Protiteroristický koordinátor

Po teroristických útocích v Madridu, ke kterým došlo dne 11. března 2004, přijala Evropská rada prohlášení o boji proti terorismu. Mezi opatřeními uvedenými v tomto prohlášení bylo vytvoření funkce protiteroristického koordinátora.

Dne 19. září 2007 byl tehdejším vysokým představitelem EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Javierem Solanou do funkce protiteroristického koordinátora EU jmenován Gilles de Kerchove.

Ten v rámci své funkce odpovídá za:

  • koordinaci činnosti Rady v boji proti terorismu;
  • předkládání politických doporučení a navrhování prioritních oblastí činnosti Radě na základě analýzy hrozeb a zpráv, které vypracovává Středisko EU pro analýzu zpravodajských informací a Europol;
  • podrobné monitorování provádění strategie EU pro boj proti terorismu;
  • vedení přehledu o všech nástrojích, které má Evropská unie k dispozici, za účelem pravidelného podávání zpráv Radě a zajištění efektivní činnosti v návaznosti na rozhodnutí Rady;
  • koordinaci s příslušnými přípravnými orgány Rady, Komisí a ESVČ, které informuje o své činnosti;
  • zajištění toho, aby EU v boji proti terorismu hrála aktivní úlohu;
  • zlepšení komunikace mezi EU a třetími zeměmi v této oblasti.

Význam úlohy protiteroristického koordinátora opětovně zdůraznila Evropská rada ve strategických směrech pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí (červen 2014).

Informace pro tisk

Kontakt pro tisk
Veronica Huertas-Cerdeira
tel. +32 2 281 4548
mobil +32 470 882 199
e-mail

Aktuální oblasti činnosti

Zahraniční bojovníci a navrátilci

Od března 2013 protiteroristický koordinátor pravidelně informuje Radu o otázkách souvisejících se zahraničními bojovníky a navrátilci, přičemž pozornost věnuje zejména osobám cestujícím do Sýrie a Iráku. V souvislosti se zahraničními bojovníky přijala Rada pro spravedlnost a vnitřní věci v červnu 2013 na návrh protiteroristického koordinátora balíček 22 opatření. V prosinci 2013 koordinátor následně předložil zprávu, ve které vymezil čtyři oblasti, v nichž by podpora EU členským státům byla obzvláště důležitá.

V průběhu roku 2014 podával protiteroristický koordinátor pravidelně Radě zprávy o pokroku v provádění opatření dohodnutých ministry, jakož i návrhy na budoucí činnost. Uspořádal rovněž setkání se zástupci orgánů třetích zemí a mezinárodních institucí, aby s nimi projednal jednotlivé hrozby a určil možné oblasti spolupráce.

Po nedávných teroristických útocích, k nimž došlo v Evropě, se protiteroristický koordinátor účastní jednání o posílení protiteroristické reakce EU z vnitřního i vnějšího hlediska.

Mezinárodní spolupráce

Úlohou protiteroristického koordinátora je i podpora lepší komunikace mezi EU a třetími zeměmi v oblasti boje proti terorismu; v této souvislosti se koordinátor účastní dialogů s vládními představiteli a dalšími zúčastněnými stranami. Za tímto účelem navštívil Gilles de Kerchove několik zemí, kde se zapojil do politických dialogů na vysoké úrovni a hovořil s odborníky, tvůrci politik a zástupci občanské společnosti. Zabýval se také možnostmi další spolupráce a budování kapacit pro boj proti terorismu, zúčastnil se několika konferencí a na některých z nich vystoupil jako řečník.

Ve dnech 25. až 29. dubna 2016 navštívil protiteroristický koordinátor Spojené arabské emiráty a Katar, kde se setkal s vyššími úředníky bezpečnostních složek a katarským předsedou vlády. Obě země vyjádřily velký zájem o intenzivnější spolupráci s EU v otázkách zahraničních teroristických bojovníků a potírání násilného extremismu.

