Vyjádření předsedy Donalda Tuska po setkání s prezidentem Nicosem Anastasiadesem v Nikósii

Evropská rada
  • 15. 3. 2016
  • 12:25
  • Prohlášení a vyjádření
  • 136/16
  • Vnitřní věci
  • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
15. 3. 2016
Kontakt pro tisk

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Dobrý den, úvodem bych vám, pane prezidente, chtěl poděkovat za dnešní přijetí zde v Nikósii a za přínosné a otevřené jednání, které jsme právě zakončili.

Hlavním cílem mé dnešní návštěvy Kypru je projednat další kroky v rámci spolupráce Evropské unie s Tureckem, pokud jde o způsob řešení migrační krize. Nejsem zde proto, abych na Kypr vyvíjel nátlak. Přijel jsem, abych před zasedáním Evropské rady, které se bude konat tento týden, vyslechl vaše stanovisko.

Minulý týden jsme na summitu EU jednali o dalším posílení naší spolupráce s Tureckem. Jedná se o důležitý pilíř naší společné a komplexní evropské strategie. Nikdy však není moudré opírat jakýkoliv plán pouze o jeden pilíř. Takto bychom neměli a ani nebudeme postupovat. Dalšími pilíři naší společné evropské strategie jsou návrat k Schengenu a ukončení propouštěcího přístupu, mimo jiné po západobalkánské trase. A rovněž výrazné navýšení humanitární pomoci nejvíce postiženým zemím, zejména Řecku.

Minulý týden jsem byl pověřen, abych připravil dohodu mezi Tureckem a Evropskou unií o dalším posílení vzájemné spolupráce při řešení migrační krize. Nyní pracuji na podrobnostech. A to je důvod mé dnešní návštěvy v Nikósii. To je také důvod, proč dnes večer odcestuji do Ankary.

Turecký návrh vypracovaný společně s Německem a Nizozemskem ještě musí být v zájmu vyváženosti dopracován, aby mohl být přijat všemi 28 členskými státy i orgány EU. Cílem je završit příslušná jednání tento čtvrtek a pátek, ale tak daleko ještě nejsme. Jednou ze záležitostí, kterou je třeba vyřešit, je klíčová otázka legality. Musíme dohlédnout na to, aby jakýkoliv nový, rozsáhlý návratový režim zavedený mezi Řeckem a Tureckem byl plně v souladu s právem EU a našimi mezinárodními závazky. To znamená, že musíme zajistit, aby se všem osobám v Řecku dostalo individuálního posouzení, dříve než se rozhodne o jejich návratu do Turecka. Znamená to rovněž, že musíme zajistit, aby se osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, dostalo v Turecku náležité ochrany. Další otázkou, kterou je třeba se zabývat, jsou případné alternativní trasy z Turecka do jiných zemí EU, jako je Bulharsko. To musí být rovněž ošetřeno, má-li být dohoda účinná.

Naše spolupráce s Tureckem se však v žádném případě neomezuje pouze na oblast migrace. Současná dynamika nabízí příležitost dodat vztahům mezi Evropskou unií a Tureckem nový impuls. Dovolte mi však, abych se v tomto ohledu vyjádřil zcela jasně. Evropská unie je svazkem 28 členských států. Kypr je stejně důležitý jako Německo, Francie, Nizozemsko nebo kterýkoliv jiný členský stát. Žádná třetí země pro mne nikdy nebude důležitější než kterýkoliv z našich členských států. Měli bychom uvedené příležitosti využít a zajistit, aby tato nová dynamika byla ku prospěchu všech, včetně Kypru.

Pokud jde o přistoupení, chtěl bych jasně uvést, že pravidla se nezměnila. Stále platí stejné přísné podmínky a s veškerými kroky vpřed musí souhlasit celá osmadvacítka.

Dnes dopoledne jsem rovněž hovořili o úsilí trvale vynakládaném při jednáních o řešení kyperské otázky, jež se těší mojí plné podpoře. Pozorně jsem vyslechl prezidenta Anastasiadese a ujistil jsem ho, že si plně uvědomujeme, že tato jednání se nacházejí na důležité křižovatce a že EU všemožně usiluje o to, aby tato jednání usnadnila. Úspěšný výsledek, který podpoří obě strany na ostrově, by znamenal nový začátek nejen pro Kypr, ale i pro celou Evropu a širší region.

Závěrem bych se chtěl zmínit o hospodářském oživení na Kypru. Nejsou to více než tři roky, kdy se vaše země ocitla na pokraji finanční propasti. Dnes stojíte opět na vlastních nohou, aniž byste využili všechny zdroje, které vám poskytli vaši partneři z eurozóny a MMF. Tohoto úspěchu jste dosáhli vlastním přičiněním. To je dobré znamení pro Kypr, pro eurozónu i pro celou Evropu. Děkuji vám za pozornost.