Obchodní politika EU

Obchod se zbožím a službami výrazně přispívá k posilování udržitelného růstu a tvorbě pracovních míst. Na vývozu mimo EU závisí v Unii již více než 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucnu bude 90 % světového růstu generováno jinde než v Evropě. Obchod je tedy prostředkem růstu a klíčovou prioritou pro EU.

Rada je zastáncem pevného mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech. Odpovědná obchodní politika EU je doprovázena vysokou úrovní transparentnosti a účinnou komunikací s občany ohledně přínosů a problémů obchodu a otevřených trhů.

Obchodní politika je ve výlučné pravomoci EU. To znamená, že právní předpisy v obchodních záležitostech přijímá a mezinárodní obchodní dohody uzavírá EU, nikoliv členské státy. Pokud se určitá dohoda vztahuje i na témata společné odpovědnosti, může ji Rada uzavřít až po ratifikaci všemi členskými státy.

Díky tomu, že na světové scéně mluví EU jedním hlasem a její vliv není rozmělněn do mnoha samostatných obchodních strategií, má v záležitostech týkajících se globálního obchodu silnou pozici.

Obchodní vztahy EU s třetími zeměmi se řídí obchodními dohodami. Jejich účelem je vytvořit lepší obchodní příležitosti a překonat překážky, které obchodu brání.

EU chce zajistit, aby byly dovážené výrobky v Unii prodávány za spravedlivou cenu – bez ohledu na to, odkud pocházejí. Regulace obchodu pomocí nástrojů na ochranu obchodu představuje prostředek, který unijní výrobce chrání před újmou a bojuje proti nekalé soutěži ze strany zahraničních společností vyvolané například dumpingem a subvencemi.