V březnu 2016 navštívil protiteroristický koordinátor EU Ammán s cílem zintenzivnit spolupráci mezi EU a Jordánskem. Obě strany se dohodly, že zesílí angažovanost v řadě oblastí, mimo jiné v oblasti boje proti násilnému extremismu, financování terorismu a ochrany letectví před protiprávními činy.

Ve dnech 27. a 28. října 2015 protiteroristický koordinátor a náměstek iráckého poradce pro národní bezpečnost spolupředsedali třetímu zasedání předních odborníků v oblasti boje proti terorismu z evropsko-středomořského regionu. Účastníci zasedání, které se konalo v iráckém Bagdádu, jednali o otázce zahraničních teroristických bojovníků.

V září 2015 se protiteroristický koordinátor EU spolu s vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a evropským komisařem pro vnitřní věci zúčastnil summitu vedoucích představitelů o boji proti ISIL a násilnému extremismu, který pořádal prezident USA Barack Obama. Tato akce proběhla v rámci Valného shromáždění OSN.

V červenci 2015 navštívil protiteroristický koordinátor EU Tunisko, kde se setkal s představiteli tuniské vlády včetně premiéra. Během této návštěvy se také zúčastnil zasedání skupiny G7 s cílem prozkoumat, jak může EU Tunisku pomoci při řešení hrozby, již představuje terorismus a násilný extremismus. Protiteroristický koordinátor EU navštívil Tunisko opět v září 2015 spolu se zástupcem generálního tajemníka ESVČ. Účastnil se prvního posíleného politického dialogu EU s Tuniskem v záležitostech souvisejících s bojem proti terorismu a setkal se s tuniským premiérem Habibem Essidem.

Dne 31. března 2015 protiteroristický koordinátor doprovázel předsedu Evropské rady při cestě do Tunisu. Účelem této cesty, která se uskutečnila po teroristickém útoku v muzeu Bardo, bylo vyjádřit solidaritu EU a jednat s tuniskými orgány o tom, jak by EU mohla podpořit úsilí, jež Tunisko vyvíjí v reakci na terorismus.

V únoru 2015 navštívili protiteroristický koordinátor a ředitelka ESVČ pro mnohostranné otázky Libanon a Tunisko. Cílem těchto návštěv bylo určit a prozkoumat možnosti budování kapacit pro boj proti terorismu a spolupráce.

Ve dnech 16. až 20. února se protiteroristický koordinátor účastnil ve Washingtonu summitu věnovaného boji proti násilnému extremismu, který uspořádal prezident USA Barack Obama. Spolu s vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku se zúčastnil ministerského zasedání uspořádaného ministrem zahraničních věcí USA Johnem Kerrym. Gilles de Kerchove byl rovněž jedním z účastníků ministerského zasedání věnovaného otázce zahraničních bojovníků a setkal se s několika americkými partnery zabývajícími se bojem proti terorismu.

Monitorování stávajících nástrojů

Protiteroristický koordinátor Radě pravidelně předkládá zprávy o fungování a provádění stávajících nástrojů v oblasti boje proti terorismu na úrovni EU. V návaznosti na prohlášení vedoucích představitelů EU o boji proti terorismu vydané dne 12. února 2015 podává Radě pravidelně zprávy o aktuálním stavu provádění opatření.

Další činnosti

Ve dnech 10. a 11. září uspořádal protiteroristický koordinátor EU informační schůzky odborníků z Institutu pro výzkum blízkovýchodních médií (Middle East Media Research Institute). Diskutující se zaměřili na stále sofistikovanější techniky používané teroristickými skupinami s cílem přilákat nové zájemce, mj. i prostřednictvím videoklipů a sociálních médií. Zúčastnili se i zaměstnanci Evropské komise, Evropské služby pro vnější činnost a generálního sekretariátu Rady, jakož i úředníci z členských států EU.