Vyjádření předsedy Donalda Tuska týkající se závěrů, které byly dohodnuty na eurosummitu dne 7. července 2015 věnovaném Řecku

Eurosummit
  • 7. 7. 2015
  • 23:15
  • Prohlášení a vyjádření
  • 562/15
  • Eurozóna
  • Hospodářství a finance
7. 7. 2015
Kontakt pro tisk

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Nyní vás seznámím s prohlášením, na kterém se dnes večer na eurosummitu dohodli vedoucí představitelé a které zní takto:

1. Dnes večer jsme se setkali, abychom jednali o vážné situaci v Řecku. Konstatovali jsme, že orgány eurozóny jsou připraveny učinit vše, co je nezbytné k zajištění finanční stability eurozóny jako celku.

2. V návaznosti na řecké referendum se premiér Tsipras zavázal, že předloží novou žádost o program v rámci stanoveném smlouvou o ESM, včetně přísné politické podmíněnosti.

3. Dohodli jsme se, že bezodkladně posoudíme, zda je možné vytvořit základ pro nalezení dohody, která bude respektovat stávající závazky i naše společná pravidla.

4. Řecká vláda podá nejpozději ve čtvrtek 9. července podrobné návrhy komplexní a konkrétní reformní agendy k posouzení příslušnými třemi institucemi za účelem předložení Euroskupině.

5. Hlavy států a předsedové vlád se setkají v neděli 12. července. 

***

Dovolte mi, abych dodal několik slov z mého pohledu. Za současnou situaci nesou společnou odpovědnost všechny strany jednání. Proto jsem dnes vyzval všechny vedoucí představitele, aby se pokusili dosáhnout konsensu, který bude naším společným úspěchem, kdy nikdo nebude poraženým ani vítězem. Pokud se tak nestane, bude to znamenat konec jednání, a to se všemi možnými důsledky, včetně nejhoršího scénáře, který bude prohrou nás všech. Naše neschopnost nalézt dohodu může vést k bankrotu Řecka a nesolventnosti jeho bankovního systému. A to zajisté bude nesmírně bolestné pro řecký lid. Nepochybuji o tom, že dopady pocítí celá Evropa, a to i v geopolitickém smyslu. Představa, že tomu tak nebude, je naivní.

Holou skutečností je, že k dosažení konečné dohody nám zbývá pouze pět dnů. Doposud jsem se vyhýbal tomu, abych hovořil o lhůtách. Dnes večer však musím zcela důrazně a jasně konstatovat, že konečná lhůta uplyne tento týden. Za krizi, stejně jako za její řešení neseme odpovědnost my všichni.