Dopis předsedy Donalda Tuska s pozváním členům Evropské rady

Evropská rada
  • 17. 2. 2016
  • Tisková zpráva
  • 70/16
  • Vnitřní věci
  • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
  • Institucionální záležitosti
  • Hospodářství a finance
17. 2. 2016
Kontakt pro tisk

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Zítra se setkáme na zasedání Evropské rady. Bude se jednat o klíčový okamžik pro jednotu naší Unie a pro budoucnost vztahů Spojeného království v rámci Evropy.

V návaznosti na konzultace, kterých jsem se během posledních hodin zúčastnil, musím upřímně říci, že stále není jisté, zda dosáhneme dohody. V některých politických otázkách se rozcházíme a jsem si plně vědom toho, že bude těžké tyto rozdíly překonat. Naléhavě Vás tedy vyzývám, abyste zůstali konstruktivní.

Jednání již velmi pokročila a musíme využít jejich dynamiky. Lepší příležitost k dosažení kompromisu již nebude. Naše síla spočívá v jednotě a nesmíme o ni přijít. Byla by to prohra pro Spojené království i Evropskou unii a zároveň geopolitické vítězství pro ty, jejichž cílem je nás rozdělit.

Naše práce bude vycházet z návrhu, který jsem předložil dne 2. února, při zohlednění technických a právních upřesnění, která vypracovali naši šerpové a jež budou rozeslána dnes. Všechny politické otázky budou však zítra i nadále otevřené. Cíl byl od počátku jasný – dosáhnout právně závazné a nezvratné dohody, která bude řešit otázky, jež znepokojují Spojené království, a bude přitom všestranně uspokojivá. Zároveň nesmíme ohrozit naše základní hodnoty. Mým cílem je dosáhnout dohody tento týden.

Pokud jde o organizaci, po tradiční výměně názorů s předsedou Evropského parlamentu a po společném fotografování se budeme na prvním pracovním zasedání konaném ve čtvrtek odpoledne věnovat otázce Spojeného království. Na tomto zasedání budou mít všichni příležitost uvést svůj postoj a vyjádřit se k otázkám, které je znepokojují. Vzhledem k tomu, že zde hovoříme o právně závazné dohodě, budeme potřebovat určitý čas, abychom během noci posoudili veškeré nezbytné změny, a k otázce se vrátíme v pátek ráno.

Během pracovní večeře projednáme poslední vývoj týkající se migrace. V prosinci jsme se shodli na řadě priorit, jež je zapotřebí naléhavě řešit. Podrobné zprávy vypracované nizozemským předsednictvím a Komisí ukazují, že námi vytvořená strategie začíná přinášet výsledky, avšak že dosud dosažený pokrok není dostačující. Byl bych rád, abychom nepolevovali v tlaku, pokud jde o všechny prvky celkové strategie. Toto jednání bychom měli zakončit dohodou o závěrech. Vzhledem k tomu, že v této strategii sehrává zásadní úlohu akční plán EU a Turecka, předem se setkám s předsedou vlády Davutogluem, abychom posoudili pokrok a projednali urychlení dohody s cílem dosáhnout podstatného a udržitelného snížení počtu nelegálních vstupů do EU z Turecka.

V pátek ráno se sejdeme na neformálním zasedání k projednání otázky Spojeného království. Této rozpravy se zúčastní i předseda Evropského parlamentu. O přesném harmonogramu bude ještě rozhodnuto, neboť je možné, že budeme potřebovat vést dvoustranné konzultace. Jakmile bude připraveno konečné znění, budeme pokračovat v plenárním zasedání s cílem toto znění formálně přijmout.

Později se budeme věnovat situaci v Sýrii a Libyi a přijmeme zbývající závěry. Na závěr potvrdíme doporučení pro eurozónu v rámci přepracovaného evropského semestru. Těším se, že se s Vámi zítra setkám v Bruselu.