Terorismus představuje hrozbu pro naši bezpečnost, pro hodnoty našich demokratických společností a pro práva a svobody evropských občanů.

Boj proti terorismu je jednou z hlavních priorit EU a jejích členských států, stejně jako jejích mezinárodních partnerů.

142neúspěšných, zmařených nebo provedených teroristických útoků v roce 2016
1002osob zadržených za teroristické trestné činy v roce 2016

Seznam teroristů vedený EU

Po teroristických útocích ze dne 11. září 2001 zavedla EU seznam osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů a podléhajících omezujícím opatřením.

Reakce na problematiku zahraničních bojovníků

EU zaujala k řešení otázky zahraničních bojovníků komplexní přístup.

Mezi nedávné kroky v této oblasti patří:

 • zpřísnění pravidel s cílem předejít novým formám terorismu,
 • posílení kontrol na vnějších hranicích,
 • zlepšení kontrol palných zbraní,
 • vytvoření zvláštního orgánu k potírání teroristické propagandy na internetu.

Protiteroristický koordinátor

Protiteroristickým koordinátorem EU je od roku 2007 Gilles de Kerchove.

Jeho úkolem je:

 • koordinovat činnost Rady EU v boji proti terorismu,
 • monitorovat provádění strategie EU pro boj proti terorismu,
 • zajistit, aby EU hrála v boji proti terorismu aktivní úlohu.

Strategie EU pro boj proti terorismu

Rada v roce 2005 přijala strategii EU pro boj proti terorismu s cílem bojovat proti terorismu na celosvětové úrovni a zvýšit bezpečnost Evropy.

Tato strategie spočívá na čtyřech pilířích:

 • prevence,
 • ochrana,
 • pronásledování,
 • reakce.

Boj proti praní peněz a financování terorismu

V květnu 2015 přijaly Rada a Evropský parlament nová pravidla pro předcházení praní peněz a financování terorismu.

V červenci 2016 předložila Evropská komise návrh na změnu stávajících pravidel v zájmu zintenzivnění boje proti financování terorismu. V současné době je tento návrh projednáván v Radě a Evropském parlamentu.

Údaje jmenné evidence cestujících

Rada dne 21. dubna 2016 přijala směrnici, která harmonizuje používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) v EU.

Tato směrnice stanoví, že údaje PNR mohou být používány pouze pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti.