Aby se členský stát EU mohl připojit k eurozóně, musí splňovat tzv. „konvergenční kritéria“. Jedná se o ekonomické a právní podmínky, které byly v roce 1992 dohodnuty v Maastrichtské smlouvě a jsou známy rovněž jako „maastrichtská kritéria“. 

Konečné rozhodnutí o přistoupení určité země EU k eurozóně přijímá Rada EU na základě návrhu Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem.  

K zavedení eura se zavázaly všechny členské státy EU kromě Dánska a Spojeného království, jež mají ve Smlouvách EU tzv. „doložku o neúčasti“, díky níž mají z povinnosti přijmout euro výjimku. Tyto 2 země mohou nicméně o členství v eurozóně požádat, pokud se tak rozhodnou.

V současné době tvoří eurozónu 19 členských států: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

Základní fakta o euru

  • euro je v současnosti měnou v 19 členských státech a používá jej téměř 337,5 milionů občanů EU,
  • euro bylo zavedeno jako účetní měna v 11 členských státech 1. ledna 1999,
  • eurobankovky a euromince jsou v oběhu od 1. ledna 2002.