Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Podpora zaměstnanosti mladých lidí

Stručně

EU a její členské státy přijaly konkrétní opatření, která mají mladým Evropanům umožnit návrat do pracovního procesu.

Záruky pro mladé lidi

Napomáhají mladým lidem, aby se do čtyř měsíců od ztráty zaměstnání nebo odchodu ze školy vrátili do pracovního nebo vzdělávacího procesu.

Mobilita pracovních sil

EU podporuje mobilitu mladých lidí hledajících zaměstnání v celé EU

Učňovská místa a stáže

Cílem EU a jejích členských států je zvýšit kvalitu a počet stáží v Evropě.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Tato iniciativa podporuje mladé lidi v regionech, v nichž míra nezaměstnanosti mladých lidí převyšuje 25 %.

EU podporuje zaměstnanost mladých lidí za pomoci opatření, jako je pomoc mladým lidem ve věku do 25 let v přístupu ke vzdělání a v nalezení stáží a pracovních míst.

EU usiluje o zvýšení zaměstnanosti mladých lidí

Nezaměstnanost mladých lidí v EU-28: fakta a čísla, duben 2017

 • v únoru 2017 bylo v EU mezi mladými lidmi do 25 let věku 3,9 milionu nezaměstnaných
 • počet nezaměstnaných mladých lidí se v EU ve srovnání s únorem 2016 snížil o 475 000
 • v únoru 2017 dosahovala míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU 17,3 %, v únoru 2016 to bylo 19,3 %
 • země EU vykazují velmi odlišné míry nezaměstnanosti mladých lidí: od 6,6 % v Německu až po téměř 45,2 % v Řecku, 41,5 % ve Španělsku a 35,2 % v Itálii

Zdroj: Eurostat

4 opatření pro zvýšení zaměstnanosti mladých lidí

 • systémy záruk pro mladé lidi: mají pomoci zajistit, aby všichni mladí lidé do 25 let obdrželi do čtyř měsíců od ukončení školní docházky nebo od ztráty zaměstnání kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského místa nebo stáže,
 • Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí: finanční pomoc EU na podporu mladých lidí v regionech, kde míra nezaměstnanosti mladých lidí přesahuje 25 %,
 • kvalitní učňovská místa a stáže: ke zlepšení přechodu ze školního do pracovního prostředí,
 • mobilita pracovních sil: má mladým Evropanům pomoci nalézt zaměstnání, stáž či učňovské místo v jiné zemi EU.

Evropská rada řeší nezaměstnanost mladých lidí

Na zasedání, které se konalo ve dnech 27. a 28. června 2013, přijala Evropská rada rozhodná opatření zaměřená na řešení naléhavého problému nezaměstnanosti mladých lidí. Rozhodla mimo jiné o těchto opatřeních:

 • urychlení Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a prioritní zaměření na tuto iniciativu,
 • rychlejší provádění záruk pro mladé lidi,
 • větší mobilita mladých lidí a zapojení sociálních partnerů.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Lídři EU se dohodli, že prostředky ve výši 6 miliard EUR vyčleněné pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí budou využity v letech 2014 a 2015, a nikoli v období let 2014–2020, jak se původně předpokládalo.

Dále se dohodli, že nevyužité finanční prostředky EU budou vynaloženy v prvé řadě na podporu zaměstnanosti, zejména mladých lidí, ale také v oblastech přispívajících k růstu, jako jsou inovace a výzkum.

Pomoc mladým lidem při hledání zaměstnání v zahraničí

Vedoucí představitelé se dohodli na posílení stávajících iniciativ, jako jsou „Tvoje první práce přes EURES“ a „Erasmus +“, což podpoří také přeshraniční odbornou přípravu.

Síť EURES

EURES v současné době nabízí přístup k více než 1,4 milionu volných pracovních míst, 300 000 životopisů a k téměř 9 000 registrovaných zaměstnavatelů po celé EU.

Členské státy byly rovněž vyzvány k tomu, aby část z prostředků, které jsou jim přiděleny z Evropského sociálního fondu, věnovaly na podporu systémů přeshraniční mobility.

Učňovská místa

Lídři EU se dohodli na zavedení rámce kvality stáží, jehož účelem je propojit soukromý sektor, sociální partnery a podniky s cílem vytvořit vysoce kvalitní učňovská místa.