Protiteroristický koordinátor

Po teroristických útocích v Madridu, ke kterým došlo dne 11. března 2004, přijala Evropská rada prohlášení o boji proti terorismu. Mezi opatřeními uvedenými v tomto prohlášení bylo vytvoření funkce protiteroristického koordinátora.

Dne 19. září 2007 byl tehdejším vysokým představitelem EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Javierem Solanou do funkce protiteroristického koordinátora EU jmenován Gilles de Kerchove.

Ten v rámci své funkce odpovídá za:

  • koordinaci činnosti Rady v boji proti terorismu;
  • předkládání politických doporučení a navrhování prioritních oblastí činnosti Radě na základě analýzy hrozeb a zpráv, které vypracovává Středisko EU pro analýzu zpravodajských informací a Europol;
  • podrobné monitorování provádění strategie EU pro boj proti terorismu;
  • vedení přehledu o všech nástrojích, které má Evropská unie k dispozici, za účelem pravidelného podávání zpráv Radě a zajištění efektivní činnosti v návaznosti na rozhodnutí Rady;
  • koordinaci s příslušnými přípravnými orgány Rady, Komisí a ESVČ, které informuje o své činnosti;
  • zajištění toho, aby EU v boji proti terorismu hrála aktivní úlohu;
  • zlepšení komunikace mezi EU a třetími zeměmi v této oblasti.

Význam úlohy protiteroristického koordinátora opětovně zdůraznila Evropská rada ve strategických směrech pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí (červen 2014).

Informace pro tisk

Kontakt pro tisk
Veronica Huertas-Cerdeira
tel. +32 2 281 4548
mobil +32 470 882 199
e-mail

Aktuální oblasti činnosti

Přezkum stávajících nástrojů

Protiteroristický koordinátor Radě pravidelně předkládá zprávy o fungování a provádění stávajících nástrojů v oblasti boje proti terorismu na úrovni EU. V návaznosti na prohlášení vedoucích představitelů EU o boji proti terorismu vydané dne 12. února 2015 podává Radě pravidelně zprávy o aktuálním stavu provádění opatření.

Boj proti extremismu v online prostředí

Boj proti extremismu v online prostředí je klíčovým tématem roku 2017. V březnu 2017 se protiteroristický koordinátor vydal spolu s komisařem pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitrisem Avramopoulosem do Silicon Valley. Zúčastnil se setkání s vysokými představiteli průmyslu informačních technologií s cílem projednat řešení extremismu v online prostředí.

V prosinci 2016 se protiteroristický koordinátor zúčastnil ministerského zasedání v rámci internetového fóra EU. Na setkání se zástupci průmyslu rozhodli o vytvoření sdílené databáze s cílem pomoci identifikovat potenciální teroristický obsah na sociálních sítích a zabránit jeho přesunu na jiné platformy.

Zahraniční bojovníci a navrátilci

Protiteroristický koordinátor pravidelně informuje Radu o otázkách souvisejících se zahraničními bojovníky a navrátilci, přičemž pozornost věnuje zejména osobám cestujícím do Sýrie a Iráku.

Rovněž předkládá Radě zprávy o pokroku v provádění opatření dohodnutých ministry, jakož i návrhy na budoucí činnost. Setkání se také se zástupci orgánů třetích zemí a mezinárodních institucí, aby s nimi projednal jednotlivé hrozby a určil možné oblasti spolupráce.

Po nedávných teroristických útocích, k nimž došlo v Evropě, se protiteroristický koordinátor účastní jednání o posílení protiteroristické reakce EU z vnitřního i vnějšího hlediska.

V březnu 2017 se protiteroristický koordinátor zúčastnil mezinárodní konference na Maltě s cílem projednat hrozbu pocházející od navracejících se zahraničních teroristických bojovníků. Hovořil s vysokými představiteli EU a severní Afriky a zdůraznil potřebu rozsáhlejší výměny informací za účelem řešení hrozby pocházející od navrátilců.

Mezinárodní spolupráce

Úlohou protiteroristického koordinátora je i podpora lepší komunikace mezi EU a třetími zeměmi v oblasti boje proti terorismu; v této souvislosti se koordinátor účastní dialogů s vládními představiteli a dalšími zúčastněnými stranami. Za tímto účelem navštívil Gilles de Kerchove několik zemí, kde se zapojil do politických dialogů na vysoké úrovni a hovořil s odborníky, tvůrci politik a zástupci občanské společnosti. Zabýval se také možnostmi další spolupráce a budování kapacit pro boj proti terorismu, zúčastnil se několika konferencí a na některých z nich vystoupil jako řečník.

Začátkem března 2017 vedl protiteroristický koordinátor delegaci vysokých představitelů členských států za účelem výměny názorů s libanonskou vládou. Jednali o tom, jak vypracovat efektivní národní strategii boje proti terorismu. Výsledkem bylo společné prohlášení EU a Libanonu, v němž se obě strany zavázaly zintenzivnit spolupráci v úsilí o dosažení libanonské národní strategie boje proti terorismu.

V roce 2016 vedl protiteroristický koordinátor úsilí o vytvoření silnějších partnerství proti terorismu s řadou zemí. Mezi nejdůležitější události roku patřil seminář o boji proti terorismu, který se uskutečnil začátkem roku 2016 v Jordánsku. Výsledkem bylo společné prohlášení, v němž se obě strany zavázaly k silnější spolupráci v oblasti boje proti násilnému extremismu, financování terorismu a bezpečnosti hranic.

V červnu 2016 vedl protiteroristický koordinátor s delegací vysokých představitelů turecké vlády v Ankaře dialog o boji proti terorismu. Obě strany se dohodly na zintenzivnění spolupráce na výměně informací s cílem řešit hrozbu pocházející od zahraničních teroristických bojovníků.