Omezující opatření EU v reakci na krizi na Ukrajině

Časová osa – omezující opatření EU

19. 6. 2017

Prodloužení sankcí v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu

13. 3. 2017

Prodloužení platnosti sankcí EU uložených v souvislosti s činnostmi ohrožujícími územní celistvost Ukrajiny

19. 12. 2016

Prodloužení platnosti hospodářských sankcí

9. 11. 2016

EU doplnila na sankční seznam 6 členů Státní dumy z Krymu

15. 9. 2016

Prodloužení platnosti sankcí EU uložených v souvislosti s činnostmi ohrožujícími územní celistvost Ukrajiny

V reakci na protiprávní anexi Krymu a úmyslnou destabilizaci Ukrajiny EU od března 2014 postupně zavádí omezující opatření.

Diplomatická opatření

Byl zrušen summit EU–Rusko a členské státy EU se rozhodly nepořádat pravidelné dvoustranné summity. Došlo k pozastavení dvoustranných rozhovorů s Ruskem o vízových otázkách, jakož i o nové dohodě mezi EU a Ruskem.

Namísto summitu skupiny G8 v Soči se ve dnech 4. a 5. června 2014 uskutečnilo v Bruselu zasedání skupiny G7. Od té doby pokračují zasedání ve formátu G7.

Země EU dále podpořily pozastavení jednání o přistoupení Ruska k Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a k Mezinárodní energetické agentuře.

Individuální omezující opatření

Zmrazení majetku a cestovní omezení

Opatření v podobě zmrazení majetku a zákazu cestování se vztahují na 150 osob a 37 subjektů z důvodu jejich odpovědnosti za činnosti, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Dne 13. března 2017 Rada prodloužila platnost těchto opatření do 15. září 2017.

Zneužití ukrajinských státních prostředků

Rada v březnu 2014 rozhodla zmrazit majetek osob, které byly určeny jako osoby odpovědné za zneužití ukrajinských státních prostředků. Tato opatření byla naposledy rozšířena v březnu 2016.

Omezující opatření v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu

EU uplatňuje politiku neuznání protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu ze strany Ruska, a v důsledku toho Rada přistoupila k významnému omezení hospodářských vztahů s Krymem a Sevastopolem.

Tato opatření zahrnují zákaz dovozu zboží z Krymu a Sevastopolu uložený v červnu 2014, jakož i omezení zavedená v červenci 2014 v souvislosti s obchodem a investicemi týkajícími se některých hospodářských odvětví a projektů v oblasti infrastruktury.

Kromě toho je od prosince 2014 v platnosti úplný zákaz investic, jakož i zákaz poskytování služeb cestovního ruchu na Krymu. Platí také zákaz vývozu dalšího zboží klíčového významu pro některá odvětví, včetně zařízení k vyhledávání, průzkumu a těžbě ropy, zemního plynu a nerostných surovin.

Dne 17. června 2016 Rada prodloužila platnost těchto opatření do 23. června 2017.

„Hospodářské sankce“: opatření zaměřená na výměny s Ruskem v konkrétních hospodářských odvětvích

V červenci a září 2014 zavedla EU hospodářské sankce zaměřené na výměny s Ruskem v konkrétních hospodářských odvětvích.

V březnu 2015 vedoucí představitelé zemí Unie rozhodli o navázání stávajícího sankčního režimu na úplné splnění minských dohod, které se očekávalo koncem prosince 2015. Vzhledem k tomu, že minské dohody nebyly do 31. prosince 2015 zcela splněny, prodloužila Rada platnost hospodářských sankcí do 31. července 2016.

V červenci 2016 Rada poté, co posoudila plnění minských dohod, prodloužila platnost sankcí do 31. ledna 2017.

Evropská rada na svém zasedání dne 15. prosince 2016 posoudila plnění minských dohod a připravila půdu pro rozhodnutí Rady o prodloužení sankcí o dalších 6 měsíců, tedy do 31. července 2017. Rada toto rozhodnutí přijala dne 19. prosince 2016 písemným postupem.

Tato omezující opatření:

  • omezují přístup na primární a sekundární kapitálové trhy EU pro 5 významných ruských finančních institucí ve většinovém vlastnictví státu a jejich většinově vlastněné dceřiné společnosti usazené mimo EU, jakož i pro tři významné ruské energetické společnosti a tři společnosti působící v oblasti obrany;
  • ukládají zákaz vývozu a dovozu na obchod se zbraněmi;
  • zavádějí zákaz vývozu zboží dvojího užití určeného pro vojenské účely nebo pro vojenské koncové uživatele v Rusku;
  • omezují přístup Ruska k některým citlivým technologiím a službám, jež mohou být využity pro těžbu a průzkum ropy.

Opatření týkající se hospodářské spolupráce

Omezení hospodářské spolupráce zavedli lídři EU v červenci 2014:

  • Evropská investiční banka (EIB) byla požádána o pozastavení podpisu nových finančních operací v Ruské federaci;
  • členské státy EU se dohodly, že budou koordinovat své postoje v rámci Rady ředitelů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), mimo jiné s cílem pozastavit financování nových operací;
  • provádění dvoustranných a regionálních programů spolupráce EU s Ruskem bylo znovu posouzeno a některé programy byly pozastaveny.