Tiskové prohlášení předsedy Donalda Tuska po neformálním zasedání hlav států a předsedů vlád

Evropská rada
  • 12. 2. 2015
  • 23:00
  • Prohlášení a vyjádření
  • 57/15
  • Vnitřní věci
  • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
  • Eurozóna
  • Hospodářství a finance
12. 2. 2015

Dobrý večer, právě jsme ukončili několikahodinové jednání, které se zaměřilo na tři velké výzvy, jimž Evropa čelí.

První z nich je Ukrajina. Prezident Porošenko nás informoval o otřesné situaci ve své zemi, která je výsledkem ruské agrese. Střízlivě pro nás vyhodnotil dohodu, jíž bylo dnes ráno dosaženo v Minsku.

Poděkovali jsme kancléřce Merkelové a prezidentu Hollandovi za jejich úsilí zásadního významu o dosažení míru na Ukrajině. Kancléřka Merkelová a prezident Holland nás poté informovali o výsledcích minských rozhovorů, jimž jsme vyjádřili opatrnou podporu. Slova na papíře musejí být proměněna ve skutečné činy. Příměří musí být dodržováno. Musíme být svědky opravdového zklidnění konfliktu. Nejedná se jen o nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. V sázce je celé geopolitické uspořádání Evropy po roce 1989.

Budeme připraveni na jakýkoli vývoj, ať dobrým či špatným směrem. Během diskuse jsme se zaměřili na to, jakým způsobem podpořit naplňování dosažené dohody. Nebude-li dohoda plněna, bez váhání přijmeme nezbytné kroky. Náš postoj je jednotný. Ve svém úsilí nepolevíme.

Kromě vnějších hrozeb pro mír čelí Evropská unie i nepřátelům uvnitř svých hranic. Před pouhými pěti týdny usmrtili teroristé ve Francii 17 lidí.

Této hrozbě budeme čelit prostřednictvím vzájemné spolupráce, bez emocí a přehnaných reakcí, ale naopak s klidem a odhodláním. Dohodli jsme se na nových prioritách v boji proti terorismu. Nejdůležitějším prvkem je dohoda o výměně jmenné evidence cestujících v rámci Evropské unie, které musíme dosáhnout co nejdříve.

Pokud jde o Řecko, předseda Euroskupiny nás informoval o včerejším intenzivním jednání ministrů financí. Evropská rada o této otázce nejednala. Předseda řecké vlády Tsipras a předseda Euroskupiny dnes požádali orgány, aby vypracovaly technické posouzení. Jeho cílem je určit společný základ před zasedáním Euroskupiny, které se bude konat příští pondělí.

Hovořili jsme rovněž o posílení hospodářské politiky v eurozóně. V návaznosti na nedávné rozhodnutí ECB je zcela zásadní zajistit plnou slučitelnost ekonomik členských států s měnovou unií. K naplnění tohoto kroku jsou zapotřebí strukturální reformy se silnou politickou odpovědností na vnitrostátní úrovni. Budeme pokračovat v práci na vytvoření skutečné hospodářské a měnové unie.

Naše dnešní setkání bylo neformálním zasedáním. Přesto jsme dosáhli skutečného pokroku. Za pět týdnů, v březnu, se sejdeme znovu. Do té doby budeme další vývoj pozorně sledovat. Děkuji Vám.