Omezující opatření EU v reakci na krizi na Ukrajině

Časová osa – omezující opatření EU

4. 8. 2017

EU zařadila na sankční seznam další tři osoby a tři společnosti

28. 6. 2017

Prodloužení platnosti hospodářských sankcí

19. 6. 2017

Prodloužení sankcí v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu

13. 3. 2017

Prodloužení platnosti sankcí EU uložených v souvislosti s činnostmi ohrožujícími územní celistvost Ukrajiny

3. 3. 2017

Prodloužení sankcí EU uložených za zneužití ukrajinských státních prostředků

EU od března 2014 postupně zavádí omezující opatření vůči Rusku. Tato opatření byla přijata v reakci na protiprávní anexi Krymu a záměrnou destabilizaci Ukrajiny.

EU ukládá různé druhy omezujících opatření:

 • diplomatická opatření,
 • individuální omezující opatření (zmrazení majetku a cestovní omezení),
 • omezení hospodářských vztahů s Krymem a Sevastopolem,
 • hospodářské sankce,
 • omezení hospodářské spolupráce.

Diplomatická opatření

V roce 2014 byl zrušen summit EU–Rusko a členské státy EU se rozhodly nepořádat pravidelné dvoustranné summity. Došlo k pozastavení dvoustranných rozhovorů s Ruskem o vízových otázkách, jakož i o nové dohodě mezi EU a Ruskem.

Namísto summitu skupiny G8 v Soči se ve dnech 4. a 5. června 2014 uskutečnilo v Bruselu zasedání skupiny G7. Od té doby pokračují zasedání ve formátu G7.

Země EU dále podpořily pozastavení jednání o přistoupení Ruska k Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a k Mezinárodní energetické agentuře (IEA).

Individuální omezující opatření

Zmrazení majetku a cestovní omezení

Opatření v podobě zmrazení majetku a zákazu cestování se vztahují na 153 osob a 40 subjektů, a to z důvodu jejich činností, které narušily územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Tato opatření byla zavedena v březnu 2014 a naposledy v březnu 2017 byla prodloužena do 15. září 2017.

Zneužití ukrajinských státních prostředků

Rada v březnu 2014 rozhodla o zmrazení majetku osob odpovědných za zneužití ukrajinských státních prostředků. Tyto sankce byly naposledy v březnu 2017 prodlouženy do 6. března 2018.

Omezení hospodářských vztahů s Krymem a Sevastopolem

Rada přijala omezující opatření v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu Ruskou federací.

Tato opatření se vztahují na osoby EU a společnosti usazené v EU a jsou omezena na území Krymu a Sevastopolu.

Tyto sankce zahrnují:

 • zákaz dovozu zboží z Krymu a Sevastopolu,
 • omezení v souvislosti s obchodem a investicemi týkající se některých hospodářských odvětví a projektů v oblasti infrastruktury,
 • zákaz poskytování služeb cestovního ruchu na Krymu nebo v Sevastopolu,
 • zákaz vývozu některého zboží a technologií.

Dne 19. června 2017 Rada prodloužila platnost těchto opatření do 23. června 2018.

Hospodářské sankce zaměřené na výměny s Ruskem v konkrétních hospodářských odvětvích

V červenci a září 2014 zavedla EU hospodářské sankce zaměřené na výměny s Ruskem v konkrétních hospodářských odvětvích.

březnu 2015 vedoucí představitelé zemí EU rozhodli, že stávající sankční režim bude vázán na úplné provedení minských dohod, k němuž mělo dojít koncem prosince 2015. Jelikož se tak nestalo, prodloužila Rada platnost hospodářských sankcí do 31. července 2016.

Ve dnech 1. července 2016, 19. prosince 2016 a 28. června 2017 byla platnost hospodářských sankcíznovu prodloužena o dalších šest měsíců, a to vždy poté, co bylo posouzeno plnění minských dohod. V současné době jsou hospodářské sankce v platnosti do 31. ledna 2018.

Tato omezující opatření:

 • omezují přístup na primární a sekundární kapitálové trhy EU pro určité ruské banky a společnosti;
 • ukládají zákaz vývozu a dovozu na obchod se zbraněmi;
 • zavádějí zákaz vývozu zboží dvojího užití určeného pro vojenské účely nebo pro vojenské koncové uživatele v Rusku;
 • omezují přístup Ruska k některým citlivým technologiím a službám, jež mohou být využity pro těžbu a průzkum ropy.

Opatření týkající se hospodářské spolupráce

Omezení hospodářské spolupráce zavedli lídři EU v červenci 2014:

 • Evropská investiční banka (EIB) byla požádána o pozastavení podpisu nových finančních operací v Ruské federaci;
 • členské státy EU se dohodly, že budou koordinovat své postoje v rámci Rady ředitelů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), mimo jiné s cílem pozastavit financování nových operací;
 • provádění dvoustranných a regionálních programů spolupráce EU s Ruskem bylo znovu posouzeno a některé programy byly pozastaveny.