Tiskové stredisko

Generální sekretariát

Kde nás najdete

Brusel

budova Justus Lipsius
Rue de la Loi/Wetstraat 175

Lucemburk

konferencní centrum Kirchberg
Rue Fort Thüngen, 2

Hlavní tiskové stredisko Rady se nachází v jejím sídle v Bruselu. Stredisko je místem, kde se konají brífinky a tiskové konference a které poskytuje zázemí pro práci novináru.

Podobné zázemí má tisk k dispozici i v Lucemburku, kde Rada zasedá v dubnu, cervnu a ríjnu.

Otevírací doba 

Pondelí až pátek, od 7:30 do 18:00 hod.

Ve dnech, kdy se konají zasedání Rady, zustává tiskové stredisko otevrené ješte alespon dvehodiny po skoncení záverecné tiskové konference. Behem zasedání Evropské rady a mezinárodních summitu je otevírací doba strediska prodloužena.

Bar tiskového strediska je otevrený behem zasedání Rady, summitu a tiskových brífinku.

Akreditace

Pro vstup do budov Rady a k využívání zařízení a prostor, které jsou jim k dispozici, potřebují novináři akreditaci.

Prístup

Tiskové stredisko je k dispozici akreditovaným novinárum.

Dále mají do strediska prístup delegace clenských státu a kandidátských zemí a za urcitých podmínek, v závislosti na akcích probíhajících v tiskovém stredisku, je vstup povolen i jiným skupinám osob, diplomatum, návštevám, atd.

Vybavení

Novinári mohou využívat:

  • televizní a rozhlasové studio
  • kabiny pro editaci
  • pracovište s širokopásmovým internetovým pripojením
  • internetové pripojení pres WiFi
  • telefonní prípojky a prípojky ISDN
  • kopírovací stroje
  • uzavrený televizní okruh
  • uzamykatelné skrínky

Pri zasedáních Evropské rady jsou k dispozici další prostory a zarízení s kapacitou více než 1000 osob.