Podpis dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem

Rada EU
  • 27. 10. 2015
  • 14:00
  • Tisková zpráva
  • 762/15
  • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
27. 10. 2015
Kontakt pro tisk

Maja Kocijančič
mluvčí ESVČ
+32 22986570
+32 498984425

Dnes byla ve Štrasburku podepsána dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem. Za EU ji podepsali Federica Mogheriniová, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a Johannes Hahn, komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření, a ze strany Kosova ji podepsali předseda vlády Isa Mustafa a ministr pro evropskou integraci a hlavní vyjednavač Bekim Çollaku.

„Tato dohoda otevírá novou fázi vztahů mezi EU a Kosovem. Významným způsobem přispívá ke stabilitě a prosperitě v Kosovu a v celém regionu. Těším se na to, až vstoupí v platnost," řekla u příležitosti podepsání dohody vysoká představitelka Mogheriniová.

„Tato dohoda je milníkem ve vztazích mezi EU a Kosovem. Pomůže Kosovu provést nutné reformy a vytvoří příležitosti v oblasti obchodu a investic. Nasměruje Kosovo k udržitelnému hospodářskému vývoji a může vést k vytvoření tolik potřebných pracovních míst pro jeho občany, zejména mladé lidi,“ dodal komisař Hahn.

O dohodě o stabilizaci a přidružení se jednalo v období od října roku 2013 do května roku 2014, parafována byla v červenci roku 2014 a Rada EU se dohodla na jejím podpisu dne 22. října 2015. Očekává se, že dohoda vstoupí v platnost v první polovině příštího roku poté, co s ní vysloví souhlas Evropský parlament.

Vstupem dohody o stabilizaci a přidružení v platnost vzniká smluvní vztah, který s sebou přináší pro obě strany práva a povinnosti a zahrnuje celou řadu odvětví. Dohoda se zaměřuje na dodržování klíčových demokratických zásad a hlavních prvků, které tvoří jádro jednotného trhu EU. Povede k vytvoření oblasti umožňující volný obchod a uplatňování evropských standardů i v jiných oblastech, jako je hospodářská soutěž, státní podpora a duševní vlastnictví. Rovněž pomůže při provádění reforem, které mají Kosovu umožnit přijetí evropských standardů. Další ustanovení se týkají politického dialogu a spolupráce v široké škále odvětví sahající od vzdělávání a zaměstnanosti až po energetiku, životní prostředí a spravedlnost a vnitřní věci. 

Evropská unie bude nadále podporovat Kosovo v pokroku na cestě do Evropy prostřednictvím procesu stabilizace a přidružení, což je politika navržená EU na podporu spolupráce se zeměmi západního Balkánu, jakož i regionální spolupráce. Dohody o stabilizaci a přidružení jsou hlavní složkou tohoto procesu. Za účelem podpory nutných reforem dává EU k dispozici zemím západního Balkánu a Turecku na léta 2014 až 2020 předvstupní pomoc ve výši zhruba 11,7 miliard eur, z nichž 645,5 milionů eur je přiděleno Kosovu.

Kosovo*

Odkazy na Kosovo nejsou dotčeny postoje k otázce statusu. Tyto odkazy jsou v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/99 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.