštní postavení Británie v rámci EU.