Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Omezující opatření EU

Stručně

EU přijímá sankce neboli omezující opatření v zájmu dosažení cílů své zahraniční politiky.

Různé druhy sankcí

Přehled sankcí, které může EU přijmout.

Přijímání a přezkum sankcí EU

Informace o přijímání a přezkumu sankcí Evropskou unií.

Omezující opatření EU vůči Íránu

Přehled omezujících opatření EU vůči Íránu přijatých v rámci integrovaného politického přístupu.

Omezující opatření EU vůči Severní Koreji

Přehled omezujících opatření, která EU přijala vůči KLDR od roku 2006

Omezující opatření EU v reakci na krizi na Ukrajině

Přehled a harmonogram omezujících opatření neboli sankcí EU proti Rusku v reakci na krizi na Ukrajině.

Současná omezující opatření EU vůči Rusku – vysvětlující informace

Časová osa

21. 11. 2017
V souvislosti s činnostmi ohrožujícími územní celistvost Ukrajiny byl na sankční seznam zařazen „gubernátor Sevastopolu“
14. 9. 2017
Prodloužení platnosti sankcí EU uložených v souvislosti s činností ohrožující územní celistvost Ukrajiny
4. 8. 2017
EU zařadila na sankční seznam další tři osoby a tři společnosti
28. 6. 2017
Prodloužení platnosti hospodářských sankcí
19. 6. 2017
Prodloužení sankcí v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu
Zobrazit celou časovou osu

EU od března 2014 postupně zavádí omezující opatření vůči Rusku. Tato opatření byla přijata v reakci na protiprávní anexi Krymu a záměrnou destabilizaci Ukrajiny.

EU ukládá různé druhy omezujících opatření:

 • diplomatická opatření,
 • individuální omezující opatření (zmrazení majetku a cestovní omezení),
 • omezení hospodářských vztahů s Krymem a Sevastopolem,
 • hospodářské sankce,
 • omezení hospodářské spolupráce.

Níže najdete další informace o jednotlivých druzích omezujících opatření.

Diplomatická opatření

V roce 2014 byl zrušen summit EU–Rusko a členské státy EU se rozhodly nepořádat pravidelné dvoustranné summity. Došlo k pozastavení dvoustranných rozhovorů s Ruskem o vízových otázkách, jakož i o nové dohodě mezi EU a Ruskem.

Namísto summitu skupiny G8 v Soči se ve dnech 4. a 5. června 2014 uskutečnilo v Bruselu zasedání skupiny G7. Od té doby pokračují zasedání ve formátu G7.

Země EU dále podpořily pozastavení jednání o přistoupení Ruska k Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a k Mezinárodní energetické agentuře (IEA).

Individuální omezující opatření

Zmrazení majetku a cestovní omezení

Opatření v podobě zmrazení majetku a zákazu cestování se vztahují na 150 osob a 38 subjektů, a to z důvodu jejich činností, které narušily územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Tato opatření byla zavedena v březnu 2014. Naposledy byla prodloužena v březnu 2017 do 15. března 2018.

Zneužití ukrajinských státních prostředků

Rada v březnu 2014 rozhodla o zmrazení majetku osob odpovědných za zneužití ukrajinských státních prostředků. Tato opatření byla naposledy prodloužena v březnu 2017, a to do 6. března 2018.

Omezení hospodářských vztahů s Krymem a Sevastopolem

Rada přijala omezující opatření v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu Ruskou federací.

Tato opatření se vztahují na osoby EU a společnosti usazené v EU. Jsou omezena na území Krymu a Sevastopolu.

Tato opatření zahrnují:

 • zákaz dovozu zboží z Krymu a Sevastopolu,
 • omezení v souvislosti s obchodem a investicemi týkající se některých hospodářských odvětví a projektů v oblasti infrastruktury,
 • zákaz poskytování služeb cestovního ruchu na Krymu nebo v Sevastopolu,
 • zákaz vývozu některého zboží a technologií.

Dne 19. června 2017 Rada prodloužila platnost těchto opatření do 23. června 2018.

Hospodářské sankce zaměřené na výměny s Ruskem v konkrétních hospodářských odvětvích

V červenci a září 2014 zavedla EU hospodářské sankce zaměřené na výměny s Ruskem v konkrétních hospodářských odvětvích.

březnu 2015 vedoucí představitelé zemí EU rozhodli, že stávající sankční režim bude vázán na úplné provedení minských dohod, k němuž mělo dojít koncem prosince 2015. Jelikož se tak nestalo, prodloužila Rada platnost hospodářských sankcí do 31. července 2016.

Ve dnech 1. července 2016, 19. prosince 2016 a 28. června 2017 byla platnost hospodářských sankcíznovu prodloužena o dalších šest měsíců, a to vždy poté, co bylo posouzeno plnění minských dohod. V současné době jsou hospodářské sankce v platnosti do 31. ledna 2018.

Tato omezující opatření:

 • omezují přístup na primární a sekundární kapitálové trhy EU pro určité ruské banky a společnosti;
 • ukládají zákaz vývozu a dovozu na obchod se zbraněmi;
 • zavádějí zákaz vývozu zboží dvojího užití určeného pro vojenské účely nebo pro vojenské koncové uživatele v Rusku;
 • omezují přístup Ruska k některým citlivým technologiím a službám, jež mohou být využity pro těžbu a průzkum ropy.

Opatření týkající se hospodářské spolupráce

Omezení hospodářské spolupráce zavedli lídři EU v červenci 2014:

 • Evropská investiční banka (EIB) byla požádána o pozastavení podpisu nových finančních operací v Ruské federaci;
 • členské státy EU se dohodly, že budou koordinovat své postoje v rámci Rady ředitelů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), mimo jiné s cílem pozastavit financování nových operací;
 • provádění dvoustranných a regionálních programů spolupráce EU s Ruskem bylo znovu posouzeno a některé programy byly pozastaveny.