Vyjádření předsedy Donalda Tuska po zasedání Evropské rady 19. února 2016

Evropská rada
  • 19. 2. 2016
  • 23:59
  • Prohlášení a vyjádření
  • 76/16
  • Institucionální záležitosti
19. 2. 2016
Kontakt pro tisk

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Dobrý večer, právě jsme dosáhli dohody, která posiluje zvláštní postavení Británie v Evropské unii. Jedná se o právně závazné a nevratné rozhodnutí všech 28 vedoucích představitelů. Přináší řešení všech obav vyjádřených premiérem Cameronem, aniž bychom přitom slevili z našich základních hodnot.

Během dlouhých a často ostrých jednání jsme se přeli o ty nejmenší detaily celé dohody. Možná to nebyla úplně příjemná podívaná, rozhodně nic esteticky povznášejícího. Důležité však je, že evropští lídři od jednacího stolu neodešli. Protože ve hře bylo něco mnohem důležitějšího. Vyslali jsme signál, že jsme všichni ochotni pro společné dobro obětovat část svých zájmů, a ukázat tak svou jednotnost.

Doba, ve které žijeme, je – se všemi těmi krizemi, jež neustále propukají – bouřlivá a nepředvídatelná. Pokud si myslíte, že přeháním, stačí se podívat, co se děje právě teď. Potýkáme se s největší migrační krizi v evropských dějinách. Na našem kontinentě hrozí bezprostřední uzavření hranic. V Turecku útočí teroristé, v Libyi probíhají nálety, v Sýrii se válka stupňuje. Konflikt mezi Ruskem a Tureckem eskaluje. A tak bych mohl pokračovat dál, bohužel.

Mimořádné časy vyžadují mimořádná slova. Těžko v tomto směru najít lepší příklad, než je Winston Churchill. Dovolte mi, abych odcitoval, co pronesl v roce 1946 v Curychu. Možná, že jeho výroky působí příliš okázale, ale stojí za to si je připomenout a uvědomit si, že i když se během let změnilo všechno, nezměnilo se ve skutečnosti nic. Zcela jistě se nezměnila jedna věc, a to, že Evropa musí držet pospolu.

Churchill řekl, že „má-li být Evropa ušetřena nekonečného utrpení i celkové zkázy, musí v evropské rodině dojít k onomu aktu důvěry. Mohou se národy Evropy povznést do výšin lidské duše, instinktu, duchovní sféry? Jaký lék pomůže státům? Je to znovuvybudování základů evropského domu – nebo alespoň co největší jeho části, kterou jsme schopni obnovit – a vytvoření takové struktury, kde lze žít v míru, bezpečí a svobodě. Proto vám říkám: Nechť Evropa vzkvétá.“ Konec citátu.

Jsem hluboce přesvědčen, že Velká Británie Evropu potřebuje a že Evropa potřebuje Velkou Británii. Kdybychom toto pouto nyní přetrhli, bylo by to zcela proti zájmům obou stran. Udělali jsme vše, co jsme mohli, aby se to nestalo. Konečné rozhodnutí však je v rukou britského lidu.