Neformální zasedání hlav států a předsedů vlád, 23. září 2015 - Prohlášení

Evropská rada
 • 24. 9. 2015
 • 01:30
 • Prohlášení a vyjádření
 • 673/15
 • Spravedlnost
 • Vnitřní věci
 • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
24. 9. 2015
Kontakt pro tisk

Jüri Laas
tiskový referent
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
tisková referentka
+32 22815361
+32 473630723

Dnes večer jsme se sešli, abychom se zabývali bezprecedentní migrační a uprchlickou krizí, jíž čelíme. Rozhodli jsme o řadě bezprostředních priorit a podrobně jsme diskutovali o tom, jak dosáhnout dlouhodobých udržitelných řešení. Všichni jsme uznali, že jednoduchá řešení neexistují a že tuto výzvu můžeme zvládnout pouze tehdy, budeme-li spolupracovat, v duchu solidarity a odpovědnosti. V mezičase musíme všichni dodržovat, uplatňovat a naplňovat naše nastávající pravidla včetně dublinského nařízení a schengenského acquis

Žádáme orgány EU a své vlády, aby urychleně pracovaly na prioritních opatřeních navržených Komisí. Chceme, aby o nejnaléhavějších otázkách byla do říjnového zasedání Evropské rady přijata operativní rozhodnutí, a to v souladu s těmito směry: 

 • reagovat na naléhavé potřeby uprchlíků v regionu tím, že na podporu činnosti Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Světového potravinového programu a dalších agentur budou poskytnuty další prostředky ve výši nejméně 1 miliardy eur;
 • pomáhat Libanonu, Jordánsku, Turecku a dalším zemím při řešení syrské uprchlické krize, a to i podstatným navýšením regionálního svěřeneckého fondu Evropské unie zřízeného v reakci na krizi v Sýrii (tzv. fondu Madad);
 • posílit na všech úrovních dialog s Tureckem, mimo jiné i během nadcházející návštěvy tureckého prezidenta (5. října), s cílem zintenzivnit naši spolupráci při zastavování a řízení migračních toků;
 • pomáhat zemím západního Balkánu při zvládání přílivu uprchlíků, mimo jiné prostřednictvím předvstupních nástrojů, jakož i zajistit urychlenou a řádnou přípravu konference o západobalkánské trase (8. října);
 • navýšit financování Nouzového svěřeneckého fondu pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v Africe prostřednictvím dalších příspěvků členských států a zajistit optimální přípravu summitu ve Vallettě (11. a 12. listopadu), tak aby bylo dosaženo maximálního pokroku;
 • řešit dramatickou situaci na našich vnějších hranicích a posílit na nich kontroly, mimo jiné i prostřednictvím dalších zdrojů pro agenturu Frontex, Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) a Europol a za pomoci personálu a zařízení z členských států;
 • vyhovět žádostem členských států v přední linii o pomoc ze strany orgánů, agentur a dalších členských států s cílem zajišťovat identifikaci, registraci a snímání otisků prstů migrantů (tzv. hotspoty) a současně i relokaci a navracení, a to nejpozději do listopadu 2015;
 • posílit financování nouzového Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost - Hranice.

Pokud jde o Sýrii, vyzýváme k obnovení Organizací spojených národů vedeného mezinárodního úsilí o ukončení války, která způsobuje tolik utrpení a podle odhadů donutila 12 milionů lidí opustit svůj domov; EU je odhodlána přispět v tomto ohledu svým dílem. Dále vyzýváme k vytvoření vlády národní jednoty v Libyi. 

Směry, které byly dnes dohodnuty, musí být doplněny tím, že členské státy ve svých právních řádech provedou a budou naplňovat pravidla společného evropského azylového systému. V této souvislosti je důležité vytvořit podmínky k tomu, aby se všechny členské státy plně účastnily dublinského systému. 

Naléhavě vyzýváme orgány, agentury a členské státy, aby urychlily svou práci na všech aspektech migrační krize. Komise předloží návrhy na mobilizaci rozpočtu EU na podporu těchto směrů. Svými příspěvky je odpovídajícím způsobem doplní členské státy. 

Výzvou, již migrace představuje, se budeme znovu zabývat na říjnovém zasedání Evropské rady.